Frankowicze poradnik

POZYWAMY BANK ZA KREDYT WE FRANKACH – Określenie wartości przedmiotu sporu, nadpłat (wps)

Określenie wartości przedmiotu sporu jest elementem, który każdy pozew o zapłatę musi zawierać, jest to bowiem kwota, której w pozwie żądasz od banku. W przypadku kredytu we frankach, określenie wartości przedmiotu sporu zależeć jednak będzie od tego z jakim żądaniem w pozwie występujesz, a więc czy z żądaniem uznania umowy za nieważną czy też powołujesz się na nieważność określonych postanowień umownych.

W przypadku pozwu o unieważnienie umowy kredytu sprawa jest prosta, wartość przedmiotu sporu stanowi cała kwota jaka została do banku przez ciebie wpłacona, a więc zsumować musisz wszystkie pobrane przez bank opłaty dodatkowe związane z uruchomieniem kredytu, prowizję, odsetki, jak również spłacony kapitał.

Jeśli jednak kwestionujesz tylko postanowienia umowne dotyczące sposobu określania kursu waluty i tym samym wysokości spłacanych przez ciebie rat, wartość przedmiotu sporu stanowić będzie nadpłata, jaka powstała pomiędzy faktycznie wpłaconymi przez ciebie środkami, w oparciu o niedozwolone postanowienia umowne, a ratami, które wpłacić powinieneś, gdyby umowa takich zapisów nie zawierała.

Wyliczenie w takim przypadku wartości przedmiotu sporu proste już nie jest i z reguły wymaga wiadomości specjalnych, dlatego, żeby prawidłowo oszacować jaką kwotę bank powinien zwrócić kredytobiorcy, w toku postępowania powoływany jest biegły sądowy, który ma za zadanie wyliczyć wysokość powstałej nadpłaty.

Jeżeli nadpłata wyliczona przez biegłego będziesz wyższa niż twoje wyliczenia, wówczas musisz pamiętać by rozszerzyć powództwo, a więc by podczas postępowania zażądać od banku zapłaty wyższej kwoty niż wskazywałeś to w pozwie, czyli tej która została wyliczona przez biegłego. Niniejsze wyliczenia będą także potrzebne w przypadku chęci przerwania biegu przedawnienia poprzez zawezwanie do próby ugodowej.

Ważna informacja:

Sprawdzone kancelarie frankowiczów często oferują darmowe analizy umowy frankowej wraz z wyliczeniem nadpłaty. Sprawdź naszą listę sprawdzonych kancelarii frankowych i poproś o odpowiednie wyliczenia.