Wyroki frankowicze Wyróżnione

Sądy już MASOWO unieważniają kredyty we frankach PO 1 ROZPRAWIE

Unieważnianie umów frankowych w Polsce jeszcze nigdy nie było tak łatwe jak dzisiaj. Nie oznacza to, że pozew wobec banku to czynność rutynowa – w dalszym ciągu wymaga ogromnej uwagi, jednak z dobrym pełnomocnikiem prawnym u boku można uzyskać wyrok nawet po jednej rozprawie. Najkorzystniejsze orzecznictwo prezentuje oczywiście warszawski Wydział Frankowy. Kredytobiorcy spoza stolicy muszą się jednak śpieszyć z inicjowaniem sporów, bowiem rząd szykuje dla nich „niespodziankę”. Planowana jest reforma k.p.c., po której złożenie pozwu frankowego będzie możliwe wyłącznie w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda. Jakie wyroki zapadają w sprawach frankowych w Warszawie?

  • Korzystna linia orzecznicza warszawskiego Wydziału Frankowego powoduje, że nawet połowa kredytobiorców decyduje się na złożenie pozwu w stolicy
  • Wydział Frankowy nie tylko w zdecydowanej większości przypadków uznaje umowy frankowe za nieważne, ale też często wyraża zgodę na zabezpieczenie roszczeń na wniosek powoda
  • Już wkrótce tylko frankowicze z Warszawy będą mogli składać pozwy do Wydziału Frankowego, pozostałym zostanie wyłącznie spieranie się z bankiem w lokalnym sądzie.

Rząd szykuje ważną zmianę dla frankowiczów. Wzrośnie rola dobrego pełnomocnika prawnego

Rządzący intensywnie pracują nad reformą kodeksu postępowania cywilnego. Planowana poprawka zakłada ograniczenie prawa do składania pozwów w Wydziale Frankowym wyłącznie do osób, które ze względu na miejsce zamieszkania pozostają w jego jurysdykcji. Oznacza to, że kredytobiorcy z Wrocławia, Rzeszowa czy Częstochowy będą zmuszeni składać swoje pozwy w lokalnych sądach. Ograniczenie prawa do składania pozwów w Warszawie ma obowiązywać przez 5 lat, czyli tyle, ile zdaniem rządzących zajmą jeszcze spory o franki.

Gdy poprawka k.p.c. wejdzie w życie, lokalne sądy zostaną obciążone dziesiątkami tysięcy nowych pozwów z dziedziny prawa bankowego. W żadnym z nich nie funkcjonuje wyspecjalizowany wydział frankowy, zatem orzekanie w tych sprawach przypadnie w udziale sędziom, którzy na co dzień zajmują się zupełnie innymi zagadnieniami.

Udowadnianie winy bankom prawdopodobnie będzie się przeciągać, bo niedoświadczeni w temacie spraw frankowych sędziowie będą chcieli przesłuchać nie tylko powodów, ale również świadków wskazanych przez bank, z pewnością będzie ich też interesować, co w sprawie ma do powiedzenia biegły sądowy.

W tych niesprzyjających frankowiczom okolicznościach wzrośnie rola doświadczonego pełnomocnika prawnego – tylko naprawdę dobry radca prawny lub adwokat będzie bowiem w stanie nie tylko udowodnić winę banku, ale też przekonać sędziego, że sporna umowa powinna zostać całkowicie wyeliminowana z obrotu prawnego, a nie np. odfrankowiona.

Kredytobiorcom, którym zależy na pozwaniu banku i uzyskaniu zabezpieczenia roszczeń, rekomenduje się szybkie złożenie pozwu w Wydziale Frankowym. To właśnie w Warszawie najłatwiej uzyskać zgodę sądu na zaprzestanie płatności rat w czasie postępowania. Warto skorzystać z tej możliwości, póki jest ona w zasięgu kredytobiorców z całej Polski.

Unieważnienie kredytu po jednej rozprawie, czyli jak do spraw frankowych podchodzą sędziowie w Warszawie

Poniżej prezentujemy przykładowe orzeczenia, które zapadły w Warszawie w tym roku. Wszystkie łączy jedno: sędzia potrzebował wyłącznie jednej rozprawy do wydania orzeczenia i unieważnienia umowy. Wyroki te pochodzą z portfolio Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie kredytu w CHF mBank w 9 miesięcy

Dnia 28 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie XXVIII C 9731/21, która dotyczyła umowy kredytu frankowego Multiplan zawartej przez kredytobiorczynię z mBankiem. Pozew został złożony pod koniec lipca 2021 roku, zatem na ogłoszenie wyroku strony czekały jedynie 9 miesięcy. Sąd potrzebował zaledwie jednej rozprawy, by uznać umowę za nieważną i zasądzić rozliczenie się stron w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Sąd uznał, że zwrotowi podlega pełna kwota spełnionych świadczeń, czyli nie przychylił się do argumentacji banku, jakoby część spłaconych rat była już przedawniona. Pełnomocnicy kredytobiorczyni to adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński.

Unieważnienie kredytu w CHF Millennium Bank w 20 miesięcy

Dnia 26 kwietnia 2022 roku w Wydziale Frankowym zapadła decyzja o unieważnieniu umowy kredytowej zawartej w 2006 roku w Millennium Banku. Kredytobiorcy zaciągnęli wówczas kredyt indeksowany kursem CHF, którego zasady okazały się dalekie od oczekiwań. Pozew w tej sprawie złożono w sierpniu 2020 roku, zaś wyrok zapadł w 20 miesięcy później. Sąd przeprowadził tylko jedną rozprawę, na której przesłuchał powodów i udzielił głosu stronom. Sąd nie zdecydował się na przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, postanowił też przesłuchać świadków na piśmie. Wydając wyrok, sąd uzasadnił ustnie swoją decyzję, wskazując, że w umowie występowały klauzule abuzywne, jak również była ona sprzeczna z istotą stosunku cywilnoprawnego. Pełnomocnicy powodów to adw. Jacek Sosnowski i r.pr. Małgorzata Wilczek.

Unieważnienie kredytu w CHF GE Money Bank w 18 miesięcy

Dnia 7 kwietnia 2022 roku warszawski Sąd Okręgowy II Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie II C 2404/20. Powodami w tym sporze byli kredytobiorcy, klienci GE Money Banku, którzy zdecydowali się pozwać następcę prawnego tej instytucji, BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, żądając unieważnienia umowy. Sąd przychylił się do roszczeń kredytobiorców i zdecydował o wyeliminowaniu umowy z obrotu prawnego.

Postanowieniem sądu bank będzie musiał oddać klientce 22 tys. zł tytułem nadpłaty ponad nominalną wartość kredytu. Pozwany będzie musiał również pokryć koszty postępowania sądowego. Do wydania wyroku sąd potrzebował przeprowadzenia jednej rozprawy, na której przesłuchano kredytobiorczynię. Jednocześnie sąd pominął dowód z zeznań świadków wskazanych przez bank. Unieważnienie umowy w tym przypadku oznacza, że kredytobiorcy uwolnili się od ciążącego na nich zobowiązania względem banku, którego wartość wynosiła 240 tys. zł. Pełnomocnicy powodów to adw. Jacek Sosnowski i adw. Mateusz Jachimczyk.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz