wiadomości frankowicze

Mbank traci miliardy w 2022 r. Czy Frankowicze powinni pozwać mBank już teraz?

mBank zanotował w III kwartale 2022 roku najgorszy wynik spośród wszystkich banków obciążonych portfelami kredytów frankowych. Tylko w jednym kwartale uzyskał stratę na poziomie 2,28 mld zł, a łącznie od początku roku strata ta wynosi 1,54 mld zł. Bieżący kwartał zapewne nie odmieni tej sytuacji i mBank zakończy rok 2022 stratą netto. Wpływ na ujemny wynik finansowy za okres lipiec – wrzesień miały olbrzymie rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi oraz koszty wakacji kredytowych. Sytuacja mBanku nie jest jeszcze dramatyczna, bo nadal dysponuje on dużymi kapitałami własnymi w wysokości 11,11 mld zł i wypełnia wymogi kapitałowe nadzoru bankowego. Gdyby jednak bank przez kolejnych pięć kwartałów zanotował straty na poziomie porównywalnym do wartości z III kw. 2022, doszłoby do całkowitego wyczerpania funduszy własnych. Taki scenariusz jest na razie mało prawdopodobny, ale Frankowicze już teraz powinni pozwać bank za nieuczciwy kredyt, tak aby uzyskać prawomocny wyrok zanim bank popadnie w większe tarapaty.

 • Po trzech kwartałach 2022 wynik finansowy mBanku to strata na poziomie 1,5 mld zł. Bank zanotował gigantyczną stratę tylko w jednym kwartale, która sięgnęła 2,28 mld zł. Kapitały własne banku stopniały z 13,37 mld zł na koniec czerwca do 11,11 mld zł na koniec września 2022.
 • Negatywny wpływ na wynik finansowy miały przede wszystkim dodatkowe rezerwy na wypłaty dla Frankowiczów (2,31 mld zł) oraz koszt wakacji kredytowych dla posiadaczy hipotek złotowych (1,35 mld zł). W mniejszym stopniu wynik obciążyły dodatkowe składki i rezerwy obowiązkowe.
 • Kondycja finansowa mBanku nie jest dramatyczna, bo fundusze własne są nadal na stosunkowo bezpiecznym poziomie. W tym roku bank zarobił krocie na odsetkach, ale według ekspertów szczyt marży odsetkowej jest już za nim. mBank został zmuszony przez konkurencję do podwyższenia oprocentowania depozytów i nie będzie już miał tak wysokich zysków odsetkowych.
 • Negatywnym czynnikiem wpływającym na kondycję mBanku jest spadek sprzedaży kredytów, zwłaszcza w segmencie kredytów hipotecznych, których sprzedano mniej o 54 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz o 69 proc. w wymiarze rok do roku.
 • W związku z tym, że sama KNF dopuszcza scenariusz z upadłością jednego lub kilku dużych banków posiadających portfele kredytów we franku szwajcarskim, Frankowiczom z mBanku rekomendowane jest monitorowanie na bieżąco sytuacji finansowej.
 • Nie warto też zwlekać ze złożeniem pozwu, bo sam bank szacuje prawdopodobieństwo swojej przegranej w sądzie na 95 proc. Na unieważnieniu umowy przez sąd można zyskać nawet kilkaset tysięcy złotych, a co najważniejsze – całkowicie uwolnić się od zadłużenia we franku.

mBank z największą stratą 2,28 mld zł

Od kilku tygodni analitycy z czołowych biur maklerskich prognozowali wysokość strat poszczególnych banków. 8 listopada swój raport kwartalny opublikował mBank. Prognozy ekspertów sprawdziły się – w III kwartale 2022 mBank zanotował największą spośród wszystkich banków frankowych stratę, rzędu 2,28 mld zł. Od początku roku łącznie strata banku wynosi 1,54 mld zł i – według zapowiedzi zarządu – rok 2022 zostanie zamknięty stratą netto.

Na ujemny wynik finansowy mBanku wpłynęły głównie następujące czynniki:

 • dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne w związku z kredytami frankowymi – 2,31 mld zł
 • koszt wakacji kredytowych dla posiadaczy hipotek złotowych – 1,35 mld zł
 • składka na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – 184,1 mln zł
 • wpłata na System Ochrony Instytucjonalnej – 37,2 mln zł
 • rezerwa na zobowiązania dotyczące tzw. ubezpieczenia pomostowego – 84 mln zł
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/relacje-inwestorskie/wyniki-finansowe/2022/presentation-q3-pol.pdf

Jak widać, najbardziej dotkliwe dla banku nie były rządowe wakacje kredytowe ale dodatkowe rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi. Bank poinformował, że dokonał przeglądu metodologii wyliczania rezerw, a mówiąc wprost – urealnił założenia. Jeszcze na koniec czerwca 2022 mBank szacował prawdopodobieństwo przegrywania w sądach spraw z Frankowiczami na 50 proc. Obecnie przyjmuje, że ryzyko to wynosi dla banku 95 proc. Potwierdzają to przekazane w raporcie statystyki wyroków. Ogółem bank przegrał 1.243 sprawy na 1.338 wyroków prawomocnych. Natomiast w III kwartale br. odsetek prawomocnych przegranych banku wyniósł 97,9 proc. (na 289 wyroków prawomocnych bank poniósł porażkę w 283 sprawach).

Rezerwy na kredyty frankowe w łącznej wysokości 6,8 mld zł pokrywają już 51,6 proc. wartości portfela kredytów w CHF. Dołożenie w ostatnim kwartale do rezerw tak olbrzymiej kwoty wynika również ze zmiany szacunków banku co do liczby kredytobiorców, którzy pójdą jeszcze do sądu. Bank ocenia, że do sądów może trafić łącznie 31 tys. pozwów od Frankowiczów, przy czym już toczy się 16.861 indywidualnych spraw z powództwa Frankowiczów, a grupa kolejnych 1,7 tys. osób wytoczyła bankowi pozew zbiorowy.

Niekorzystne orzecznictwo sądów zmusiło zarząd mBanku do ugięcia się przed Frankowiczami. O kilka lat za późno bank zdecydował się na ugody dla kredytobiorców frankowych. Począwszy od listopada br. do końca czerwca 2023 każdy posiadacz czynnego kredytu w CHF ma otrzymać propozycję przewalutowania kredytu na złotówki z oprocentowaniem zmiennym na bazie WIBOR lub okresowo stałym przez 5 lat „na preferencyjnym poziomie” 4,99 proc. W ten sposób bank próbuje ratować kolejne miliardy złotych, które będzie musiał zarezerwować na wypłaty dla Frankowiczów. Hipotetyczny koszt konwersji wszystkich aktywnych kredytów na złotówki bank wycenił na 6,1 mld zł.

Jaka jest kondycja mBanku?

Bazując na danych z raportu finansowego na koniec września 2022 r. można uznać, że sytuacja mBanku regularnie pogarsza się, ale jeszcze daleko mu do Getin Banku, który z końcem września został objęty procesem przymusowej restrukturyzacji. mBank posiada nadal stosunkowo wysokie kapitały własne, ale baczny obserwator zauważy, że począwszy od 2021 roku fundusze banku regularnie się kurczą.

Oto poziom kapitałów własnych mBanku na przestrzeni ostatnich lat:

 • stan na 31 grudnia 2020 – kapitały własne 16,67 mld zł
 • stan na 31 grudnia 2021 – kapitały własne 13,38 mld zł
 • stan na 30 września 2022 – kapitały własne 11,11 mld zł

Współczynniki kapitałowe banku są nadal powyżej progów wymaganych przez nadzór bankowy – łączny współczynnik kapitałowy TCR kształtuje się na poziomie 14,7 proc. wobec wymaganego 13,5 proc., natomiast współczynnik kapitału podstawowego T1 wynosi 12,1 proc. wobec dopuszczalnego progu 10,8 proc. Fundusze własne banku w ciągu 1 roku i 9 miesięcy skurczyły się aż o 5,5 mld zł. Zakładając hipotetyczną sytuację, że bank w kolejnych kwartałach będzie notował straty podobne do tej z III kwartału 2022, kapitały własne wyczerpałyby się w ciągu roku i trzech miesięcy.

Taki scenariusz jest na razie mało prawdopodobny, bo bank zarabia dużo na odsetkach. Przychód banku z tytułu odsetek wyniósł w ostatnim kwartale aż 1,87 mld zł, a wynik odsetkowy 724,2 mln zł. Jednak w porównaniu do II kwartału br. wynik ten był gorszy o 964,1 mln zł, co miało związek z wakacjami kredytowymi – w ujęciu kwartalnym spadek wyniósł 57 proc., a rok do roku 28 proc. W III kwartale mBank dużo zarobił również na prowizjach. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 555,3 mln zł wobec 521,8 mln zł w poprzednim kwartale.

mBank wykorzystał maksymalnie wysokie stopy procentowe w Polsce i zarobił na klientach ile się da. Konkurencja wymusiła jednak podwyższenie oprocentowania depozytów i zaczęły pojawiać się promocyjne oferty ulokowania środków nawet na 7 proc.

Można zatem zakładać, że w kolejnych okresach koszty odsetkowe banku będą znacznie wyższe, a szczyt marży odsetkowej ma on już za sobą. Przychody z odsetek mogą być w kolejnych kwartałach niższe, tym bardziej że kredytobiorcy złotowi nadal będą korzystać z możliwości niepłacenia po jednej racie kredytu w kwartale, co pozbawi bank dużej części odsetek.

Negatywny aspekt wpływający na kondycję finansową mBanku to również niższa sprzedaż kredytów. W III kwartale 2022 sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 983,7 mln zł i była niższa o 54 proc. w porównaniu do II kwartału br. oraz o 69 proc. w ujęciu rok do roku. Jeżeli natomiast chodzi o pozostałe kredyty, wartość sprzedaży sięgnęła kwoty 2,21 mld zł i była niższa o 13,5 proc. w stosunku do końca czerwca 2022 oraz o 18,6 proc. w porównaniu do końca III kwartału 2021.

Co powinni zrobić kredytobiorcy z mBanku

Nie najlepsza kondycja finansowa mBanku powinna skłonić Frankowiczów do podjęcia decyzji w sprawie swojego kredytu frankowego. Ugody nie są dobrym wyjściem z sytuacji, bo zarobi na nich wyłącznie bank przekształcając kredyt frankowy w wysoko oprocentowany kredyt złotowy.

Prawnicy rekomendują Frankowiczom z mBanku jak najszybsze złożenie pozwu i domaganie się w sądzie unieważnienia abuzywnej umowy. Tylko szybkie działanie pozwoli uzyskać prawomocny wyrok zanim bank popadnie w poważniejsze tarapaty.

Warto przy tym wspomnieć, że Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski w oficjalnym stanowisku przygotowanym na październikową rozprawę przed TSUE w sprawie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału zasygnalizował możliwość upadłości jednego lub nawet kilku dużych banków w Polsce, jeżeli zanegowane zostanie prawo do dodatkowej opłaty z tytułu abuzywnych umów. Można tylko spekulować, które banki miał na myśli Szef KNF. Największemu bankowi frankowemu, czyli PKO BP na razie nic nie grozi. Kandydatami do kłopotów są z pewnością Bank Millennium oraz mBank.

Korzyści z pozwania banku:

 • pozbycie się raz na zawsze kredytu hipotecznego
 • saldo zadłużenia spada do 0
 • bankowi trzeba zwrócić tylko kwotę nominalną kredytu bez odsetek (sankcja darmowego kredytu)
 • korzyści z wyroku unieważniającego umowę mogą sięgnąć kilkuset tysięcy złotych
 • dodatkowe korzyści na wysokich odsetkach za opóźnienie płatnych za czas trwania procesu
 • ewentualne zyski na różnicach kursowych, jeżeli kredyt był spłacany bezpośrednio w CHF
 • uwolnienie nieruchomości od obciążenia hipoteką
 • wyższa zdolność kredytowa

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz