kredyt we frankach pozew

Ile kosztuje pozwanie banku za kredyt we frankach

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który został wydany w polskiej sprawie frankowej w pewnym stopniu ułatwi kredytobiorcom dochodzenie praw w sądzie, pamiętać jednak trzeba, że żeby wygrać z bankiem i odzyskać pieniądze nadal konieczne będzie zainicjowanie procesu sądowego.

Orzeczenie TSUE nie powoduje niestety, że kredyty frankowe z automatu zostaną zmienione, a umowy np. unieważnione, gdyż wobec sceptycznego nastawienia banków do wyroku TSUE i braku chęci do ugodowego „wyjścia z franków”, orzeczenie w tym zakresie może wydać tylko sąd, a jak wiadomo, proces sądowy kosztuje.

Kredytobiorca, który zdecyduje się skierować swoją sprawę frankową do sądu, przede wszystkim uiścić będzie musiał opłaty sądowe, a jeśli dodatkowo korzystać będzie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, w wydatkach musi uwzględnić również honorarium prawnika.

Koszty sądowe, które kredytobiorca musi ponieść to konieczność uiszczenia opłaty od pozwu. Zasadą jest, że wysokość opłaty zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli od kwoty, której kredytobiorca żąda od banku, jednakże od sierpnia br. opłaty pobierane są na nieco innych niż dotychczas zasadach. Zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych, w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu, i tak, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 zł, wówczas opłata wynosi 30 zł, w przypadku roszczenia na kwotę ponad 500 zł do kwoty 1 500 zł, opłata wynosi 100 zł, od roszczenia na kwotę 1 500 zł do kwoty 4 000 zł, opłata wynosi 200 zł, od roszczenia na kwotę ponad 4 000 zł do kwoty 7 500 zł, opłata wynosi 400 zł, od roszczenia na kwotę ponad 7 500 zł do kwoty 10 000 zł, opłata wynosi 500 zł, od roszczenia na kwotę ponad 10 000 zł do kwoty 15 000 zł, opłata wynosi 750 zł, a od roszczenia ponad 15 000 zł do kwoty 20 000 zł, opłata wynosi 1 000 zł. Natomiast w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 20 000 zł, wówczas pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Stosując powyższe zasady do ustalenia opłaty od pozwu stwierdzającego nieważność zawartej umowy kredytowej, a więc, gdy roszczenie będzie wysokie, wysokość opłaty może zniechęcić do podejmowania jakichkolwiek działań, dlatego trzeba pamiętać, że w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej ponad 20 000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 zł, zatem kredytobiorca nigdy nie zapłaci wyższej opłaty sądowej od pozwu niż 1 000 zł, nawet gdy jego roszczenie wynosi np. 500 000 zł.

W toku procesu sądowego może również pojawić się konieczność uiszczenia zaliczki na poczet opinii biegłego, opłatę taką będziesz więc musiał uiścić, gdy w twojej sprawie zostanie powołany biegły do sporządzenia opinii. Wysokość samej zaliczki zależy natomiast od uznania sądu rozpoznającego sprawę.

Koszty prowadzenia postępowania z bankiem mogą natomiast znacznie wzrosnąć, gdy zdecydujesz się skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w takim procesie.

Obejrzyj film i zobacz jakich błędów nie popełnić podczas wyboru prawnika do sprawy frankowej

 

Sprawy frankowe nie należą do prostych i wymagają znacznego zaangażowania, zaś wynagrodzenie pełnomocnika uzależnione jest od stopnia skomplikowania danej  sprawy oraz czasu pracy, który pełnomocnik musi jej poświęcić, dlatego wynagrodzenie pełnomocnika sięgać może nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Przykładowe ceny w sprawdzonych kancelariach frankowiczów po wyroku TSUE

Prowadzenie sprawy w I i II instancji 14-20 tyś zł netto

Premia za sukces 2-6%

Koszty stawiennictwa na rozprawach 500-800zł/rozprawa

* Cena w kancelariach uzależniona jest od banku z którym będzie prowadzony spór oraz wysokości kredytu

 

Wielu prawników zapłatę swojego wynagrodzenia rozkłada jednak klientowi na raty , bądź uzależnia swoje wynagrodzenie od powodzenia całego postępowania, pamiętaj jednakże, że profesjonalny pełnomocnik będzie w tym zakresie związany postanowieniami właściwego kodeksu etyki, więc wynagrodzenie pełnomocnika nie może zależeć tylko od wyników postępowania, prawnik musi pobrać od ciebie opłatę stałą, której wysokość podlega oczywiście odrębnym ustaleniom.

Żeby więc uniknąć jakichkolwiek niespodzianek, już na początku współpracy z prawnikiem ustal wysokość i zasady zapłaty jego wynagrodzenia oraz dowiedz się jakie czynności w owym wynagrodzeniu się zawierają. Zdarza się bowiem, że kredytobiorca postanawia skorzystać z pomocy prawnika, który prowadzi kancelarię w innym mieście, nie rzadko bardzo oddalonym od sądu, który będzie właściwy do rozpoznania sprawy, koszty wynagrodzenia najpewniej więc nie będą obejmowały kosztów dojazdu do sądu, warto więc dowiedzieć się jak ta kwestia wygląda w danej kancelarii i jakie wydatki dla ciebie ona oznacza.

Skorzystanie z pomocy prawnika, choć na początku może wydawać się kosztowne, zwykle jest jednak konieczne, pamiętaj bowiem, że popełnione błędy w postępowaniu mogą spowodować, że twój pozew nie zostanie uwzględniony, a z prawnikiem zawsze możesz się dogadać co do jego wynagrodzenia.