Frankowicze poradnik

Kredyt we frankach – jak przygotować się do rozprawy, o co pyta sąd na rozprawie?

Frankowicze już wiedzą, że sprawiedliwości muszą szukać w sądzie i choć sądy coraz częściej wydają korzystne dla kredytobiorców wyroki, to jednak proces sądowy to zawsze pewna niewiadoma, która wywołuje stres.Stresu związanego z prowadzonym postępowaniem sądowym zwykle nie udaje się zupełnie wyeliminować, lecz na pewno można go znacznie ograniczyć, w czym z całą pewnością pomoże dobre przygotowanie się do rozprawy.

Jeżeli w postępowaniu przeciwko bankowi reprezentowany jesteś przez profesjonalnego pełnomocnika ( zobacz wpis Kancelaria prawna, kredyt we frankach- którą wybrać? )to masz prościej o tyle, że nie musisz skupiać się na merytorycznych aspektach procesu, gdyż tym zajmie się twój prawnik, twoim zadaniem jest natomiast jak najwierniejsze przedstawienie faktów, a więc wszystkich okoliczności poprzedzających zawarcie umowy oraz samo zawarcie i wykonywanie umowy.

Jak przygotować się do rozprawy frankowej?

Przed rozprawą dobrze więc, żebyś przypomniał sobie wszystkie istotne dla sprawy okoliczności, a jeśli masz problem z uporządkowaniem pewnych faktów, warto również zapoznać się z pismami oraz innymi dokumentami, które złożył w sądzie twój pełnomocnik.

Zapoznając się z kolei z pismami, które złożył pełnomocnik banku, dowiesz się na jakich argumentach opiera się twój przeciwnik procesowy. Dla ułatwienia możesz również zanotować sobie najistotniejsze daty oraz fakty, pamiętaj jednak, że z takich notatek możesz korzystać tylko przygotowując się do rozprawy, gdyż składając zeznania żadnymi dokumentami posiłkować się nie możesz, mówisz wówczas tylko to co pamiętasz.

W gruncie rzeczy, podczas zeznań musisz powtórzyć to co twój pełnomocnik wskazał już wcześniej w piśmie, jeśli więc masz jakiekolwiek wątpliwości, bądź pytania, porozmawiaj z pełnomocnikiem przed rozprawą, jeżeli jednak, w trakcie zeznań padnie pytanie na które nie znasz lub nie pamiętasz odpowiedzi to zgodnie z prawdą powiedz, że nie wiesz lub nie pamiętasz, gdyż jakiekolwiek kłamstwa bardzo szybko zostaną ujawnione, a wówczas twoja wiarygodność ucierpi.

Przygotowując się do zeznań pamiętać również musisz o tym, że przeciwnik będzie próbował złapać cię na nieścisłościach, będzie cię prowokować oraz będzie zadawać ci podchwytliwe pytania, ważne zatem jest by udzielać precyzyjnych odpowiedzi, tylko na zadane pytanie, a jeśli jakieś pytanie jest dla ciebie niezrozumiałe, nie bój się dopytać co jego autor miał na myśli.

Jakie pytania pojawiają się na rozprawach frankowych?

W pierwszej kolejności pytania będzie zadawać ci sędzia, następnie twój pełnomocnik, a w ostatniej kolejności pełnomocnik banku.

Pierwsze pytania kierowane przez sąd będą dotyczyć tego:

 • ile masz lat,
 • jaki zawód wykonujesz,

Pytania te zadawane są zawsze, niezależnie od przedmiotu rozprawy, a następnie padną pytania dotyczące kwestii ogólnych związanych z zawartą umową kredytową, sąd może więc zapytać:

 • w jakim celu kredyt został zaciągnięty i czy do umowy kredytowej przystąpiłeś jako konsument,
 • w jakiej wysokości kredyt został zaciągnięty,
 • czy przystępując do umowy kredytowej korzystałeś z pomocy doradcy finansowego,
 • jakie kredyty zostały ci zaoferowane, a więc czy zaproponowano ci również zawarcie umowy kredytowej w złotych polskich, jak ta oferta się kształtowała i dlaczego z niej nie skorzystałeś.
 • pojawić się również może pytanie o to czy posiadasz bądź posiadałeś inne kredyty w walucie obcej.

Następnie zostaną zadane pytania bardziej szczegółowe, odnoszące się już konkretnie do umowy, którą zawarłeś, możesz więc się spodziewać, że padnie pytanie o to:

 • kiedy składałeś wniosek kredytowy,
 • kiedy twoja zdolność kredytowa była badana i czy różnie się ona kształtowała w zależności od waluty kredytu,
 • czy przed zawarciem umowy zostałeś poinformowany o ryzyku kursowym i czy przedstawiono ci symulację wysokości rat kredytowych w sytuacji, gdy kurs ulegnie zmianie,
 • a także kiedy została wydana decyzja kredytowa.

W przypadku kredytów we frankach bardzo duże znaczenie dla sądu ma fakt, czy kredytobiorca miał realny wpływ na treść zawartej umowy, w następnej kolejności możesz więc spodziewać się pytań o to czy:

 • miałeś możliwość zapoznania się z projektem umowy o kredyt,
 • czy mogłeś zgłaszać lub zgłaszałeś uwagi do tego projektu i czy zostały one uwzględnione oraz
 • czy treść zawartej umowy była dla ciebie zrozumiała i miałeś na nią jakikolwiek wpływ.

Ranking Kancelarii Frankowych

Jeżeli podczas zawierania umowy przedstawiciel banku poinformował cię o ryzyku kursowym, z całą pewnością padnie pytanie jakie informacje w tym zakresie zostały ci przekazane, a więc czy wyjaśniono w jaki sposób bank będzie ustalał kurs waluty, a także czy wyjaśniono ci mechanizm stosowany przez bank, a więc dlaczego wypłata kredytu oparta została o kurs kupna waluty, natomiast kwota spłaty w oparciu o kurs sprzedaży.

Kolejno sąd zapyta zapewne o to jak długo spłacasz już swój kredyt oraz jak kształtuje się wysokość twojego zadłużenia na chwilę obecną.

Co do samej spłaty kredytu, sąd będzie chciał się dowiedzieć czy:

 • spłata kredytu mogła być dokonywana we franku szwajcarskim i od kiedy taka możliwość istniała,
 • czy zostałeś poinformowany od czego zależy kurs złotych polskich w stosunku do franka szwajcarskiego, a także
 • czy na zawarcie umowy kredytowej we frankach nalegał/namawiał cię przedstawiciel banku.

Pojawić się również może pytanie o to, czy:

 • znając ryzyko kursowe jeszcze przed zawarciem umowy, zdecydowałbyś się ją zawrzeć w takiej samej formie w jakiej ją zawarłeś.

W zależności od prezentowanego stanowiska i żądań zaprezentowanych w pozwie, sąd może również zapytać jakie rozwiązanie jest dla ciebie najkorzystniejsze, a więc uznanie zawartej umowy kredytowej za nieważną, zastąpienie zapisów przeliczeniowych innymi zapisami, czy też zastosowanie innego kursu niż ten stosowany dotychczas przez bank.

Pytania zadawane przez pełnomocników z reguły mają na celu uściślić bądź wyjaśnić udzielone przez ciebie wcześniej odpowiedzi, moment, gdy pytania zadaje strona przeciwna jest więc zwykle najbardziej stresujący, ważne jednakże jest by zachować spokój i nie dać się zmanipulować, bo fakt, że strona przeciwna będzie chciała zmienić wydźwięk twoich zeznań i podważyć ich wiarygodność jest wręcz pewny.

Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 3.7]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz