wiadomości frankowicze

W Warszawie spraw Frankowiczów jest dużo ale sądy działają sprawnie

Warszawskie sądy są najmocniej w kraju obłożone sprawami frankowymi. Najwięcej nowych pozwów trafia do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie od kwietnia 2021 roku działa specjalny wydział frankowy (XXVIII Wydział Cywilny). W pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku do SO w Warszawie napłynęły 4.542 pozwy, tj. blisko połowa wszystkich nowych pozwów frankowych w kraju. Dużo spraw przeszło już przez I instancję sądową i trafiło do sądów odwoławczych. Pomimo tak dużej popularności wśród Frankowiczów, sądy w Warszawie działają sprawnie i wydają wyroki nieprawomocne oraz prawomocne coraz szybciej.

  • Według oficjalnych danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2021 roku do sądów w Warszawie (rejonowych i okręgowych) trafiło ponad 29,5 tys. nowych pozwów frankowych. To prawie połowa spośród wszystkich nowych spraw dotyczących kredytów w CHF, które wpłynęły ogółem w 2021 roku do sądów I instancji w kraju (łącznie ok. 62 tys.)
  • Mocno obłożone są także warszawskie sądy II instancji, rozpoznające apelacje w sprawach frankowych. W 2021 roku, na 905 nowych spraw, które napłynęły w ramach II instancji do wszystkich sądów okręgowych w kraju, sądy okręgowe w Warszawie odnotowały aż 555 takich postępowań (apelacje od wyroków sądów rejonowych). Najwięcej w kraju postępowań odwoławczych w sprawach frankowych rozpatruje Sąd Apelacyjny w Warszawie (1.080 postępowań na 3.584 postępowania łącznie we wszystkich sądach apelacyjnych w kraju).
  • W 2022 roku tempo napływu postępowań frankowych nie zwolniło, a nawet przyspieszyło. W styczniu i lutym do sądów wpłynęło około 10 tys. pozwów frankowych, z czego ponad 4,5 tys. do Sądu Okręgowego w Warszawie. Aktualna liczba czynnych spraw w wydziale frankowym SO w Warszawie wynosi już 23,5 tys.
  • Sądy w Warszawie są mocno obłożone sprawami frankowymi, jednak dzięki dużemu doświadczeniu sędziów orzekających w tych sądach sprawy toczą się sprawnie, a na wyroki nie trzeba długo czekać. Duża rola w tym Dobrych Kancelarii  Frankowych, które wiedzą jak prowadzić postępowania, aby uzyskać korzystny i szybki wyrok.
  • Znacząco skrócił się czas oczekiwania na wyrok prawomocny w sądach w Warszawie. Coraz częściej prawomocne rozstrzygnięcia zapadają w okresie około 2 lat lub nawet krótszym. 

Warszawskie sądy oblegane przez Frankowiczów ale działają sprawnie

Od początku sporów sądowych na tle kredytów frankowych najwięcej pozwów trafiało do sądów warszawskich, gdzie zlokalizowane są centrale  większości banków posiadających portfele kredytów w CHF. Sytuacja nieznacznie zmieniła się po nowelizacji Kpc z listopada 2019 r., która umożliwiła wnoszenie pozwów do sądów najbliższych ze względu na miejsce zamieszkania powoda.

Jednakże część Frankowiczów nadal woli procesować się z bankami w sądach warszawskich, które dysponują największym w kraju doświadczeniem w rozpoznawaniu spraw na tle kredytów frankowych. Linia orzecznicza tych sądów jest już dobrze znana – dominuje pogląd o konieczności unieważniania umów frankowych w związku z abuzywnym charakterem zawartych w nich postanowień. Wniesienie sprawy do sądu w Warszawie wiąże się zatem z mniejszym ryzykiem natrafienia na sędziego niezaznajomionego ze skomplikowaną materią kredytów indeksowanych i denominowanych kursem obcej waluty.

Z drugiej strony, Frankowicze muszą liczyć się z tym, że w warszawskich sądach nie przybywa sędziów, a liczba pozwów rośnie w tempie lawinowym. W najbardziej popularnym wydziale frankowym Sądu Okręgowego w Warszawie orzeka obecnie 21 sędziów, podczas gdy ilość czynnych postępowań wynosi tam 23,5 tys. Na jednego sędziego przypada zatem ponad 1000 spraw.

Przeczytaj: Czy warto wierzyć kancelarii, że wynegocjuje korzystną ugodę frankową z bankiem?

Na szczęście dotyczy to sędziów z najdłuższym stażem jeżeli chodzi o orzekanie w sprawach frankowych i z najbogatszą wiedzą co do specyfiki tych spraw. Sędziowie wydziału frankowego zdążyli już przeanalizować setki umów frankowych, a także wyrobić sobie pogląd co do ich wadliwości. Pozwala im to orzekać sprawnie i prowadzić postępowania do szybkich wyroków, tak aby nie dopuścić do zakorkowania sądu.

Przyspieszenie w orzekaniu widać także po sądach odwoławczych w Warszawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie – najmocniej w kraju obłożony postępowaniami apelacyjnymi w sprawach frankowych, wydaje wyroki coraz szybciej. Przykładem mogą być trzy opisane niżej sprawy, które zakończyły się prawomocnymi unieważnieniami umów kredytowych trzech różnych banków w okresie 21 miesięcy, 23 miesięcy oraz 2,5 roku. To bardzo dobre rezultaty jak na stopień złożoności spraw frankowych i jak na warunki warszawskie.

Przykłady szybkich prawomocnych wyroków w Warszawie

Doświadczenie sędziego jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na skrócenie czasu oczekiwania na prawomocny wyrok. Jednak równie ważny jest profesjonalizm prowadzącej sprawę kancelarii frankowej, która wie w jaki sposób zapobiegać przewlekaniu spraw. Poniżej omawiamy trzy prawomocne wyroki, uzyskane przez jedną z najbardziej doświadczonych w kraju kancelarii frankowych (Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni) w sądach w Warszawie w okresie od 1 roku i 9 miesięcy do 2,5 roku.

Prawomocne unieważnienie umowy BNP Paribas (BGŻ) w 23 miesiące w Warszawie

W dniu 11 lutego 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w ramach sprawy o sygn. akt I ACa 318/21 oddalił apelację banku BNP Paribas od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 lutego 2021 roku do sprawy o sygn. akt I C 631/20, w którym ustalił on nieważność umowy frankowej dawnego banku BGŻ (obecnie BNP Paribas), zawartej w roku 2008. Postępowanie w dwóch instancjach w sądach na terenie Warszawy trwało zaledwie 23 miesiące.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w pełni podzielił stanowisko reprezentującej klientów Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni oraz sądu I Instancji co do nieważności umowy kredytu. Umowa oraz załączony do niej regulamin zawierały typowe klauzule przeliczeniowe odwołujące się do kursów kupna i sprzedaży z tabeli banku. Zapisy te stanowiły główne przedmiotowo istotne postanowienia umowy, dlatego kontynuowanie umowy po ich wyeliminowaniu nie było możliwe. Klauzul tych nie można był także uzupełnić regulacją art. 358 § 2 kc, gdyż weszła ona w życie już po podpisaniu umowy.

Prawomocne unieważnienie umowy Getin Noble Bank w 21 miesięcy w Warszawie

Kolejną szybko zakończoną sprawą w sądach warszawskich jest postępowanie dotyczące umowy frankowej zawartej w 2008 roku z byłym Getin Bankiem S.A. z siedzibą w Katowicach DOM oddział w Łodzi. Kredytobiorców, podobnie jak w wyżej opisanej sprawie, reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Sprawa (sygn. akt II C 1027/20) najpierw toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, który w dniu 26 maja 2021 roku, po zaledwie 13 miesiącach od wpłynięcia pozwu, unieważnił przedmiotową umowę na 1 rozprawie.

Sąd na rozprawie ograniczył postępowanie dowodowe do przesłuchania kredytobiorców, natomiast oddalił jako nieistotne dla rozstrzygnięcia wnioski banku o dowód z opinii biegłego. W ocenie sądu I instancji, umowa zawierała klauzule abuzywne, po wyeliminowaniu których nie mogła dalej obowiązywać. Dodatkowo, sąd uznał że umowa narusza zasadę swobody umów tj. art. 353 (1) kc oraz przepisy ustawy Prawo bankowe.

Ze stanowiskiem SO w Warszawie w pełni zgodził się Sąd Apelacyjny w Warszawie, który rozpoznawał sprawę w II instancji (sprawa o sygn. akt V ACa 665/21) i w dniu 26 stycznia 2022 r. oddalił apelację banku, podtrzymując wyrok sądu I instancji. Umowa kredytowa Getin Noble Bank została prawomocnie unieważniona po zaledwie 21 miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach w sądach na terenie Warszawy.

Prawomocne unieważnienie umowy mBanku w 2,5 roku w sądach warszawskich

Kolejnym przykładem szybko zakończonego postępowania w sądach warszawskich jest sprawa o sygn. akt I ACa 258/21, do której w dniu 13 grudnia 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok, unieważniając umowę frankową mBanku. Wcześniej spór toczył się przed Sądem Okręgowym w Warszawie w ramach sprawy o sygn. akt XXIV C 549/19, która w dniu 18 stycznia 1021 roku zakończyła się wyrokiem stwierdzającym nieważność przedmiotowej umowy.

W marcu 2021 roku bank odwołał się od niekorzystnego dla siebie orzeczenia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Jednak po zaledwie 9 miesiącach trwania postępowania apelacyjnego, sąd odwoławczy uznał apelację za niezasadną. Chociaż rozważania prawne sądów pierwszej i drugiej instancji nieco się różniły, jednak finał był korzystny dla kredytobiorcy. Umowa kredytowa została uznana prawomocnie za nieważną w związku z zaimplementowaniem do wzorca umownego klauzul abuzywnych.

Wadliwe postanowienia indeksacyjne obciążały kredytobiorcę nieograniczonym ryzykiem kursowym. Ponadto bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych (zgodnie ze standardami unijnymi), dotyczących konsekwencji możliwego nieograniczonego wzrostu kursu obcej waluty. Postępowanie w dwóch instancjach trwało zaledwie 2,5 roku. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz