wiadomości frankowicze

NIEBEZPIECZNE wakacje kredytowe i odroczenie płatności dla frankowiczów

Rozmiar kryzysu wywołanego koronawirusem trudno w tej chwili ocenić, lecz nie ma wątpliwości, że jego skutki, wcześniej czy później, odczuje każdy z nas. Z niepokojem na rozwój sytuacji patrzą szczególnie osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich, a wszystko dlatego, że kurs franka jest szczególnie podatny na jakiekolwiek zmiany gospodarcze i znacznie poszybował w górę zanim jeszcze koronawirus dotarł do Polski.

Zagrożenia dla Frankowiczów

Frankowiczom nie pozostaje zatem nic innego jak skorzystać z rozwiązań przyjętych przez banki na czas kryzysu, jednak i w tym wypadku należy z uwagą i ostrożnością podchodzić do wysuwanych propozycji. Patrząc na ewentualne zagrożenia i podejście banków należy się zastanowić czy warto korzystać z wakacji kredytowych oferowanych frankowiczom?

Gdy koronawirus stał się w Polsce faktem, prezydent obiecał pomoc wszystkim kredytobiorcom, co spotkało się z aprobatą ze strony banków, i już teraz w ofercie kilku instytucji można znaleźć informacje na temat zawieszenia spłaty raty kredytów gotówkowych i hipotecznych.

Wakacje kredytowe stanowią jedynie dobrą wolę banków, a nie są rozwiązaniem narzuconym przez nowe i szczególne przepisy, dlatego też każdy bank w inny sposób tą kwestię rozwiązał i przyjął inne wymagania.

mBank swoim klientom proponuje więc odroczenie spłaty kredytu nawet na 6 miesięcy, jednak zwrócić uwagę należy, że chodzi tylko o odroczenie raty kapitałowej, a nie odsetkowej, dla osób które niedawno zaciągnęły kredyt hipoteczny zawieszenie spłaty wiele nie pomoże, gdyż ich rata to prawie same odsetki.

Ranking Kancelarii Frankowych

Ponadto, o liczbę nie zapłaconych rat nie zostanie wydłużona umowa kredytowa, lecz raty te zostaną doliczone do pierwotnie ustalonego między stronami okresu kredytowania, oznacza to więc, że po wakacjach kredytowych miesięczne raty kredytowe będą automatycznie nieco wyższe.

Natomiast Raiffeisen Bank postanowił umożliwić zawieszenie spłaty całego kredytu, a więc zarówno odsetek jak i kapitału, jednakże tylko na 3 miesiące. Ów okres wakacji kredytowych zostanie następnie doliczony do okresu całkowitej spłaty kredytu, czyli okres kredytowania wydłużony zostanie o 3 miesiące. O wakacje kredytowe klienci banków mogą wnioskować bez wychodzenia z domów, gdyż wszelkie formalności można załatwić za pośrednictwem bankowości internetowej.

Wobec niepewnego kursu franka wakacje kredytowe będą zapewne szczególnie atrakcyjne dla frankowiczów, korzystając jednak z tej możliwości, warto być ostrożnym i nie robić tego automatycznie.

Niebezpieczne aneksy do umów frankowych

Zawieszenie spłaty kredytu wiąże się ze złożeniem wniosku i wymagać będzie aneksowania zawartej umowy kredytowej, dlatego frankowicze powinni zwrócić szczególną uwagę na podpisywane dokumenty i bardzo dokładnie się z nimi zapoznać.

Istnieje bowiem ryzyko, że w dokumentach dotyczących zawieszenia spłaty kredytu, banki będą próbowały „przemycić” uznanie długu przez kredytobiorcę, dla frankowiczów jest to więc szczególnie niebezpieczne. 

W sądach frankowicze kwestionują wysokość zaciągniętego zobowiązania i comiesięcznych rat z uwagi na zawarte w umowach klauzule niedozwolone bądź nawet na sprzeczność całej zawartej umowy z obowiązującymi przepisami, uznanie długu przez kredytobiorcę, nawet jeśli nastąpiło nieświadomie, może więc znacznie postępowanie sądowe utrudnić, a nawet doprowadzić do tego, że to bank wygra w sądzie.

Nie można również wykluczyć, że czasowe wakacje od spłaty kredytu nie będą wystarczające i np.: po 3 miesiącach zawieszenia spłaty, frank nadal będzie na bardzo wysokim poziomie, lecz bank mimo wszystko będzie nalegać na spłatę kredytu, zaś niemożność uniesienia tego ciężaru przez kredytobiorcę będzie skutkować wypowiedzeniem zawartej umowy kredytowej.

Zobacz: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

W takiej sytuacji kredytobiorca może więc być pewny, że należności z wypowiedzianej umowy bank będzie dochodzić na drodze postępowania sądowego, wcześniejsze uznanie długu przez kredytobiorcę może więc znacznie utrudnić obronę przed wysuwanymi przez bank roszczeniami.

Rozwiązania proponowane przez banki niewątpliwie bardzo pomogą i odciążą wielu kredytobiorców w trakcie kryzysu, jednak decydując się na zawieszenie spłaty kredytu trzeba mieć na względzie, że raty te nie przepadają, lecz jedynie ich płatność zostaje odsunięta w czasie i kredytobiorca będzie musiał, wcześniej czy później, pokryć całe zaciągnięte zobowiązanie.

Ukłon ze strony banków, jakim niewątpliwie jest tymczasowe zawieszenie spłaty rat kredytowych, nie zwalnia ponadto kredytobiorców, zwłaszcza frankowiczów, z ostrożności i czytania dokumentów, które będą musieli zaakceptować chcąc z tej pomocy skorzystać, bo może się okazać, że potem będzie im jeszcze ciężej spłacić zaciągnięty kredyt niż w dobie kryzysu.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz