wiadomości frankowicze

Wakacje kredytowe dla frankowiczów czy zaprzestanie spłaty kredytu

Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa stanowi wyzwanie dla każdego z nas i nie chodzi tutaj tylko o ograniczenia w wyjazdach czy nieopuszczanie miejsca zamieszkania, lecz przede wszystkim o to jaki wpływ ma ona na sytuację gospodarczą, a przez to również finansową każdego z nas.

Osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich zapewne już odczuły szybkie rozprzestrzenianie się wirusa, bo wraz ze wzrostem liczby zachorowań i coraz liczniejszymi restrykcjami, kurs franka szwajcarskiego mocno szybuje w górę i bliski jest niechlubnego rekordu sprzed kilku lat, gdy raty kredytów osiągnęły najwyższy w historii poziom.

Wzrost kursu franka to jednak nie jedyny problem kredytobiorców, nie można bowiem nie zauważyć, że pandemia spowoduje również obniżenie miesięcznych dochodów każdego z nas, choćby na skutek czasowego zawieszenia funkcjonowania zakładów pracy, w połączeniu więc ze wzrostem miesięcznej raty kredytowej, kredytobiorcy mogą mieć poważne kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej.

Ranking Kancelarii Frankowych

Sytuacja kredytobiorców, nie tylko zatem frankowiczów, stała się już przedmiotem licznych dyskusji, w konsekwencji czego prezydent wystąpił z propozycją wypracowania rozwiązań, które odciążą kredytobiorców, przynajmniej przez jakiś czas.

Na chwilę obecną żadne jednoznaczne propozycje nie zostały przedstawione i przyjęte, najprawdopodobniej jednak, kredytobiorcy będą mogli skorzystać z kilkumiesięcznych wakacji kredytowych na uproszczonych zasadach.

[ UWAGA! – jeśli udzielenie wakacji będzie wymagało podpisania ANEKSU lub innych dokumentów, skonsultuj to z prawnikiem wyspecjalizowanym w sprawach frankowiczów. Podpisanie aneksu z uznaniem długu znacznie utrudni dochodzenie odfrankowienia lub unieważnienia umowy kredytu! ] 

 

Warto zauważyć, że możliwość zaprzestania spłacania kredytu przez kilka miesięcy już teraz znajduje się w ofercie wielu banków, nie jest to więc rozwiązanie zupełnie nowe i rewolucyjne, jednak skorzystanie z tych preferencyjnych warunków wymaga spełnienia licznych formalności.

W zaistniałej sytuacji jest więc szansa, że czasowe zawieszenie spłaty zobowiązań będzie odbywało z pominięciem niepotrzebnych obostrzeń i że będzie to rozwiązanie, które faktycznie pomoże kredytobiorcom.

Podkreślić bowiem należy, że czasowe zawieszenie spłaty kredytu nie oznacza, iż niezapłacone raty przepadną.

Zadłużenie nie zostanie bowiem z tego powodu obniżone, lecz niezapłacone raty zostaną dodane do kapitału do spłaty, a więc kolejne miesięczne raty będą nieznacznie wyższe, choć oczywiście zależy to od wysokości zawieszonej kwoty i czasu na jaki zawieszenie nastąpiło.

Zwrócić uwagę również należy, że miesięczna rata kredytu składa się z części kapitałowej i części odsetkowej, w sytuacji więc, gdy decydujemy się na zawieszenie spłaty zobowiązania, zawieszeniu ulega jedynie część kapitałowa, kredytobiorca nadal więc musi płacić odsetki od kredytu.

Pytanie więc jak kwestia ta zostanie rozwiązana w przypadku zawieszenia płatności kredytu z uwagi na pandemię koronawirusa, jeśli bowiem przyjęte zostaną analogiczne zasady jak dotychczas obowiązujące, to odciążenie w spłacie kredytów będzie jedynie prowizoryczne, zwłaszcza dla osób, które kredyt zaciągnęły niedawno, bo jednak odsetki w takich przypadkach stanowią główną kwotę kredytu.

Nadal najskuteczniejszym sposobem by zaprzestać spłacać kredytu we frankach jest więc pozwanie banku o unieważnienie zawartej umowy bądź jej odfrankowienie, wiadomo jednak, że postępowanie sądowe trochę trwa i w tym czasie kredyt spłacać należy, choć tak naprawdę kredytobiorca nie powinien tego robić.

 

Już w 2000 r. Komisja Europejska w wydanym sprawozdaniu wskazała bowiem, że jeżeli świadczenia konsumenta oparte są o nieuczciwe postanowienia umowne, a jeżeli chodzi o kredyty we frankach to w większości przypadków tak właśnie jest, to konsument jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie może zaprzestać spełnienia świadczeń, czyli innymi słowy, może przestać płacić kolejne raty.

Samodzielne podjęcie decyzji o zaprzestaniu spłacania kredytu jest oczywiście ryzykowne i dlatego zawsze najpierw należy skonsultować się w tej kwestii z prawnikiem, który oceni zasadność takiego stanowiska kredytobiorcy.

Sądy niestety nadal bardzo niechętnie wstrzymują płatność kolejnych rat kredytu, aż do czasu zakończenia postępowania i wydania wyroku, dlatego podjęcie takich kroków zawsze uprzednio powinno być ocenione przez prawnika.

Wskazuje się, że największe szanse na skuteczne powołanie się na brak konieczności spłaty kredytu mają klienci tych banków, których umowy były już oceniane pod kątem niedozwolonych postanowień umownych i których konkretne zapisy umowy zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, nie oznacza to jednakże, że pozostali kredytobiorcy nie mogą starać się o natychmiastowe zaprzestanie spłaty kredytu frankowego.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]