wiadomości frankowicze

Jak szybko można unieważnić kredyt we frankach?

Decydując się na proces sądowy z bankiem, frankowicze nie pytają już jakie mają szanse na uzyskanie korzystnego wyroku, gdyż wygrana jest niemal pewna gdy się ma bardzo doświadczonego prawnika, lecz najczęściej zastanawiają się jak szybko uda im się uwolnić od ciążącego zobowiązania i unieważnić umowę o kredyt frankowy. Na to pytanie nie sposób jednak udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż na długość procesu sądowego wpływ ma wiele czynników i tylko niektóre z nich są, przynajmniej częściowo, zależne od samego kredytobiorcy. Zdarza się, że niektóre sprawy frankowe kończą się w pierwszej instancji już po kilku miesiącach (w przeciągu 6-8 miesięcy, a nawet i krócej od wniesienia pozwu), a wyrok prawomocny (sądu drugiej instancji) wydawany jest równie szybko, więc cały proces trwa 18-24 miesięcy, co jest bardzo dobrym wynikiem. Nie brakuje jednak również postępowań, które toczą się latami, a zatem z taką ewentualnością każdy frankowicz musi się liczyć, rozpoczynając proces z bankiem. Żeby jednakże zminimalizować ryzyko długiego procesu, warto już na początku przedsięwziąć działania, które postępowanie sądowe mogą usprawnić.

Długość procesu sądowego to suma kilku niewiadomych.

Jak już powyżej wskazano, długość postępowania sądowego z bankiem zależy od kilku czynników, a jednym z nich jest doświadczenie sędziego rozpoznającego sprawę. Tak jak w każdej innej dziedzinie życia, doświadczenie i obeznanie w danym temacie, znacznie ułatwia i usprawnia wykonywanie czynności, gdyż specjalista z danej dziedziny po prostu zna się na wykonywanej pracy, a to powoduje, że potrafi działać dobrze i szybko, i taką samą zasadę możemy odnieść do sędziów.

Sędzia doświadczony w rozpoznawaniu spraw frankowych, wie bowiem co jest istotne w postępowaniu i jak proces prowadzić by zbadać sedno sprawy, bez nadmiernego przedłużania sporu. Banki w procesach frankowych bardzo często dążą do przedłużenia postępowania, pojawiają się więc coraz to nowe argumenty, oraz wnioski o przeprowadzenie kolejnych dowodów, które do sprawy tak naprawdę nic nie wnoszą, doświadczony sędzia będzie więc wiedział do czego działania banku zmierzają i szybko ukróci takie praktyki, a więc i szybciej wyda orzeczenie.

Doskonałym przykładem jak obeznanie w sprawach frankowych sędziów zmieniło ich podejście do prowadzenia całego procesu jest przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego sądowego. Początkowo, praktycznie w każdej sprawie frankowej sądy dopuszczały dowód z opinii biegłego, biegły przedstawiał więc różnorakie wyliczenia, a proces już z tego tylko powodu przedłużał się nawet o kilkanaście miesięcy, gdyż na opinię trzeba było bardzo długo czekać.

Dziś jednak, gdy większość spraw dotyczy unieważnienia zawartej umowy kredytowej, i gdy wiadomo, że istotą postępowania sądowego jest dokonanie przez sędziego oceny czy zawarta umowa kredytowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, dowodu z opinii biegłego praktycznie się nie przeprowadza. Owszem, banki bardzo często wnoszą o przeprowadzenie takiego dowodu, doświadczony sędzia nie ma jednak problemu by nie zgodzić się z wnioskiem banku, wówczas więc proces jest sprawniej prowadzony.

Tak samo jak doświadczenie sędziego, na szybkość procesu frankowego duży wpływ ma również doświadczenie prawnika reprezentującego kredytobiorcę. Specjalizujący się w sprawach frankowych prawnik będzie wiedział jakie argumenty są istotne dla sądu i do wygrania procesu, a także będzie wiedział jak poradzić sobie z działaniami banku, które choć bardzo często nie mają wpływu na wynik postępowania, to jednak znacznie mogą opóźnić wydanie przez sąd wyroku. Kredytobiorca, który chce mieć realny wpływ na długość postępowania sądowego, powinien więc sprawę powierzyć sprawdzonej i doświadczonej kancelarii frankowej, gdyż praktyka pokazuje, że w takich przypadkach wyroki zostają wydane znacznie szybciej.

Długość procesu frankowego zależy również od szczęścia i jest to niestety element na który kredytobiorca nie ma żadnego wpływu. Kierując pozew przeciwko bankowi do sądu, który rozpoznał wiele spraw z tego zakresu, kredytobiorca zwiększa szanse, że jego sprawa trafi do sędziego doświadczonego w procesach frankowych, jednak nie ma stuprocentowej pewności do którego sędziego na wokandę trafi jego sprawa, a także nie ma wpływu na opóźnienia wynikające z pracy samego sądu.

Powszechnie wiadomo, że najczęściej wybieranym przez frankowiczów sądem jest Sąd Okręgowy w Warszawie i bywa, że sędziowie w nim orzekający wydają orzeczenia po kilku miesiącach od wniesienia pozwu, jednak w ubiegłym roku, gdy w Sądzie tym tworzono odrębny wydział przeznaczony do rozpoznawania tylko spraw frankowych, zmiany organizacyjne spowodowały duże opóźnienia w procedowaniu.

Ponadto, proces zawsze może się przedłużyć np. z powodu choroby sędziego, czy pojawienia się innych nieprzewidzianych okoliczności, dlatego szybki wyrok w dużej mierze zależy również od szczęścia frankowicza.

Szybkie procesy zdarzają się coraz częściej.

Długość postępowania sądowego, poza wskazanymi powyżej czynnikami, zależy również np. od obłożenia danego sądu oraz od tego z jakim bankiem umowa kredytowa została zawarta, jednak mimo wszystko da się zauważyć, że sprawy frankowe przyspieszają, i to zwłaszcza te, które są prowadzone dobrze. Uzyskanie prawomocnego wyroku w mniej niż 24 miesiące staje się coraz częstsze, frankowicze mają więc powody do radości.

Orzeczeniem z dnia 9 lutego 2022 r., które wydane zostało przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie o sygn. akt: I ACa 421/21, Sąd oddalił apelację złożoną przez ING Bank Śląski, tym samym więc, prawomocny stał się wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego. Kredytobiorcy byli w procesie reprezentowani przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś całe postępowanie trwało tylko 24 miesiące.

Kwestionując wyrok sądu pierwszej instancji, bank wskazywał, iż niesłusznie przez sąd został pominięty dowód z przesłuchania świadków, Sąd Apelacyjny jednak również nie podzielił stanowiska banku, uznając przeprowadzenie tego dowodu jako bezużyteczne. Sądy obydwóch instancji zgodziły się więc z twierdzeniami pełnomocnika kredytobiorców, iż ocenie sądu podlegają kwestie związane z treścią umowy kredytowej. W przedmiotowej sprawie bank nie dochował swojego podstawowego obowiązku informacyjnego i między innymi z tego względu umowa została unieważniona.

Z kolei w 20 miesięcy Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni prawomocnie unieważniła umowę kredytu frankowego zawartą z PKO BP, w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Wyrok został wydany w dniu 10 marca 2022 r., sygn. akt: V ACa 568/21, a Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, że zawarta umowa zawierała niedozwolone postanowienia umowne, więc jej dalsze funkcjonowanie nie było możliwe.

Prawdziwy rekord w szybkości procesu frankowego Kancelaria  Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni ustanowiła jednak w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, gdyż prawomocne orzeczenie zapadło po 16 miesiącach od wniesienia pozwu. Wyrok sądu drugiej instancji został wydany w dniu 7 lutego 2022 r., sygn. akt I ACa 552/21, i Sąd nie miał wątpliwości, że zapisy umowy kredytowej PKO BP (Nordea Habitat) są nieprecyzyjne i niejednoznaczne, a bankowi przyznają dużą autonomię oraz dowolność, dlatego umowa została unieważniona.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz