Jak pozwać bank

Zaświadczenie z banku do pozwu frankowego – jak uzyskać je szybko?

Frankowicze w sądach wygrywają, więc orzecznictwo w tym zakresie staje się coraz bardziej jednolite, a to z kolei prowadzi do efektu kuli śnieżnej, bo coraz więcej kredytobiorców decyduje się dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Taki rozwój sytuacji nie podoba się oczywiście bankom, bo im więcej pozwów i wygranych kredytobiorców, tym większe straty banki odnotowują, dlatego banki są żywo zainteresowane tym, by kredytobiorcy pozwów jednak nie składali.

Banki utrudniają wydanie zaświadczeń dla Frankowiczów

Wobec powyższego można więc oczekiwać, że banki będą bardziej chętne do ugodowego rozwiązywania spraw frankowych poza salą sądową, rzeczywistość jest jednak inna, gdyż banki postanowiły prowadzić politykę zniechęcania klientów do dochodzenia swoich praw poprzez utrudnianie uzyskania dokumentów niezbędnych do złożenia pozwu.

Przed wytoczeniem powództwa praktycznie każdy kredytobiorca musi uzyskać od banku dokumenty dotyczących zaciągniętego kredytu i właśnie tutaj banki mają kolejne pole do popisu.

Za wydanie wskazanych dokumentów banki pobierają bowiem znaczne opłaty i o ile standardem już jest opłata w wysokości kilkuset złotych, to jednak niektóre banki potrafią już z tego tytułu naliczyć opłatę opiewającą na kilka tysięcy złotych, co dla wielu kredytobiorców stanowi barierę nie do przejścia.

Zobacz: Wniosek o wydanie historii spłat kredytu CHF [ WZÓR ] – pierwszy krok do pozwania banku

Ponadto, poza opłatami w absurdalnej wręcz wysokości, banki są coraz bardziej opieszałe w wydawaniu wnioskowanej dokumentacji, a nawet zdarzają się sytuacje, że do kredytobiorców dzwonią pracownicy banków, którzy wyjaśniają kredytobiorcom dlaczego nie warto występować o dokumenty i wdawać się w spór z bankiem.

Takie działania oczywiście nie powinny mieć miejsca i nie powinny zniechęcać cię do dochodzenia swoich praw, dlatego, gdy złożysz do banku wniosek o udostępnienie dokumentów kredytowych, warto „trzymać rękę na pulsie” i monitorować realizację złożonego wniosku.

 

Co zrobić gdy bank utrudnia wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu

Po około dwóch tygodniach od złożenia wniosku powinieneś skontaktować się ze swoim bankiem by dowiedzieć się czy twój wniosek został zarejestrowany i jaki jest etap jego realizacji, jeśli jednak po takim czasie nic w sprawie twojego wniosku się nie wydarzyło, warto interweniować.

Co do zasady, dokumenty z banku powinieneś otrzymać po upływie około miesiąca od złożenia wniosku, jeśli więc po upływie takiego czasu nadal dokumentów nie otrzymałeś, poza telefoniczną interwencją, możesz złożyć do banku reklamację.

Złożenie reklamacji nie wymaga zachowania jakiejś szczególnej formy, reklamację możesz więc złożyć osobiście w placówce, telefonicznie, poprzez złożenie pisma lub za pomocą systemu teleinformatycznego banku, istotne jednak jest by reklamacja zawierała wszystkie niezbędne elementy by mogła zostać rozpatrzona.

W reklamacji musisz więc wskazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres mailowy. Kolejno, podać musisz dane banku, którego reklamacja dotyczy, wskaż więc pełną nazwę i adres instytucji, z reklamacji musi bowiem wynikać jakiego podmiotu działania/zaniechania są reklamowane.

Następnie, co najistotniejsze, musisz opisać swoją sprawę i powód złożenia reklamacji, im bardziej szczegółowo i rzeczowo przedstawisz sytuację tym lepiej.

W reklamacji musi więc znaleźć się informacja kiedy i w jaki sposób złożyłeś wniosek o udostępnienie dokumentów kredytowych, kiedy i w jaki sposób kontaktowałeś się w sprawie realizacji złożonego przez ciebie wniosku i jakie informacje uzyskałeś.

Ranking Kancelarii Frankowych

Możesz również wskazać jakie negatywne konsekwencje dla ciebie powstały w związku z opóźnieniem przez bank w realizacji twojego wniosku. W reklamacji musisz również określić czego oczekujesz, a więc podajesz, że chcesz by bank niezwłocznie przekazał ci dokumenty kredytowe o które wnioskowałeś.

Odpowiedź na reklamację powinieneś otrzymać bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji w placówce banku.

W sytuacji jednak, gdy złożona reklamacja nie przyniesie zamierzonego rezultatu i bank nadal nie wyda ci wnioskowanej dokumentacji, pomimo upływu terminu wskazanego w odpowiedzi na reklamację na zrealizowanie wniosku, możesz złożyć w tym przedmiocie wniosek do Rzecznika Finansowego, który podejmując interwencje w sprawie, będzie dążył do rozwiązania zaistniałego sporu.

Jak wynika z powyższego, z opieszałością banków można walczyć i na pewno nie można się zniechęcać tym, że bank utrudnia pewne sprawy, które tak naprawdę powinny być realizowane w sposób automatyczny, banki działają tutaj bowiem zgodnie ze starym przysłowiem „tonący brzytwy się chwyta”, a wszystko po to by jak najmniej kredytobiorców walczyło w sądzie o swoje prawa.

 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz