kredyt we frankach pozew

Kiedy i jak złożyć pozew do sądu, gdy masz kredyt we frankach?

kredyt we frankach

Wydany na początku października wyrok TSUE w polskiej sprawie frankowej stał się impulsem dla wielu kredytobiorców by również powalczyć w sądzie w swojej sprawie frankowej. Droga sądowa jest w tym momencie jedynym i najskuteczniejszym rozwiązaniem by uwolnić się od ciążącego kredytu, z uwagi jednakże na fakt, że sprawy frankowe mają swój specyficzny charakter, inicjując postępowanie musisz o kilku kwestiach pamiętać.

W wyroku z dnia 3 października 2019 r. Trybunał stwierdził, że zawarte w umowie kredytowej klauzule indeksacyjne określają główne świadczenie stron, zatem co do zasady, umowa kredytowa zawierająca takie postanowienia, po ich wyeliminowaniu z umowy, powinna zostać uznana za nieważną, zwłaszcza, gdy z takim żądaniem występuje kredytobiorca.

Sąd rozpoznający sprawę, stwierdzając abuzywny charakter danych postanowień, nie może ponadto zastępować tych zapisów innymi postanowieniami, gdyż brak w polskich przepisach odpowiednich regulacji ku temu.

Tak w skrócie przedstawiają się tezy wydanego przez TSUE wyroku, dla kredytobiorców istotne jednak jest to, że wyrok ten nie wiąże tylko w sprawie w której został wydany, lecz we wszystkich sprawach frankowych musi być brany pod uwagę przez sądy, a z uwagi na fakt, że Trybunał generalnie wypowiada się o skutkach uznania danych zapisów za niedozwolone, znajdzie więc on zastosowanie nie tylko w przypadku kredytów indeksowanych, lecz również denominowanych.

Ranking Kancelarii Frankowych

Kredytobiorcy mają więc po swojej stronie orzecznictwo TSUE, żeby jednak skutecznie złożyć pozew przeciwko bankowi, najpierw należy dokonać analizy zawartej umowy kredytowej pod kątem niedozwolonych postanowień umownych. Za niedozwolone (abuzywne) postanowienia uznaje się te postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie.

FRANKOWICZE dali się nabrać! Banki znów ZYSKAŁY! Teraz chcą unieważnić UGODY i kredyty we frankach

1526
45
6

Ugoda lepsza niż proces i Banki w Polsce- UGODY SĄ DOBRE i SPRAWIEDLIWE? Frankowicze nie chcą ugód?

1056
53
2

Unieważnienie kredytu we frankach KIEDY NAJLEPSZY MOMENT? Frankowicze po TSUE WYGRYWAJĄ?!

934
74
3
Load more...

Takie zapisy umowy nie wiążą więc kredytobiorcy, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Umowy o kredyt we frankach kwestionowane są właśnie ze względu na owe postanowienia, zanim więc złożysz pozew musisz sprawdzić czy twoja umowa również takie zapisy zawiera, jeśli tak, wówczas masz podstawy by skierować do sądu sprawę przeciwko bankowi.

Zobacz: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Mając natomiast na uwadze dotychczasowe orzecznictwo stwierdzić należy, że w umowach kredytowych za abuzywne najczęściej uznaje się klauzule walutowe, czyli te odnoszące się do waluty obcej.

Zanim złożysz pozew bardzo istotne również jest ustalanie, czy zawierając umowę kredytową działałeś jako konsument czy jako przedsiębiorca.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jeśli więc np. prowadzisz własną firmę, lecz kredyt we frankach wziąłeś na zakup mieszkania jako osoba fizyczna, to działałeś wówczas jako konsument.

Ustalenie w jakim charakterze występowałeś zaciągając zobowiązanie kredytowe ma bardzo istotne znaczenie, a właściwie warunkuje możliwość dochodzenia przez ciebie roszczeń w sądzie, bowiem na abuzywny charakter danych postanowień i ochronę przewidzianą przepisami w tym zakresie, może powoływać się tylko konsument, jeśli więc zawierałeś umowę jako przedsiębiorca, to na wskazane przepisy nie możesz się skutecznie powołać.

W pozwie konieczne jest również określenie wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty, której będziesz żądać od banku, w zależności więc od tego czy wnosić będziesz o unieważnienie zawartej umowy, czy o jej odfrankowienie, podać musisz sumę, którą bank powinien ci oddać, gdy sąd uwzględni powództwo.

Zobacz: Kancelarie Frankowe 

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, musisz więc dokonać odpowiednich wyliczeń, co niestety nie zawsze jest prostym zadaniem, zawsze jednak możesz w tym zakresie skorzystać z pomocy specjalisty.

Jeżeli bowiem w sprawie frankowej zdecydujesz się skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, wówczas to prawnik przedstawi najkorzystniejsze dla ciebie rozwiązanie, napisze i złoży za ciebie pozew oraz pomoże określić wartość przedmiotu sporu, nie będziesz więc musiał się martwić o właściwą argumentację i przedstawienie odpowiednich dokumentów.

Jeśli natomiast nadal się wahasz czy już teraz skierować do sądu pozew przeciwko bankowi, czy jednak lepiej jeszcze poczekać, by zobaczyć jak wyrok TSUE wpłynie na orzeczenia wydawane przez sądy polskie, zwróć uwagę na bieg terminów przedawnienia. Jeśli bowiem kredyt zacząłeś spłacać ponad dziesięć lat temu, to z każdym miesiącem kolejne twoje roszczenia względem banku się przedawniają, nie warto więc czekać, tylko należy jak najszybciej zainicjować postępowanie.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz