wiadomości frankowicze Wyróżnione

Prokurator Generalny nie dał rady. Sąd Najwyższy wyda dziś uchwałę III CZP 25/22 – ogłoszenie po godzinie 16.00

Dziś oczekiwane jest ważne wydarzenie w polskim systemie sądowniczym, które ma potencjał wpłynąć na sytuację setek tysięcy kredytobiorców posiadających kredyty frankowe. Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma wydać tzw. uchwałę frankową, dotyczącą sześciu pytań prawnych postawionych w styczniu 2021 roku przez Pierwszą Prezes SN, Małgorzatę Manowską.

Pytania te nie są związane z konkretnymi sprawami sądowymi. Są one kluczowe dla rozstrzygnięcia wielu kwestii dotyczących umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych w walutach obcych, głównie w szwajcarskich frankach. Odpowiedzi na te pytania mogą ujednolicić orzecznictwo i wskazać kierunek rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a instytucjami finansowymi.

Próba interwencji Prokuratora Generalnego

Przed planowanym terminem wydania uchwały, do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Prokuratora Generalnego o wyłączenie z rozpatrywania tych pytań sędziów określanych mianem „neosędziów”. Prokurator Generalny argumentował, że ich obecność w składzie orzekającym może budzić wątpliwości co do bezstronności.

Małgorzata Manowska, I Prezes Sądu Najwyższego, stwierdziła, że otrzymane pismo od ministra sprawiedliwości, Adama Bodnara, będzie traktowane nie jako formalny wniosek, ale jako wyrażenie opinii. Podkreśliła, że żaden organ w Polsce, ani na świecie nie ma prawa samowolnie orzekać o statusie sędziów, co jest zarezerwowane wyłącznie dla ustawowo przewidzianych procedur.

Manowska dodała, że ważniejsze jest skupienie się na rozstrzygnięciach prawnych mających realny wpływ na życie obywateli, niż angażowanie się w polityczne spory i próby wywierania wpływu na sądownictwo. Obywatele oczekują od Sądu Najwyższego przede wszystkim stabilności i przewidywalności orzecznictwa, co jest istotne dla zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości.

Uchwała lub inne orzeczenie po godzinie 16

Wyrok, który ma być wydany po godzinie 16:00, będzie z pewnością uważnie analizowany zarówno przez prawników, jak i przez tysiące kredytobiorców. Może on przynieść znaczące zmiany w traktowaniu kredytów frankowych w Polsce. Czy decyzja Izby Cywilnej wprowadzi długo oczekiwaną klarowność prawną, czy też otworzy drogę do dalszych sporów, okaże się w najbliższych godzinach.

Click to rate this post!
[Total: 31 Average: 3.7]