Wyroki frankowicze

Raiffeisen (umowa Polbanku) unieważnienie umowy pomimo oświadczeń o ryzyku

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Piotr Bednarczyk (XXV C 139/19 stwierdził, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego CHF zawarta przed d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen) jest nieważna. Wyrok wydany w nieco ponad rok od złożenia pozwu.

Kredytobiorcy w marcu 2008 r. zaciągnęli kredyt w wysokości 400 tys. zł i do tej pory zapłacili bankowi ok. 220 tys. zł. Bank jednak twierdził, że nadal są mu winni 570 tyś zł. Sąd jednak nie zgodził się z twierdzeniami pełnomocnika banku i stwierdził, że kredytobiorcy co najwyżej muszą zwrócić bankowi różnicę między tym co otrzymali a tym co dotąd spłacili czyli 180 tyś zł.

Sąd oddalił roszczenie o zapłatę kredytobiorców, uznając, że skoro zapłacili do tej pory mniej na rzecz banku niż otrzymali, to nie przysługuje im roszczenie o zapłatę od banku.

Ranking Kancelarii Frankowych

Sąd uznał, że umowa jest nieważna ponieważ narusza art. 353(1) KC, tj. naturę stosunku prawnego, gdyż bank ma prawo do dowolnego kształtowania wysokości świadczenia kredytobiorcy poprzez odniesienie ich wysokości do tabel kursowych banku (sąd uznał klauzule indeksacyjne za element głównego świadczenia stron, które nie było sformułowane jednoznacznie).

W związku z tym, że klauzule kursowe są sprzeczne z prawem, to cała umowa na podstawie art. 58 par. 3 kodeksu cywilnego jest nieważna. Sąd uznał ponadto, że umowa mogłaby być uznana za nieważną także po wyeliminowanie z umowy klauzul indeksacyjnych, które należy uznać za abuzywne.

Zobacz: Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego – Santander Bank Polska PODDAJE SIĘ JUŻ PO I INSTANCJI!

Umowa nie może dalej istnieć bez tych klauzul, ponieważ zamiarem stron było ich zawarcie w umowie. Ponadto zmiana oprocentowania została oparta na stawce właściwej dla CHF, zatem nie po usunięciu klauzul indeksacyjnych nie można jej dalej wykonywać jako złotówkowej.

Odnośnie podpisanych przez powodów oświadczeń o ryzyku – sąd uznał, że tak naprawdę nie zawierają niczego konkretnego, a jedynie informację, że kursy walut ulegają zmianie.

Jest to jednak informacja powszechnie znana i nie informuje o żadnym ryzyku. Sąd odwołał się do oświadczeń o ryzyku banku BPH i postawił je za wzór. Stwierdził, że informacja o ryzyku przedstawiona przez bank była nierzetelna oraz, że bank już wcześniej notował kurs CHF przekraczający

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz