Wyroki frankowicze

Raiffeisen (umowa EFG Eurobank Ergasias S.A.) – klauzule przeliczeniowe wyeliminowane z umowy

26 czerwca 2019 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Jakubowski, XXV C 2911/18) wydał bardzo korzystny dla kredytobiorców wyrok ustalając, że konkretne klauzule indeksacyjne zawarte w umowie i regulaminie EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu) są bezskuteczne wobec powodów (wszystkie klauzule zostały wymienione w sentencji wyroku), ponadto Sąd zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę ponad 76 tysięcy złotych.

 
Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że jest to precedensowy wyrok w jego referacie, ponieważ po raz pierwszy ustalił, że konkretne klauzule nie wiążą kredytobiorcy na przyszłość, a strona powodowa wykazała interes prawny w roszczeniu o ustalenie obok roszczenia o zapłatę.

Ranking Kancelarii Frankowych

Pozwany na podstawie samej sentencji wyroku jest zobowiązany wyeliminować konkretne klauzule przeliczeniowe z umowy (w tym indeksację zawartą w paragrafie 2 ust. 1 Umowy kredytu). 

Oznacza to, że saldo kredytu od samego początku było wyrażone w PLN, a aktualna wysokość zobowiązania kredytobiorcy została zmniejszona o około 350 tysięcy złotych.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że strona powodowa wykazała abuzywność klauzul indeksacyjnych zawartych w umowie (umowa została zawarta w lipcu 2008 r.). 

Zobacz: Czy TY możesz unieważnić lub odfrankowić swoją umowę o kredyt we frankach?

Wyeliminowanie z przedmiotowej umowy klauzul przeliczeniowych powoduje, że umowa ma być dalej wykonywana jako kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR, co oznacza, że również saldo kredytu od samego początku było wyrażone w PLN.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz