wiadomości frankowicze Wyróżnione

Wykreślenie hipoteki na podstawie wyroku unieważniającego kredyt we frankach

Sąd Najwyższy w dniu 2 września nie stanął na wysokości zadania. Nie doszło do podjęcia wyczekiwanej przez Frankowiczów i banki tzw. „dużej” uchwały SN, która miała rozwiać wątpliwości dotyczące orzekania w sprawach frankowych. Chociaż inicjatywa Pierwszej Prezes SN co do kompleksowego uregulowania postępowań frankowych przez pełny skład Izby Cywilnej SN została trwale sparaliżowana, sędziowie SN wydają regularnie uchwały w mniejszych składach, odnoszące się do konkretnych spraw frankowych.

W dniu 8 września 2021 r. zapadła ważna dla Frankowiczów uchwała trzech sędziów SN nr III CZP 28/21 dotycząca możliwości wykreślenia hipoteki banku na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego kredyt we frankach. Co prawda, niektórym kancelariom frankowym udawało się to już wcześniej i bez uchwały, jednak w wielu przypadkach był to proces skomplikowany i długotrwały.

Uchwała SN z pewnością pomoże kredytobiorcom frankowym doprowadzić do szybkiego rozliczenia z bankiem i uchroni sądy przed zalewem kolejnych spraw z powództwa Frankowiczów o wykreślenie hipoteki.

Unieważnienie umowy a wykreślenie hipoteki

Prawomocne unieważnienie umowy kredytu frankowego to początek procesu rozliczenia kredytobiorcy z bankiem. Frankowicze, którzy zdecydowali się na wytoczenie sprawy przeciwko bankowi, zwykle dążą do szybkiego rozliczenia się z bankiem i zamknięcia całej sprawy. Niestety do pełnego sukcesu konieczne jest także wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości.

Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, wielu kredytobiorców miało z tym problemy.

Do wykreślenia hipoteki konieczne jest często uzyskanie od banku tzw. listu mazalnego tj. dokumentu potwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności i jednocześnie stanowiącego zgodę na wykreślenie hipoteki.

Wiele wydziałów ksiąg wieczystych w sądach uznaje ten dokument za niezbędny do przeprowadzenia tego procesu. Takie oświadczenie banku po uznaniu umowy za nieważną udało się jednak uzyskać nielicznym kredytobiorcom.

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, część Frankowiczów złożyła na tej podstawie wniosek do wydziału ksiąg wieczystych o wykreślenie hipoteki.

Ranking Kancelarii Frankowych

W tym zakresie brakowało jak dotąd jednego wzorca postępowania – niektóre sądy wydawały pozytywne postanowienia i wykreślały hipoteki, inne odmawiały dokonania takiego wpisu, wskazując jako powód brak zgody banku.

W tej sytuacji wielu kredytobiorców było narażonych na prowadzenie kolejnego procesu sądowego, wytoczonego na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych.

Przedmiotem tego postępowania było usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a stanem rzeczywistym.

Takie postępowania często mogą toczyć się całymi latami. Z tego względu, duże nadzieje budzi podjęta w dniu 8 września 2021 r. uchwała SN, która może znacząco skrócić drogę Frankowiczów do ostatecznego rozliczenia się z bankiem.

Uchwała SN w sprawie zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym

W kwietniu 2021 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne, czy domniemanie zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, może być obalone wyłącznie w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

SN po niespełna pół roku od wpłynięcia zapytania, w dniu 08.09.2021 r. wydał w tej sprawie  uchwałę nr III CZP 28/21 podjętą w składzie trzech sędziów.

Sprawdź: Czy TY możesz unieważnić lub odfrankowić swoją umowę o kredyt we frankach?

Według przedmiotowej uchwały, domniemanie zgodności wpisu w księdze wieczystej (także w odniesieniu do wpisu hipoteki) z faktycznym stanem prawnym może zostać wzruszone w innej sprawie cywilnej, niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wytoczona na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Co w praktyce uchwała ta oznacza dla Frankowiczów?

Wykreślenie hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę

Kredytobiorcy uzyskali możliwość wykreślenia wpisu hipoteki banku z ksiąg wieczystych nieruchomości na mocy prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej.

Odtąd nie będzie się to wiązało z koniecznością uzyskania zgody banku na taką czynność oraz wszczynania nowych postępowań sądowych na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych.

Dzięki uchwale SN Frankowicze będą mogli składać do wydziałów ksiąg wieczystych wnioski o wykreślenie hipoteki banku, a jako podstawę wskazywać prawomocny wyrok, na mocy którego umowa kredytowa została uznana za nieważną.

Sądy powinny respektować uchwałę SN i nie piętrzyć więcej trudności przed kredytobiorcami.

Uchwała SN z pewnością usprawni proces pozbywania się obciążenia nieruchomości hipoteką, co w wielu przypadkach nie było łatwe z powodu negatywnego podejścia banków.

Niektórym kancelariom frankowym udawało się jednak już wcześniej ekspresowo doprowadzać sprawę do pozytywnego finału.

Przykładem jest Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, która w zaledwie 16 dni od złożenia wniosku do sądu uzyskała wykreślenie hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową mBanku.

Sąd Rejonowy w Gliwicach po 16 dniach od złożenia wniosku wykreślił hipotekę mBanku

Po prawomocnej, ekspresowej wygranej w 6 miesięcy z mBankiem (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2021 roku, sygn. akt I ACa 427/20) prowadzącej sprawę frankową Kancelarii Sosnowski udało się w równie błyskawicznym tempie uzyskać wykreślenie hipoteki banku z ksiąg wieczystych nieruchomości.

Zabezpieczeniem kredytu udzielonego przez mBank była w tym przypadku hipoteka łączna kaucyjna ustanowiona na dwóch odrębnych nieruchomościach, dlatego zachodziła konieczność złożenia dwóch odrębnych wniosków o wykreślenie hipoteki.

Jeden z wniosków wpłynął do VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach w dniu 27.07.2021 r., a już 12.08.2021 r. sąd dokonał wpisu w żądanej postaci.

Doszło to tego pomimo trudności stwarzanych przez bank, który nie wydał listu mazalnego, chociaż kredytobiorca rozliczył się z nim oddając brakującą część pożyczonego kapitału.

Sąd w Gliwicach za wystarczający do dokonania odpowiedniego wpisu w księgach wieczystych uznał prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz