ugody z bankami

Ugoda za kredyt we frankach ze stałą stopą procentową na 5 lat czy warto?

Dwa banki, PKO BP i mBank proponują Frankowiczom ugody polegające na przekształceniu kredytu w złotowy z oprocentowaniem okresowo stałym przez 5 lat. Pozornie mogłoby się wydawać, że to korzystne rozwiązanie, bo minimalizuje ryzyko wzrostu stóp procentowych na okres kilku lat i gwarantuje równą wysokość rat kredytowych przez ten czas. Niestety jest to pułapka, gdyż obecnie mamy w Polsce najwyższe od 20 lat stopy procentowe, a historyczne dane pokazują, że cykle podwyższonych stóp trwały maksymalnie 2 lata. Wysokie stopy obowiązują w naszym kraju już od ponad roku, tak więc po upływie kolejnego roku powinny zacząć spadać. Zdaje się to potwierdzać ostatnia decyzja RPP z 9 listopada o niepodwyższaniu stóp drugi miesiąc z rzędu. Do propozycji banków trzeba zatem podchodzić z dużą dozą ostrożności, gdyż oprocentowanie kredytów przypuszczalnie spadnie w ciągu 5 lat, a ugoda oznacza wysokie odsetki niezależnie od tego jak będą kształtowały się stopy procentowe.

  • Nieprzypadkowo banki zaczęły oferować kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem w momencie, kiedy stopy procentowe w Polsce są rekordowo wysokie.
  • Eksperci twierdzą, że stopy mogą zacząć spadać już w połowie 2023 roku, co potwierdza analiza danych historycznych. W przeszłości wysokie stopy procentowe obowiązywały przez okres maksymalnie 2 lat. Zatem rok mamy już za sobą, bo pierwsze podwyżki nastąpiły w październiku 2021 r.
  • Banki z wyrachowaniem kuszą Frankowiczów rzekomo atrakcyjnymi propozycjami ugód polegających na przekształceniu kredytu w złotowy ze stałym przez 5 lat wysokim oprocentowaniem. To nie okazja, ale pułapka – wybierając taką ugodę trzeba się liczyć z wysokimi odsetkami przynajmniej do 2027 roku, niezależnie od wysokości stóp procentowych w Polsce. Te zaś powinny dużo wcześniej zacząć spadać, a wraz z nim oprocentowanie kredytów złotowych.
  • Ugoda z bankiem, niezależnie od przyjętego wariantu oprocentowania, jest każdorazowo nieopłacalna dla kredytobiorcy frankowego. Finalnie do banku odda w wysokich ratach znacznie więcej niż spłacając kredyt na dotychczasowych zasadach. Oprocentowanie kredytów frankowych bazuje bowiem na wskaźniku SARON, który przyjmuje wartości minimalne lub wciąż nawet ujemne.

Uwaga na „atrakcyjne” kredyty ze stałą przez 5 lat stopą procentową

W odróżnieniu od instytucji finansowych w innych krajach europejskich, banki działające w Polsce nie chciały oferować klientom kredytów ze stałym oprocentowaniem, co w innych państwach jest od dawna standardem. Dopiero regulacja KNF, która weszła w życie z początkiem lipca 2021 roku, częściowo wymusiła na bankach zmianę podejścia.

Nadal w ofertach banków brakuje jednak kredytów ze stałym oprocentowaniem. Klienci mogą w zamian wybrać kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym na 5 lub 7 lat. Taki kredyt charakteryzuje się równą ratą przez wskazany okres czasu, ale nie przez cały czas kredytowania. W przypadku kredytów hipotecznych okres kredytowania to zwykle 20 lub 30 lat, dlatego nagłaśniane przez banki eliminowanie ryzyka wzrostu oprocentowania dotyczy stosunkowo krótkiego czasu. Później kredytobiorca i tak musi stanąć przed dylematem czy pozostać przy tym samym oprocentowaniu, czy przejść na oprocentowanie zmienne, co w obecnych realiach oznacza formułę wysoki WIBOR plus marża.

Najbardziej bulwersuje to, że banki próbują wmanewrowywać klientów oraz Frankowiczów w kredyty ze stałym przez 5 lat oprocentowaniem przy rekordowo wysokich stopach procentowych w Polsce. Na kredyt złotowy z oprocentowaniem okresowo stałym mogą przejść kredytobiorcy frankowi z banków PKO BP oraz mBanku.

PKO BP wciąż kusi Frankowiczów ugodami ale więcej osób wybiera pozwy

Według stanu na koniec września 2022, bank PKO BP zawarł 17.476 ugód z kredytobiorcami frankowymi na około 100 tys. czynnych umów kredytowych tego typu. Od początku trwania programu ugód, czyli już ponad rok, bank oferuje możliwość przejścia na kredyt złotowy z okresowo stałym oprocentowaniem. Osoby, które wybrały tę opcję kilka miesięcy temu, być może korzystają teraz na niższym oprocentowaniu kredytu w porównaniu do kredytobiorców, którzy zdecydowali się na konwersję w wariancie ze zmiennym oprocentowaniem bazującym na WIBOR-ze.

W obu przypadkach przejście na kredyt złotowy jest jednak nieopłacalne, bo stopy procentowe w Szwajcarii są wciąż na stosunkowo niskim poziomie, a zatem oprocentowanie kredytów frankowych jest znacząco niższe.

W szczególności wariant ugody ze stałym okresowo oprocentowaniem jest obecnie bardzo niekorzystny, bo jesteśmy w szczytowym momencie jeżeli chodzi o poziom stóp procentowych w Polsce. Dodatkowo kredyty ze stałym oprocentowaniem są co do zasady wyżej oprocentowane niż kredyty ze zmienną stopą procentową. Nie dziwi zatem akcja promująca ugody i rozpowszechnianie przez bank PKO BP informacji na temat rzekomej rosnącej popularności oprocentowania ze stałą stopą. Bank niewątpliwie liczy na to, że pewna grupa kredytobiorców frankowych jeszcze da się nabrać na niekorzystne ugody i tym sposobem zaoszczędzi spore kwoty na przegrywanych procesach sądowych. Warto dodać, że kredytobiorcy frankowi z PKO BP nadal częściej wybierają pozwy niż mediacje. W III kwartale 2022 do sądów wpłynęło 1.775 nowych pozwów, podczas gdy wniosków o mediacje było 1.200.

mBank oferuje „promocyjne” oprocentowanie w wysokości 4,99 proc.

Także mBank, należący do trójki najchętniej pozywanych przez Frankowiczów banków (pierwsze miejsce przypada bankowi PKO BP, a trzecie – Bankowi Millennium) poinformował, że od listopada uruchamia program ugód dla wszystkich posiadaczy czynnych kredytów frankowych. Do końca czerwca 2023 roku każdy z nich otrzyma od banku propozycję przewalutowania kredytu na złotówki z oprocentowaniem zmiennym (WIBOR plus marża) lub „promocyjnym” oprocentowaniem okresowo stałym przez 5 lat w wysokości 4,99 proc.

To rzeczywiście niższa stopa procentowa niż aktualnie obowiązująca na rynku, ale bank skalkulował, że ugody i tak będą mu się opłacać, wobec czego próbuje w nie „wkręcić” jak największą liczbę klientów.

 

Warto wspomnieć, że bank ten zaliczał się do najbardziej zaciętych przeciwników jakichkolwiek ugód z Frankowiczami. Trudno zatem spodziewać się, że teraz wychodzi naprzeciw problemom kredytobiorców frankowych. Do zawierania ugód zmusiły mBank gigantyczne straty ponoszone w wyniku przegrywanych spraw sądowych.

Tylko w III kwartale wartość utworzonych przez bank rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi wyniosła 2,3 mld zł, a łącznie sięga już kwoty 6,8 mld zł. Po trzech kwartałach bank wykazał stratę na poziomie ponad 1,5 mld zł, czego głównym winowajcą był pokaźny portfel problematycznych kredytów indeksowanych do CHF, które w sądach są unieważniane na masową skalę.

Stopy procentowe mogą zacząć spadać już w połowie 2023 roku

Oferta zawarcia ugody polegającej na przekształceniu kredytu frankowego w złotowy z wysokim stałym przez 5 lat oprocentowaniem jest dla Frankowiczów całkowicie niekorzystna. Aktualnie stopy procentowe w Polsce są na rekordowo wysokim poziomie i większość ekonomistów skłania się ku temu, że cykl podwyżek wkrótce dobiegnie końca.

Tym bardziej, że prognozowane jest silne spowolnienie gospodarcze, a kolejne podwyżki pogłębiłyby recesję. O przybraniu takiego kierunku polityki monetarnej może świadczyć ostatnia decyzja RPP z 9 listopada o niepodwyższaniu stopy referencyjnej NBP i pozostawieniu jej na poziomie 6,75 proc.

Ekonomiści zauważają także pewną prawidłowość – podwyższone stopy procentowe obowiązywały w przeszłości w Polsce przez maksymalnie 2 lata. Pierwsze podwyżki stóp nastąpiły już ponad rok temu w październiku 2021 r., zatem wysokie stopy powinny pozostać z nami maksymalnie przez okres kolejnego roku.

Tymczasem osoby decydujące się w tym momencie na przekształcenie kredytu w złotowy z oprocentowaniem stałym przez 5 lat, będą musiały znacznie dłużej płacić wysokie odsetki. Jest to całkowicie pozbawione sensu, nawet jeśli bank kusi „promocyjnym” oprocentowaniem, którym gwarantuje sobie wysokie przychody przez kolejne 5 lat.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz