Frankowicze poradnik

Kalkulator Ugoda z bankiem vs unieważnienie kredytu we frankach – bezpłatnie oblicz korzyści?

W internecie dostępne są bezpłatne narzędzia pozwalające wyliczyć i porównać szacunkowe korzyści z zawarcia z bankiem ugody oraz z unieważnienia wadliwej umowy frankowej przez sąd. Czy internetowe kalkulatory są bezpieczne i czy warto z nich korzystać? Po pierwsze – trzeba wiedzieć że wyliczenia mają charakter przybliżony, a dokładną kwotę roszczeń uzyskamy dopiero po przesłaniu umowy kredytowej do kancelarii prawnej celem jej analizy. Po drugie – należy wystrzegać się kalkulatorów dostępnych na stronach pseudokancelarii, a zwłaszcza spółek z o.o., bo służą one jedynie wyłudzaniu danych osobowych, a ponadto pokazują często zawyżone wyliczenia tak aby zachęcić użytkowników do skorzystania z oferty tego konkretnego podmiotu. Pierwszym krokiem przed wybraniem odpowiedniego kalkulatora, który rzetelnie wyliczy korzyści z ugody i unieważnienia umowy, powinno być wytypowanie dobrej kancelarii frankowej. Takie kancelarie udostępniają bezpłatnie kalkulatory i często oferują też darmową analizę umowy. Podpowiemy jak poszukać dobrej kancelarii frankowej i co zrobić później aby oszacować korzyści. Warto wiedzieć, że w 2024 roku korzyści z unieważnienia umowy będą o kilkadziesiąt tysięcy złotych wyższe, bo TSUE w wyrokach z grudnia 2023 roku zagwarantował Frankowiczom odsetki za opóźnienie za wszystkie lata trwania sporów.

 • W celu oszacowania przybliżonych korzyści z wyroku sądu unieważniającego umowę kredytową i porównania ich do korzyści z ugody warto posłużyć się jednym z dostępnych w internecie darmowych narzędzi typu Kalkulator Frankowicza.
 • Wcześniej trzeba jednak wytypować dobrą kancelarię oferującą możliwość skorzystania z takiej aplikacji, nie narażając się na udostępnienie przypadkowym podmiotom swoich danych osobowych oraz wrażliwych danych na temat umowy kredytowej.
 • Nie należy korzystać z kalkulatorów udostępnianych przez pseudokancelarie (spółki), które służą do pozyskiwania namiarów na potencjalnych klientów i mogą skutkować wykorzystaniem ich danych w sposób nieuprawniony. Ponadto wyliczenia podawane przez takie kalkulatory są często zawyżone aby skusić klientów sugestią, że dany podmiot jest w stanie „wycisnąć” w sądzie więcej niż inne kancelarie.
 • W 2024 roku korzyści z unieważnienia umowy kredytowej w sądzie będą średnio o kilkadziesiąt tysięcy złotych wyższe niż w roku 2023 za sprawą dwóch wyroków TSUE z grudnia minionego roku. Frankowiczom należą się teraz odsetki za opóźnienie za cały czas trwania sporów, a sądy nie mogą ich „obcinać” powołując się na uchwałę SN oraz na zgłaszany przez banki zarzut zatrzymania.

10 zasad poszukiwania dobrej kancelarii frankowej

Jeżeli chcesz bez wychodzenia z domu oszacować korzyści z ugody oraz z unieważnienia umowy kredytowej przez sąd jest to możliwe dzięki dostępnym online darmowym kalkulatorom. Nie należy jednak korzystać z pierwszej z brzegu aplikacji ale najpierw poszukać dobrej kancelarii frankowej i sprawdzić czy udostępnia ona kalkulator.

Oto 10 zasad poszukiwania dobrej kancelarii frankowej:

 1. Szukaj wyłącznie kancelarii wyspecjalizowanych w sporach z bankami dotyczących kredytów we franku.
 2. Wybieraj tylko kancelarie prowadzone przez adwokatów lub radów prawnych.
 3. Skup się na kancelariach z kilkuletnim doświadczeniem (takich które zaczynały aktywność na długo przed słynnym wyrokiem TSUE z 2019 roku).
 4. Sprawdź ile wyroków frankowych ma na koncie dana kancelaria – najlepsze kancelarie mogą pochwalić się około 1.500 wyrokami, w tym wieloma prawomocnymi.
 5. Zweryfikuj czy kancelaria publikuje skany wyroków, podaje sygnatury spraw, informuje o czasie trwania postępowań i zamieszcza podsumowania swojej pracy.
 6. Sprawdź z jakimi bankami wygrywa dana kancelaria i w których sądach (dobre kancelarie wygrywają z każdym bankiem, w sądach na terenie całego kraju).
 7. Unikaj ofert pseudokancelarii, zwłaszcza spółek z o.o.
 8. Nie kieruj się wyłącznie ceną usługi.
 9. Unikaj internetowych porównywarek, bo nie znajdziesz tam ofert renomowanych kancelarii, a ponadto zamieszczają one często niezweryfikowane informacje.
 10. Nie bierz pod uwagę kancelarii agresywnie reklamujących się w mediach społecznościowych lub rozsyłających na skrzynki mailowe spam – takich praktyk nie stosują renomowane kancelarie.

Szacunkowe korzyści wyliczy bezpłatnie kalkulator

Jeżeli przebrniesz przez pierwszy etap i wyłonisz kilka dobrych kancelarii frankowych, możesz następnie sprawdzić czy udostępniają one bezpłatne kalkulatory. Na ogół są to bardzo proste narzędzia wymagające podania anonimowo podstawowych danych na temat umowy kredytowej, takich jak data zawarcia, kwota kredytu, oprocentowanie, wysokość marży, kurs CHF w dniu podpisania umowy, okres kredytowania. Po uzupełnieniu danych od razu pokazują się wyliczenia korzyści z różnych wariantów zakończenia sporu, w tym w drodze ugody oraz w wyniku prawomocnego wyroku sądu unieważniającego całą umowę lub odfrankowującego kredyt.

Korzystając z aplikacji udostępnianych na stronach dobrych kancelarii można mieć pewność, że dane takie nie zostaną wykorzystane w innych celach i są wiarygodne. Nie należy korzystać z kalkulatorów udostępnianych przez spółki (pseudokancelarie) oferujące obsługę spraw frankowych, bo często służą one wyłudzaniu danych osobowych.

Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku, ale po wpisaniu danych na temat kredytu aplikacja wymaga podania adresu mailowego, na który dopiero przesyłane są wyliczenia. Ponadto kwoty korzyści mogą być zawyżone aby zachęcić użytkownika do skorzystania z oferty tego konkretnego podmiotu. Stwarzane jest mylne wrażenie, że spółka jest w stanie uzyskać w sądzie więcej niż inne kancelarie, tymczasem każda może odzyskać z umowy tyle samo, o ile prowadzi sprawę w profesjonalny sposób.

Dokładną kwotę roszczeń poda dobra kancelaria frankowa

Internetowe kalkulatory liczą przybliżoną kwotę korzyści ale często nie uwzględniają wszystkich parametrów kredytu. Dokładną kwotę roszczeń wyliczy dobra kancelaria frankowa, którą można poprosić o analizę umowy kredytowej pod kątem szans procesowych i wykonanie wyliczeń korzyści z wygranej.

Dobrym sposobem jest wytypowanie 2-3 kancelarii, które spełniają wyżej opisane w 10 punktach kryteria (m.in. mają na koncie dużą liczbę wygranych spraw i transparentnie informują o wynikach swojej pracy) i wysłanie do nich skanu umowy kredytowej z zapytaniem o ofertę. Wiele kancelarii oferuje bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej, która nie obliguje do zawarcia umowy na poprowadzenie sprawy sądowej.

Uwaga: nie należy rozsyłać swojej umowy kredytowej do przypadkowych, niezweryfikowanych podmiotów. Nawet jeśli dane osobowe zostaną zasłonięte, to i tak dokumentacja kredytowa zawiera dane wrażliwe, które nie powinny być udostępniane pierwszym z brzegu kancelariom, ale jedynie tym profesjonalnym prowadzonym przez adwokatów lub radców prawnych, z którymi chcemy docelowo współpracować.

W 2024 roku korzyści z wygranej w sądzie będą o kilkadziesiąt tysięcy złotych wyższe niż w 2023 roku

Warto wiedzieć, że rok 2024 zapowiada się znacznie lepiej jeśli chodzi o korzyści z unieważnienia umowy w sądzie. W grudniu 2023 roku zapadły dwa ważne wyroki TSUE w polskich sprawach – z 07.12.2023 do sprawy C-140/22 oraz z 14.12.2023 roku do sprawy C-28/22, które regulują kwestię ustawowych odsetek za opóźnienie należnych Frankowiczom za czas trwania sporów. Orzeczenia te powinny jeszcze bardziej poprawić sytuację finansową kredytobiorców frankowych i ujednolicić wyroki sądów w kwestii naliczania odsetek za opóźnienie.

W ostatnich latach sądy „obcinały” Frankowiczom odsetki za opóźnienie i naliczały je za krótszy okres niż wynika to z przepisów kodeksu cywilnego. Kierowały się tutaj kontrowersyjną uchwałą Sądu Najwyższego z maja 2021 roku, która wprowadziła wymóg wydania przez konsumenta w toku procesu formalnego oświadczenia o woli unieważnienia umowy i o świadomości skutków takiej decyzji. Dopiero od daty wydania tego oświadczenia –  a nie od daty wezwania do zapłaty złożonego w ramach reklamacji lub od daty doręczenia bankowi odpisu pozwu sądowego – naliczały należne kredytobiorcom odsetki za opóźnienie. TSUE w pierwszym z dwóch wymienionych wyżej wyroków zanegował w ogóle konieczność wydawania przez konsumenta dodatkowego oświadczenia o woli unieważnienia umowy. Natomiast w drugim wyroku stwierdził, że sądy nie mogą uwzględniać zgłaszanego przez banki zarzutu zatrzymania jeśli prowadzi to do pozbawienia konsumenta odsetek za opóźnienie.

Dobre kancelarie frankowe donoszą, że składy sędziowskie już zaczynają naliczać Frankowiczom odsetki za pełny okres trwania sporu tj. od daty przedsądowego wezwania do zapłaty lub najpóźniej od daty doręczenia bankowi odpisu pozwu. Jedna z kancelarii wyliczyła na podstawie wyroków poddanych weryfikacji, że przeciętna różnica w wysokości korzyści wyniesie aż 43 tys. złotych! Wszystko zależy od kwoty roszczeń wobec banku oraz od czasu trwania sporu.

Oto jak wygląda to na konkretnym przykładzie w przypadku roszczeń wobec banku wynoszących 300 tys. zł. Załóżmy, że Frankowicz złożył reklamację w dniu 18.11.2018 roku, a pozew sądowy został doręczony bankowi w dniu 18.02.2019 roku. Oświadczenie o woli unieważnienia umowy zostało wydane przez kredytobiorcę na późnym etapie trwania sprawy w I instancji w dniu 18.01.2022 roku. Wyrok unieważniający umowę kredytową zapadł w dniu 18.07.2022 roku, ale bank wniósł od niego apelację, w której zgłosił zarzut zatrzymania a sąd go uwzględnił. Prawomocny wyrok unieważniający umowę wydany został przez sąd II instancji w dniu 18.10.2023 roku.

Przed grudniowymi wyrokami TSUE sąd naliczyłby kredytobiorcy odsetki za opóźnienie tylko za okres od daty wydania oświadczenia w sądzie do daty zgłoszenia przez bank zarzutu zatrzymania tj. za okres 18.01.2022 – 18.08.2022. Wyniosłyby one 17.652,75 zł. Natomiast uwzględniając ostatnie rozstrzygnięcia TSUE kredytobiorca mógłby w tej samej sytuacji liczyć na  odsetki za okres od decyzji banku o odrzuceniu reklamacji do dnia zapłaty tj. za okres 18.12.2018 – 18.12.2023, czyli za 5 lat trwania sporu i wyniosłyby one 124.328,22 zł. Różnica w wysokości odsetek jest kolosalna i wynosi aż 106.675,47 zł na korzyść kredytobiorcy.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 2.3]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz