ugody z bankami

KIEDY UGODY PKO BP DLA FRANKOWICZÓW – WNIOSEK ONLINE I SĄD POLUBOWNY

Kredyty frankowe to od dłuższego czasu niezwykle gorący temat. Kredytobiorcy coraz częściej nie są w stanie regulować stale rosnących zobowiązań, ponieważ raty zaczynają przekraczać ich miesięczne dochody. Do tego pojawiły się także wątpliwości, co do zgodności zapisów takich umów kredytowych z polskim porządkiem prawnym. Zaowocowało to ogromną ilością spraw sądowych w przeważającej części wygrywanych przez frankowiczów.

W związku z taką sytuacją, PKO BP zdecydował się na pionierski krok, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne udzielone w obcej walucie.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP, którą odbyło się 23.04.2021 roku, zapadła decyzja o utworzeniu specjalnego funduszu, przeznaczonego na pokrycie strat bilansowych o wartości 6,7 mld zł. Decyzja ta została podyktowana ryzykiem, związanym z zawarciem ugód z kredytobiorcami hipotecznymi. Kredyty frankowe stanowią 17% portfela kredytów hipotecznych tego banku, co stawia PKO BP na czele rankingu banków z udzielonymi kredytami w CHF. Po zawartych w lutym pilotażowych ugodach (o ich warunkach nic nie wiadomo)U, akcjonariusze wyrazili zgodę na utworzenia funduszu. Postępowanie w tej sprawie ma mieć formę elektroniczną, a ugody będą zawierane zarówno przed Sądem Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego, jak i przed sądami powszechnymi. 

Co zrobić aby zawrzeć ugodę z PKO BP, komu PKO BP zaproponuje ugody?

Obecnie nie ma na ten temat pełnych informacji. Prawdopodobnie ugody będą dostępne przede wszystkim dla osób które już mają sprawy przeciwko PKO BP w sądzie. Wówczas ugoda będzie zawarta przy udziale tego sądu i prawnika.

Osoby które jeszcze nie pozwały banku i nadal spłacają kredyt frankowy będą prawdopodobnie mogły złożyć wniosek o ugodę przez Internet Online. Następnie kredytobiorca będzie musiał zawrzeć z bankiem umowę o mediację i zostanie ona przekazana do Sądu Polubownego przy KNF. Mediator z Sądu wyznaczy terminy spotkań mediacyjnych oraz określi sposób, w jaki będą się one odbywać. Proces mediacji będzie bezpłatny dla klienta – koszty Sądu Polubownego poniesie bank. Nie wiadomo jednak jak szybko będą zawierane takie ugody i jaką przepustowość będzie miał Sąd Polubowny.

Niewiele się mówi przy tym o frankowiczach, którzy już spłacili swoje kredyty. Ich sprawy mają być indywidualnie rozpatrywane.

Uchwała Zgromadzenia PKO BP jest pierwszym tego typu dokumentem. Budzi duże nadzieje na polubowne rozwiązanie kwestii kredytów frankowych, ponieważ dopuszcza elastyczne propozycje umów. Niemniej jednak szczegóły mają zostać ustalone przez zarząd banku w oparciu o linię orzeczniczą. Oznacza to, że na konkrety trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Wstępnie jednak prawnicy reprezentujący frankowiczów podają, że ugody na tzw. warunkach KNF są w obecnej sytuacji korzystne dla banków a nie dla frankowiczów.

Sprawy sądowe prowadzone przez PKO BP

29.04.2021 roku TSUE ustosunkuje się się do pięciu pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. W wyroku zostaną uregulowane kwestie przedawnienia oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy. Z kolei 7.05.2021 roku, Rzecznik Finansowy uzyska od Sądu Najwyzseho odpowiedź na pytanie, czy strony umowy po stwierdzeniu jej nieważności lub braku możliwości dalszego wykonywania jej postanowień, będą mogły ubiegać się o zwrot nienależnych świadczeń. Następnie 11.05.2021 r. pełen sklad Izby Cywilnej odbędzie posiedzenie dotyczące kredytów denominowanych i indeksowanych w obcych walutach.

Ranking Kancelarii Frankowych

Bilans 2020 roku to 5 372 spory sądowe dotyczące kredytów hipotecznych udzielonych we wcześniejszych latach we frankach, których łączna wartość jest szacowana na 1 404 mln zł. W roku 2019 takich spraw toczyło się zaledwie 1 645 przy wartości 392 mln zł. Wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski stwierdził, że obecnie wniesionych jest około 7 000 pozwów, czyli prawie 7% portfela, a skala roszczeń sądowych przekroczyła 1 500 pozwów już w pierwszym kwartale 2021 roku.

W obu instancjach, umowy są w większości przypadków unieważniane. W związku z tym ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi wzrosło z 281 mln zł w 2019 roku do aż 690 mln zł w tym roku.

 

Czy zgody PKO BP są korzystne dla frankowiczów?

W kwietniu tego roku został utworzony XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie, czyli w tzw. wydział frankowy. Toczy się przed nim obecnie około 3 000 spraw. Dotychczas prawnicy prowadzący sprawy frankowe nie zauważyli większego zainteresowania banków ugodami z frankowiczami.

Od początku 2021 r. kancelarie frankowe publikują wyliczenia wg których ugoda zawarta zgodnie z zaleceniami przewodniczącego KNF jest znacznie mniej korzystna od tego, co można uzyskać w sporze sądowym. Regularnie twierdzą, że powinny zaoferować coś więcej, aniżeli dotychczasowe propozycje jeżeli to w ugodach upatruje się rozwiązanie problemu kredytów frankowych.

W sieci pojawiły się też kalkulatory dla frankowiczów wyliczające jakie korzyści można odnieść z ugody, lub z punktu widzenia prawników – ile frankowicze mogą stracić na ugodach z PKO BP.

Ugody nie zyskują na popularności mimo niepowodzeń banków w sądach

Nieoficjalne statystyki co jakiś czas publikowane w sieci są miażdżące dla banków

  • W 2020 roku zapadło 955 orzeczeń w obu instancjach, w ramach których sądy 634 razy stwierdzimy nieważność umowy, zaś tzw. odfrankowienie dotyczyło ok 155 przypadków.
  • Sprawy w II instancji to z kolei 78 stwierdzeń nieważności i tylko 30 odfrankowień.

Należy mieć przy tym na uwadze, że w ubiegłym roku do sądów wpłynęło 30 632 pozwów w tej sprawie. Nie zmienia to jednak faktu, że przedstawiciele banków nie są skłonni do negocjacji ogrodowych ze swoimi klientami. Do polubownego zakończenia spraw frankowych zmierza natomiast Komisja Nadzoru Finansowego.

Zalecenia przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego są takie, aby klienci rozpoczęli się z bankami, jak gdyby kredyty od początku były wzięte w złotówkach z oprocentowaniem według WIBOR. WIBOR powinien zostać zwiększony o stosowną marżę historyczną dla tego typu kredytów. Niemniej jednak, taka propozycja nie satysfakcjonuje zarówno banków, jak i samych frankowiczów.

 

 

Na ten moment spośród wszystkich działających na terenie Polski banków, tylko PKO BP wykazuje chęć polubownego rozwiązania problemu kredytów frankowych. Na decyzję przedstawicieli banku z pewnością wpłynął wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący państwa Dziubakow, a także perspektywa kolejnych kluczowych orzeczeń w tej materii, które mają zapaść już niebawem.

Zgodnie z zapewnieniem prezesa PKO BP, które poprzedziło wspomniane głosowanie nad funduszem, PKO BP mając na uwadze apel przewodniczącego KNF, przystąpiło do aktywnego działania zmierzającego do polubownego zakończenia spraw frankowych na warunkach korzystnych dla obu stron.

Inne banki obecnie obserwuje sytuację i nie wykazują chęci pójścia w ślady PKO BP. Najprawdopodobniej czekają na rozwój wydarzeń i to, jakie korzyści z tej kampanii odniesie pionierskie działanie przedstawicieli PKO BP.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Anna Lipińska

Dziennikarka z zamiłowania. Dobrze czuje się w tematyce gospodarczej. Jej rodzinie szczególnie bliskie są zmagania z nieuczciwymi praktykami banków. Specjalizuje się w tłumaczeniu wyroków oraz orzeczeń sądów, tak aby były zrozumiałe dla osób nie będących prawnikami.

2 komentarze

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz

  • Twierdzą, że ugody maj / czerwiec. Ale na co tu czekać? I tak do sądu polubownego iść trzeba będzie z prawnikiem a pewnie jak się ich pozwie to przed sądem powszechnym ugoda będzie korzystniejsza bo te na warunkach co chcą dawać teraz czyli KNF to jest śmieszne. Przegrywają ponad 90% spraw i chcą takie ugody? Takie ugody to byłyby spoko ale 2 lata temu jak przegrywali 50% spraw

  • Ugoda tylko w sądzie pod kontrolą sądu i prawnika. Przemyślana na spokojnie. Nic na szybko i nic tylko na podstawie informacji przedstawionych przez bank. Wyliczenia muszą być konkretne i sprawdzone przez kogoś po „naszej stronie”. Dobrze by było też zrobić symulacje co się zmieni po takiej umówie jeśli Wibor wzrośnie tak gwałtownie jak to teraz przewidują