poradnik frankowicza wiadomości frankowicze

Bank w którym masz kredyt we frankach nie istnieje? Nadal możesz unieważnić kredyt we frankach i odzyskać pieniądze

Świadomość Frankowiczów w dochodzeniu swoich praw wzrasta z roku na rok. Obecnie masowo pozywają banki i wygrywają niemal 98% spraw. Co jednak, gdy bank, w którym brałeś kredyt we frankach, już nie istnieje? Kogo w tej sytuacji pozwać i jak odzyskać swoje pieniądze? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele przydatnych Frankowiczom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji informacji, znajdziesz w niniejszym artykule. Sprawdź, jak dochodzić swoich roszczeń.

Dlaczego niektóre banki znikają z rynku?

Sytuacja, w której bank, w którym brałeś kredyt, znika z rynku, wcale nie jest rzadka. Dochodzi do tego najczęściej na skutek przejęcia przez inny większy podmiot lub konsolidacji, czyli fuzji z innym bankiem, w efekcie czego bank nadal funkcjonuje jako część nowej instytucji często też pod nową nazwą. Tendencję do przejmowania mniejszych banków przez duże czy łączenia się z innymi obserwuje się nie tylko w Polsce, ale i całej Europie.

W ten sposób nie tylko banki, ale i wiele przedsiębiorstw, aby nie zostać zmiecionym z rynku i podołać konkurencji ratują się, a nawet rosną w siłę. W dobie kryzysu takie działania nie są więc niczym nadzwyczajnym. Ekstremalną sytuacją natomiast jest upadłość banku i jego zniknięcie właśnie z tego powodu.

I chociaż bankructwo raczej większości banków nie grozi, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji i ogłoszeniu upadłości przez bank, jego klienci mogą znaleźć się w trudnym położeniu. Co prawda funkcjonuje u nas Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia bezpieczeństwo lokat do 100 tys. euro wraz z odsetkami, ale sytuacja tych, którzy mają kredyty, może być bardziej skomplikowana.

Jakie skutki dla klientów ma fuzja lub przejęcie banku?

Fuzja banku z innym lub jego przejęcie przez większy podmiot finansowy mogą w pewnym stopniu uspokoić klientów, ponieważ takie działania oznaczają wzrost stabilności na rynku finansowym i oddalenie zagrożenia bankructwem. W perspektywie krótkoterminowej klienci mogą odczuć też wymierne korzyści w postaci korzystnych ofert na produkty bankowe. Natomiast wcześniejsze pożyczki czy kredyty spłaca się na dotychczasowych zasadach.

Może jedynie zaistnieć konieczność dokonywania wpłat na nowe konto bankowe, o czym bank jest zobowiązany klienta poinformować. Perspektywa długoterminowa w przypadku częstych fuzji czy przejęć może już nie wyglądać tak różowo, albowiem wykruszanie się banków i przejmowanie rynku przez duże podmioty zmniejsza konkurencję, co może skutkować w przyszłości osłabieniem pozycji konsumentów.

Fuzja lub przejęcie banku a sytuacja Frankowicza

Jeśli dochodzi do fuzji lub przejęcia banku przez inny podmiot, zawsze istnieje następca prawny, który powstał w wyniku przekształceń lub przejmując bank, nabył jego prawa i obowiązki. Jeśli jesteś Frankowiczem, który zaciągnął kredyt w banku, który już nie istnieje, ponieważ połączył się z innym bądź został przez inny przejęty, nie martw się, ponieważ masz takie samo prawo dochodzić przed sądem swoich praw, jak klienci istniejących banków. Różnicą jest jedynie to, że masz prawo pozwać nie swój dawny bank, w którym brałeś kredyt frankowy, lecz nowy podmiot, który przejął jego obowiązki.

Jako następca prawny jest on bowiem zobligowany do naprawienia szkód, jakie wyrządził poprzednik, jeśli takie powstały. Takie sprawy klientów nieistniejących już banków toczą się przed sądami w całej Polsce i w większości są wygrywane przez Frankowiczów. Co więcej, możesz złożyć pozew nie tylko w przypadku aktywnego kredytu, ale także takiego, który już jakiś czas temu spłaciłeś.

Lista banków, które weszły w fuzję z innymi lub zostały przejęte, jest długa. Dla ułatwienia podajemy, które banki na przestrzeni lat zostały przejęte przez inne oraz te, które połączyły się z innymi. Korzystając z niej, będziesz mógł nie tylko znaleźć wśród nich bank, w którym wziąłeś kredyt frankowy, ale będziesz wiedział też, jaki bank w związku z tym pozwać obecnie.

Specyficzna sytuacja Frankowiczów z Getin Bank

W przypadku Frankowiczów z Getin Bank sytuacja jest bardzo specyficzna. W tym banku zdrowa jego część została przeniesiona do VeloBanku, natomiast toksyczne kredyty we frankach zostały w Getin Bank, który ogłosił upadłość i jest prawdopodobnie nie wypłacalny. Na chwilę obecną sytuacja jest bardzo skomplikowana. Swoje działania prowadzi syndyk a dodatkowo  21 marca bieżącego roku, odbyła się długo oczekiwana rozprawa TSUE dotycząca sprawy C-118/23, zainicjowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sprawa dotyczyła frankowiczów Getin Banku i objęła cztery pytania prejudycjalne skierowane do Trybunału w związku z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku. Werdykt nie został ogłoszony tego dnia, jednak sędziowie Trybunału zwrócili się do Rzecznika Generalnego TSUE o sporządzenie opinii, która zostanie przedstawiona 13 czerwca 2024 roku.

Poszkodowani przez restrukturyzację klienci banku oraz frankowicze będą zmuszeni czekać na ostateczną decyzję przez co najmniej kilka miesięcy. Jeśli TSUE orzeknie, że proces restrukturyzacji nie spełnił wymogu niezależności, otworzy to drogę do możliwości ubiegania się o odszkodowania od Skarbu Państwa przez frankowiczów, obligatariuszy oraz akcjonariuszy, którzy zaskarżyli decyzję BFG. Prawnicy podkreślają, że proces ten będzie jednak skomplikowany i długotrwały. Ostateczna decyzja o zgodności restrukturyzacji z prawem spocznie nie na TSUE, lecz na WSA, który wyda wyrok w oparciu o stanowisko Trybunału.

Decyzja ta będzie musiała zostać później utrzymana przez Naczelny Sąd Administracyjny. Osoby, które poniosły znaczące straty finansowe w wyniku nadpłaty kapitałów kredytowych, powinny dążyć do odzyskania nienależnie pobranych środków.

Rekomendacje prawne dla kredytobiorców z GNB dotyczące odszkodowań za restrukturyzację banku

Proces walki o swoje prawa przez Frankowiczów z Getin Noble Banku (GNB) jest trudny i złożony. Prawnicy zalecają kredytobiorcom, którzy nadal spłacają swoje kredyty w banku i nie zainicjowali jeszcze działań prawnych, aby bezzwłocznie złożyli pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

Większość sądów proceduje normalnie takie sprawy, przeprowadzając procedury dotyczące nieważności umowy kredytowej po dołączeniu syndyka, tymczasowo zawieszając jedynie postępowania dotyczące zapłaty. Takie postępowania można wznowić po zakończeniu procesu upadłościowego lub w przypadku, gdy syndyk nie uzna zgłoszonego roszczenia. Uzyskanie prawomocnego wyroku o nieważności umowy kredytowej umożliwia uniknięcie dalszego spłacania toksycznego kredytu, wykreślenie hipoteki banku oraz zadłużenia z rejestru BIK. Co najważniejsze jednak unieważnienie kredytu w Getin Bank sprawi, że syndyk nie będzie mógł dochodzić nieuczciwie wykreowanego przez bank salda kredytu, które nadal pozostało do spłacenia.

Wszczęcie procesu dodatkowo umożliwia uzyskanie zabezpieczenia roszczenia czyli decyzji sądu na podstawie której legalnie można przestać spłacać raty kredytu od razu po złożeniu pozwu. Po uzyskaniu takiego zabezpieczenia syndyk nie będzie miał możliwości aby podjąć działania mające przymusić Frankowicza do płacenia kredytu podczas trwania procesu.

Renomowane kancelarie specjalizujące się w sprawach frankowych opracowały argumentację, która przemawia za dopuszczalnością wstrzymywania spłat rat. Argumentacja ta znajduje uznanie w wielu sądach, które udzielają Frankowiczom z GNB zabezpieczenia roszczeń, co legalnie zwalnia ich z dalszych płatności rat.

Fuzje banków w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu

 • W 2001 roku Bank Handlowy w Warszawie połączył się z Citibank, w wyniku czego powstał Citibank Handlowy.
 • Tego samego roku Bank Przemysłowo-Handlowy wszedł w fuzję z Powszechnym Bankiem Kredytowym, w wyniku czego powstał Bank BPH.
 • Również 2001 roku Bank Śląski i ING BANK N.V połączyły się i powstał ING Bank Śląski.
 • W 2008 roku miała miejsce fuzja Banku Pekao i wydzielonej części Banku BPH, w wyniku czego powstał nowy większy Bank Pekao S.A.
 • W 2010 roku nastąpiła fuzja AIG Bank Polska i Santander Consumer Bank, w efekcie czego powstał Santander Consumer Bank.
 • W 2012 roku doszło do fuzji Polbank EFG i Raiffeisen Bank Polska i powstał Raiffeisen Polbank.
 • W 2014 roku Bank Zachodni WBK i Kredyt Bank połączyły się, tworząc Bank Zachodni WBK.
 • Tego samego roku BGŻ i Rabobank utworzyły Bank BGŻ.
 • W 2015 roku Bank Gospodarki Żywnościowej połączył się z BNP Paribas Bank Polska, na skutek czego powstał BGŻ BNP Paribas.
 • W 2016 roku Alior Bank połączył się z częścią BPH obejmującą jego podstawową działalność, która nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych.

Jak widać, samych fuzji banków nastąpiło przez ostatnie lata sporo, a niezależnie od nich dochodziło również do przejęć niektórych banków przez inne.

Przejęcia banków, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat

 • W 2010 roku BNP Paribas Bank przejął Fortis Bank.
 • W 2011 roku Getin Holding przejął Allianz Bank i zmienił nazwę na Get Bank.
 • W 2011 również Credit Agricole Bank Polska przejął Lukas Bank.
 • W 2013 roku mBank przejął Multibank i BreBank.
 • W 2015 roku Bank PKO BP przejął Nordea Bank Polska.
 • W 2015 roku także Alior Bank przejął Meritum Bank.
 • W 2017 roku doszło do przejęcia Sygma Bank przez BGŻ BNP Paribas.
 • W tym samym 2017 roku Bank PKO został przejęty przez PZU S.A. i Polski Fundusz Rozwoju. Bank zachował swoją nazwę.
 • W 2018 roku Santander Bank Polska przejął Bank Zachodni WBK oraz wydzieloną część Deutsche Banku bez kredytów hipotecznych, w tym walutowych.
 • W 2019 roku BGŻ BNP Paribas przejął część działalności podstawowej Raiffeisen Polbank.
 • W 2019 roku Bank Millennium przejął Euro Bank.

W przypadku przejęć banki przejmujące zachowały swoje nazwy z jednym wyjątkiem, który został podany w powyższym zestawieniu.

Dane te pozwolą Frankowiczom, którzy zaciągali kredyty frankowe w bankach, które połączyły się z innymi lub zostały przejęte przez inne, składać pozwy i wygrywać sprawy. Niezmiernie ważne jest, aby robić to jak najszybciej, wtedy, gdy istnieje realna szansa na wygranie sprawy. Zwlekanie z decyzją o złożeniu pozwu może w niektórych wypadkach oznaczać komplikacje w przypadku możliwości ogłoszenia upadłości przez dany bank. Chociaż nic na to nie wskazuje, jednak w ostatnim czasie sektor bankowy wykazuje dużą niestabilność, chociażby spowodowaną koniecznością zwracania dużych kwot pieniędzy Frankowiczom wygrywającym sprawy. Nigdy więc nie wiadomo, czy za rok lub kilka lat dany bank będzie miał tak silną pozycję jak obecnie, a ewentualna upadłość banku to dla Frankowicza prawdziwy problem jak dobrze to widać na przykładzie Frankowiczów z Getin Bank.

Co może zrobić Frankowicz w przypadku upadłości banku?

W przypadku ogłoszenia upadłości przez bank sytuacja Frankowicza jest bardziej skomplikowana, niż wtedy, gdy bank przestaje istnieć z powodu fuzji czy przejęcia. Różnicą jest to, że od momentu ogłoszenia upadłości przez bank nie można dochodzić roszczeń pieniężnych w sądzie. W przypadku wcześniejszego pozwania banku o zapłatę, sąd z chwilą upadłości banku zawiesza postępowanie. Sytuacja jest o tyle poważna, że upadłość banku nie zwalnia Frankowiczów z aktywnym kredytem ze spłaty rat. Jeśli kredytobiorca chce w takiej sytuacji uzyskać ochronę prawną, powinien dokonać zgłoszenia wierzytelności przez system teleinformatyczny KRZ oraz potrącenia.

Jest to ważne, żeby rozliczyć się z bankiem z kapitału po unieważnieniu umowy, o które cały czas można się starać. Uniknie się w ten sposób pozwania przez bank, a właściwie przez syndyka. Frankowicz nie ma co jednak liczyć na to, że odzyska jakieś pieniądze z nieuczciwej umowy. Taka sytuacja dotyczy klientów Getin Noble Banku, który ogłosił swoją upadłość w 2023 roku.

Wygranie sprawy frankowej w sądzie i unieważnienie umowy pomoże odzyskać Frankowiczom nawet nieistniejących już banków spore pieniądze. Jedynie ci, których bank upadł, nie mają co liczyć na odzyskanie środków. W takiej sytuacji, jeśli jeszcze nie złożyłeś pozwu, nie wiedząc jaki bank pozwać, gdyż ten, w którym brałeś kredyt, już nie istnieje, nasze wskazówki mogą być bardzo przydatne. Pamiętaj też, aby wybrać doświadczonego w sprawach frankowych pełnomocnika, który pomoże ci odnieść pełny sukces.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]