Jak pozwać bank

Kiedy jest najlepszy moment aby zająć się swoim kredytem frankowym

Jeśli posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich i nadal zastanawiasz się czy wziąć sprawy w swoje ręce i odzyskać swoje pieniądze, bo liczysz jednak na to, że bank zaproponuje ci ugodowe rozwiązanie problemu frankowego, to niestety, możesz się tego nie doczekać. Banki w sprawach frankowych idą w zaparte i nic nie wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości ich stanowisko się zmieni, nie ma więc na co czekać, zwłaszcza, że teraz jest najlepszy moment by pozwać bank.

Do natychmiastowego wręcz złożenia pozwu skłonić powinno cię przede wszystkim to, że najprawdopodobniej z każdym miesiącem twoje roszczenie względem banku się przedawnia, a więc bank z każdym miesiącem wzbogaca się twoim kosztem.

Zgodnie bowiem z przepisami dotyczącymi przedawnienia, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia.

Obecnie termin przedawnienia wynosi sześć lat, dla ciebie istotne jednak jest to, że przysługujące ci roszczenie możesz dochodzić do dziesięciu lat wstecz, gdyż  zastosowanie mają tutaj poprzednio obowiązujące przepisy dotyczące przedawnienia.

Ranking Kancelarii Frankowych

Pomimo dłuższego okresu przedawnienie nadal jednakże może cię bezpośrednio dotykać, gdyż bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a więc z chwilą zapłaty każdej kolejnej raty kredytu. Wniosek z powyższego jest więc taki, że jeżeli kredyt rozpocząłeś spłacać ponad dziesięć lat temu, to twoje roszczenie już częściowo się przedawniło i z każdym miesiącem przedawniają się kolejne spłacone raty, im szybciej więc złożysz pozew, tym szybciej przerwiesz bieg terminu przedawnienia, czyli odzyskasz więcej pieniędzy.

Kolejnym argumentem by już teraz zainicjować postępowanie sądowe z bankiem jest fakt, że orzecznictwo sądowe w sprawach frankowych jest bardziej jednolite niż jeszcze dwa lata temu i przede wszystkim, jest korzystne dla kredytobiorców.

Po stronie frankowiczów opowiadają się bowiem nie tylko sądy krajowe, włączenie z Sądem Najwyższym, lecz również Trybunał Sprawiedliwości UE. Nie bez znaczenia jest również fakt, że kredytobiorców wsparli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich czy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z takim więc „zapleczem” znacznie wzrastają szanse powodzenia w procesie z bankiem.

Wielu kredytobiorców nie decydowało się również na pozwanie banku ze względu na znaczne koszty takiego postępowania, które generował między innymi fakt, że w wielu przypadkach sądem właściwym do rozpoznania sprawy był sąd w Warszawie, jednakże po sierpniowej nowelizacji przepisów procedury cywilnej, pozew przeciwko bankowi będziesz mógł wnieść przed sąd miejsca wykonania umowy, nie tylko więc sąd rozpoznający twoją sprawę będzie bliżej twojego miejsca zamieszkania, lecz również postępowanie powinno szybciej się toczyć. Do złożenia pozwu „zachęca” również opłata sądowa od pozwu, która maksymalnie w sprawach frankowych wynosi, na dzień dzisiejszy, 1 000 zł.

Wyspecjalizowane Kancelarie Frankowe – Sprawdź naszą Listę

Przed skierowaniem sprawy do sądu pamiętaj jednak, by dokładnie przeanalizować, najlepiej z prawnikiem, zawartą z bankiem umowę o kredyt we frankach wraz ze wszystkimi aneksami, załącznikami oraz regulaminem dołączonym do niej.

Podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko bankowi są bowiem niedozwolone postanowienia zawarte w umowie kredytowej, które powodowały, że spłacałeś kredyt w zawyżonej wysokości, żeby więc skutecznie walczyć z bankiem musisz upewnić się, że twoja umowa właśnie takie zapisy zawiera.

Przeczytaj: Unieważnienie kredytu we frankach czy odfrankowienie – co się bardziej opłaca?

W sądzie możesz natomiast walczyć o unieważnienie bądź odfrankowienie zawartej umowy. Stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytowej spowoduje, że zawarta umowa przestaje istnieć, pozbywasz się więc kredytu i zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomości, choć najprawdopodobniej będziesz musiał rozliczyć się z bankiem, jeśli jeszcze nie spłaciłeś całego kapitału kredytu.

W sytuacji jednak, gdy udzielony kredyt spłaciłeś (sam kapitał, bez odsetek i jakichkolwiek innych opłat), to możliwe, że bank będzie musiał ci zwrócić powstałą nadpłatę.

Natomiast w przypadku odfrankowienia zawarta umowa kredytowa nadal obowiązuje, lecz zmianie ulegają jej warunki, gdyż po odfrankowieniu kredyt staje się kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR, a to powoduje, że w przyszłości będziesz płacić niższe raty kredytu, a ponadto bank powinien zwrócić ci nadpłatę jaka powstała na skutek stosowania niedozwolonych postanowień.

Zarówno więc jedno jak i drugie rozwiązanie jest dla ciebie korzystne i z całą pewnością nie powinieneś się wahać przed zawalczeniem o swoje, bo tylko w ten sposób możesz odzyskać niesłusznie pobrane przez bank pieniądze.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz