kredyt we frankach pozew

Frankowicze – co zrobić aby odzyskać pieniądze od banku?

Frankowicze już wiedzą, że mogą odzyskać pieniądze, które bank bezprawnie pobrał w związku z zawartą umową kredytową, gdy jednak trzeba podjąć konkretne działania, pojawia się pytanie od czego zacząć i jak to zrobić, żeby było szybko i efektywnie. Odzyskanie pieniędzy od banku nie jest jednak prostą sprawą, trzeba się więc odpowiednio przygotować na taką batalię.

Od czego zacząć sprawę o kredyt we frankach

Punktem wyjścia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od banku jest zawarta umowa kredytowa, w pierwszej więc kolejności należy przeanalizować zapisy w niej zawarte by określić czy jakiekolwiek roszczenia w ogóle kredytobiorcy przysługują.

Analiza umowy powinna zostać przeprowadzona przede wszystkim pod kątem, czy zawiera zapisy niedozwolonych, gdyż jest to najczęstszy zarzut wysuwany wobec umów o kredyt frankowy, a gdy już ustalimy, że takie zapisy istnieją, można przejść do precyzowania roszczenia.

Zobacz: Czy TY możesz unieważnić lub odfrankowić swoją umowę o kredyt we frankach?

Niedozwolone postanowienia umowne to takie, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z kredytobiorcą i które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Takie postanowienia nie są dla kredytobiorcy wiążące.

Frankowicze mają jednak o tyle prościej, że niezależnie od tego z którym bankiem umowa o kredyt frankowy została zawarta, umowy te zawierają bardzo podobne zapisy, których sens w każdym przypadku jest ten sam, dlatego analizując umowę pod kątem niedozwolonych zapisów, można, a nawet trzeba, posiłkować się wyrokami sądowymi w których sądy stwierdziły niedozwolony charakter danych postanowień.

Ponadto, w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów znaleźć można mnóstwo postanowień z umów frankowych, które zostały uznane za abuzywne, wykorzystując więc te wszystkie informacje, możesz ustalić czy i w twoim przypadku bank zachował się nieuczciwie.

Ile można odzyskać pozywając bank?

Po ustaleniu, że twoja umowa kredytowa zawiera postanowienia na podstawie których bank osiągnął dodatkowe korzyści twoim kosztem, należy sformułować roszczenie, a więc określić należy czego będziemy żądać od banku- zwrotu nadpłaty powstałej na skutek stosowania przez bank niedozwolonych zapisów, czyli tzw. odfrankowania, czy uznania zawartej umowy za nieważną.

W przypadku unieważnienia do zwrotu świadczenia zobowiązane będą jednak obydwie strony, czyli bank i kredytobiorca, gdyż kredytobiorca oddać będzie musiał otrzymany kredyt, a bank wszystkie pobrane z tytułu zawartej umowy opłaty, a więc uiszczone raty kredytu, odsetki, prowizję i inne opłaty okołokredytowe, wzajemne rozliczenie może jednak nastąpić przez potrącenie przysługujących roszczeń.

Proces przeciwko bankowi może niestety trwać nawet kilka lat, musisz więc uzbroić się w cierpliwość, a ponadto musisz być przygotowanym na to, że bank będzie robił wszystko by sąd nie uwzględnił twojego powództwa, czyli żeby nie przyznał ci racji.

Decydując się więc na postępowanie sądowe przeciwko bankowi, warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który będzie reprezentować twoje interesy przed sądem i podważy argumenty wysuwane przez bank.

Sprawdź: Ranking Kancelarii Frankowych

Czy sprawy frankowe są trudne?

W procesach frankowych, gdy banki zdają sobie sprawę, że nie mają racji, bardzo często w postępowaniu podnoszone są argumenty i dowody nie mające związku i znaczenia dla wydania przez sąd rozstrzygnięcia, lecz mające jedynie na celu przedłużenie postępowania i odwrócenie uwagi sędziego od istoty sprawy.

Postępowania te są ponadto bardzo skomplikowane pod względem prawnym, jak i finansowym/bankowym, gdyż wymagają znajomości nie tylko obowiązujących przepisów i orzecznictwa, lecz również obeznania w mechanizmach bankowych, samodzielne prowadzenie postępowania może więc nastręczyć wiele trudności, a jakikolwiek błąd może skutkować nawet przegraniem procesu.

Walka z bankiem z całą pewnością nie będzie więc łatwa, jeśli jednak nie podejmiesz żadnych działań to nigdy nie odzyskasz od banku pieniędzy, pamiętaj jednak, że szanse powodzenia rosną wraz z umiejętnym prowadzeniem postępowania.

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.4]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz