Frankowicze poradnik

Kredyt we frankach – jak przygotować się do rozprawy, o co pyta sąd na rozprawie?

Frankowicze już wiedzą, że sprawiedliwości muszą szukać w sądzie i choć sądy coraz częściej wydają korzystne dla kredytobiorców wyroki, to jednak proces sądowy to zawsze pewna niewiadoma, która wywołuje stres.

Stresu związanego z prowadzonym postępowaniem sądowym zwykle nie udaje się zupełnie wyeliminować, lecz na pewno można go znacznie ograniczyć, w czym z całą pewnością pomoże dobre przygotowanie się do rozprawy.

Jeżeli w postępowaniu przeciwko bankowi reprezentowany jesteś przez profesjonalnego pełnomocnika ( zobacz wpis Kancelaria prawna, kredyt we frankach- którą wybrać? )to masz prościej o tyle, że nie musisz skupiać się na merytorycznych aspektach procesu, gdyż tym zajmie się twój prawnik, twoim zadaniem jest natomiast jak najwierniejsze przedstawienie faktów, a więc wszystkich okoliczności poprzedzających zawarcie umowy oraz samo zawarcie i wykonywanie umowy.

Przed rozprawą dobrze więc, żebyś przypomniał sobie wszystkie istotne dla sprawy okoliczności, a jeśli masz problem z uporządkowaniem pewnych faktów, warto również zapoznać się z pismami oraz innymi dokumentami, które złożył w sądzie twój pełnomocnik.

Zapoznając się z kolei z pismami, które złożył pełnomocnik banku, dowiesz się na jakich argumentach opiera się twój przeciwnik procesowy. Dla ułatwienia możesz również zanotować sobie najistotniejsze daty oraz fakty, pamiętaj jednak, że z takich notatek możesz korzystać tylko przygotowując się do rozprawy, gdyż składając zeznania żadnymi dokumentami posiłkować się nie możesz, mówisz wówczas tylko to co pamiętasz.

W gruncie rzeczy, podczas zeznań musisz powtórzyć to co twój pełnomocnik wskazał już wcześniej w piśmie, jeśli więc masz jakiekolwiek wątpliwości, bądź pytania, porozmawiaj z pełnomocnikiem przed rozprawą, jeżeli jednak, w trakcie zeznań padnie pytanie na które nie znasz lub nie pamiętasz odpowiedzi to zgodnie z prawdą powiedz, że nie wiesz lub nie pamiętasz, gdyż jakiekolwiek kłamstwa bardzo szybko zostaną ujawnione, a wówczas twoja wiarygodność ucierpi.

Przygotowując się do zeznań pamiętać również musisz o tym, że przeciwnik będzie próbował złapać cię na nieścisłościach, będzie cię prowokować oraz będzie zadawać ci podchwytliwe pytania, ważne zatem jest by udzielać precyzyjnych odpowiedzi, tylko na zadane pytanie, a jeśli jakieś pytanie jest dla ciebie niezrozumiałe, nie bój się dopytać co jego autor miał na myśli.

W pierwszej kolejności pytania będzie zadawać ci sędzia, następnie twój pełnomocnik, a w ostatniej kolejności pełnomocnik banku.

Pierwsze pytania kierowane przez sąd będą dotyczyć tego ile masz lat i jaki zawód wykonujesz, pytania te zadawane są zawsze, niezależnie od przedmiotu rozprawy, a następnie padną pytania dotyczące kwestii ogólnych związanych z zawartą umową kredytową, sąd może więc zapytać w jakim celu kredyt został zaciągnięty i czy do umowy kredytowej przystąpiłeś jako konsument, w jakiej wysokości kredyt został zaciągnięty, czy przystępując do umowy kredytowej korzystałeś z pomocy doradcy finansowego, jakie kredyty zostały ci zaoferowane, a więc czy zaproponowano ci również zawarcie umowy kredytowej w złotych polskich, jak ta oferta się kształtowała i dlaczego z niej nie skorzystałeś.

Pojawić się również może pytanie o to czy posiadasz bądź posiadałeś inne kredyty w walucie obcej. Następnie zostaną zadane pytania bardziej szczegółowe, odnoszące się już konkretnie do umowy, którą zawarłeś, możesz więc się spodziewać, że padnie pytanie o to kiedy składałeś wniosek kredytowy, kiedy twoja zdolność kredytowa była badana i czy różnie się ona kształtowała w zależności od waluty kredytu, czy przed zawarciem umowy zostałeś poinformowany o ryzyku kursowym i czy przedstawiono ci symulację wysokości rat kredytowych w sytuacji, gdy kurs ulegnie zmianie, a także kiedy została wydana decyzja kredytowa.

W przypadku kredytów we frankach bardzo duże znaczenie dla sądu ma fakt, czy kredytobiorca miał realny wpływ na treść zawartej umowy, w następnej kolejności możesz więc spodziewać się pytań o to czy miałeś możliwość zapoznania się z projektem umowy o kredyt, czy mogłeś zgłaszać lub zgłaszałeś uwagi do tego projektu i czy zostały one uwzględnione oraz czy treść zawartej umowy była dla ciebie zrozumiała i miałeś na nią jakikolwiek wpływ.

Jeżeli podczas zawierania umowy przedstawiciel banku poinformował cię o ryzyku kursowym, z całą pewnością padnie pytanie jakie informacje w tym zakresie zostały ci przekazane, a więc czy wyjaśniono w jaki sposób bank będzie ustalał kurs waluty, a także czy wyjaśniono ci mechanizm stosowany przez bank, a więc dlaczego wypłata kredytu oparta została o kurs kupna waluty, natomiast kwota spłaty w oparciu o kurs sprzedaży.

Kolejno sąd zapyta zapewne o to jak długo spłacasz już swój kredyt oraz jak kształtuje się wysokość twojego zadłużenia na chwilę obecną. Co do samej spłaty kredytu, sąd będzie chciał się dowiedzieć czy spłata kredytu mogła być dokonywana we franku szwajcarskim i od kiedy taka możliwość istniała, czy zostałeś poinformowany od czego zależy kurs złotych polskich w stosunku do franka szwajcarskiego, a także czy na zawarcie umowy kredytowej we frankach nalegał/namawiał cię przedstawiciel banku.

Pojawić się również może pytanie o to, czy znając ryzyko kursowe jeszcze przed zawarciem umowy, zdecydowałbyś się ją zawrzeć w takiej samej formie w jakiej ją zawarłeś. W zależności od prezentowanego stanowiska i żądań zaprezentowanych w pozwie, sąd może również zapytać jakie rozwiązanie jest dla ciebie najkorzystniejsze, a więc uznanie zawartej umowy kredytowej za nieważną, zastąpienie zapisów przeliczeniowych innymi zapisami, czy też zastosowanie innego kursu niż ten stosowany dotychczas przez bank.

Pytania zadawane przez pełnomocników z reguły mają na celu uściślić bądź wyjaśnić udzielone przez ciebie wcześniej odpowiedzi, moment, gdy pytania zadaje strona przeciwna jest więc zwykle najbardziej stresujący, ważne jednakże jest by zachować spokój i nie dać się zmanipulować, bo fakt, że strona przeciwna będzie chciała zmienić wydźwięk twoich zeznań i podważyć ich wiarygodność jest wręcz pewny.