wiadomości frankowicze

Sądy zaczynają wydawać super ekspresowe wyroki w sprawach o kredyty we frankach

Od co najmniej pół roku sądy znacząco przyspieszyły orzekanie w sprawach frankowych. Szacuje się, że w I kwartale 2022 r. sądy I instancji wydały około 1.700 wyroków w sprawach dotyczących kredytów CHF. W okresie tym zapadło także 315 wyroków prawomocnych. Poza zwiększoną kilkakrotnie liczbą wyroków w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, kiedy sądy I instancji wydały ich zaledwie 224, można zaobserwować również dużą różnicę jeżeli chodzi o czas oczekiwania na wyrok. Sądy zaczynają wydawać super ekspresowe wyroki, doprowadzając niejednokrotnie do unieważnienia umowy w kilka miesięcy od złożenia pozwu. Natomiast wyroki prawomocne są możliwe do uzyskania w kilkanaście miesięcy, jeżeli sąd oraz reprezentujący kredytobiorcę pełnomocnik sprawnie poprowadzą sprawę przez dwie instancje. Zdarzają się również błyskawiczne wyroki I instancji, które uprawomocniają się na skutek niedopatrzenia pełnomocników banków. Banki popełniają poważne błędy, np. spóźniają się z wniesieniem apelacji albo nie dotrzymują terminu na złożenie wniosku o wydanie wyroku z uzasadnieniem. Uchybienia te są prawdopodobnie następstwem dużego obciążenia procesami frankowymi, których banki nie nadążają obsługiwać.

  • W sądach widoczne jest przyspieszenie. Od kilku miesięcy zapada coraz więcej wyroków nieprawomocnych i prawomocnych w sprawach frankowych. W I kwartale 2022 łącznie sądy I i II instancji wydały około 2.000 wyroków. Prawnicy reprezentujący Frankowiczów przewidują, że niebawem sądy zaczną wydawać po 1000 wyroków miesięcznie.
  • Wyraźnie skrócił się czas oczekiwania na wyrok. Sądy przyspieszyły z orzekaniem, dzięki czemu wyroki nieprawomocne nierzadko zapadają w okresie kilku miesięcy od złożenia pozwu, tak jak to było w sprawie o sygn. akt I C 1402/20 prowadzonej przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, do której wyrok unieważniający umowę Nordea-Habitat (PKO BP) zapadł po zaledwie 3 miesiącach.
  • Duże znaczenie dla szybkiego rozstrzygnięcia sprawy ma wybór sądu dysponującego doświadczonymi w sprawach frankowych sędziami, szczęście przy przydziale sprawy oraz dobra kancelaria frankowa, która potrafi sprawnie poprowadzić postępowanie przez dwie instancje. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, wyrok prawomocny można uzyskać w super ekspresowym tempie kilkunastu miesięcy, czego dowodem są opisane niżej postępowania.
  • Zdarzają się wyroki prawomocne uzyskane w sądach I Instancji. Banki są coraz mocniej obciążone sprawami frankowymi i zaczynają popełniać poważne błędy, np. spóźniają się ze złożeniem apelacji. Dzięki temu Frankowicze mogą szybko cieszyć się z prawomocnych wyroków.

W sądach widać przyspieszenie

Począwszy od września ubiegłego roku w sądach widoczne jest przyspieszenie w sprawach frankowych. Do tego czasu sądy zwlekały z wydawaniem wyroków, tłumacząc to oczekiwaniem na tzw. dużą uchwałę Sądu Najwyższego, która miała w sposób kompleksowy rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości prawne pojawiające się w toku procesów o kredyty w CHF. W pierwszych dniach września stało się jasne, że do uchwały pełnego składu Izby Cywilnej SN szybko nie dojdzie, sądy zdały się na własną wiedzę oraz doświadczenie i zaczęły prowadzić sprawy szybko do wyroków.

Przyspieszenie widać po liczbie wyroków zapadłych w I kwartale 2022 r. Szacuje się, że wyroków nieprawomocnych było w tym okresie przynajmniej 1.700, a prawomocnych 315. To sporo więcej niż w analogicznym okresie roku 2021, kiedy sądy wydały zaledwie 224 wyroki. Trzeba podkreślić, że wyroków jest zdecydowanie więcej, ale także są one bardzo korzystne dla Frankowiczów. Odsetek wygranych spraw w I kwartale 2022 wynosił odpowiednio – 97% w przypadku wyroków I instancji oraz 99% w odniesieniu do wyroków prawomocnych.

Szybsze tempo procedowania spaw przekłada się również na skrócenie czasu oczekiwania na wyrok. Sądy przyspieszyły, bo fala nowych pozwów od Frankowiczów nie spowolniła. Postępowania muszą być więc prowadzone sprawnie, aby nie doprowadzić do zakorkowania sądów.

Super ekspresowe wyroki w sprawach frankowiczów 

Dobre kancelarie frankowe coraz częściej raportują zaskakująco szybkie wygrane. Najczęściej dochodzi do nich, kiedy spełnione zostanie kilka warunków. Wiele zależy od sądu, do którego trafi pozew. Sądy w Warszawie i kilku innych dużych miastach dysponują dużym doświadczeniem w rozpoznawaniu spraw frankowych. Prawdopodobieństwo natrafienia na sędziego dobrze zaznajomionego z tą tematyką jest tam większe, ale liczy się też szczęście przy przydziale sprawy. Doświadczony sędzia wie jak sprawnie poprowadzić postępowanie i jak przeciwdziałać taktyce banków wymierzonej przedłużanie spraw. Dużą rolę odgrywa w tym względzie pełnomocnik z doświadczonej w sprawach frankowych kancelarii. Dobry prawnik potrafi sprawnie przeprowadzić sprawę przez dwie instancje i uzyskać wyrok prawomocny w okresie kilkunastu miesięcy. Poniżej przykłady kilku takich super ekspresowych wyroków z I kwartału 2022.

Prawomocne unieważnienie umowy Nordea-Habitat (PKO BP) w 16 miesięcy w Łodzi

Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni doprowadziła do ekspresowego prawomocnego unieważnienia umowy frankowej Nordea-Habitat w 1 rok i 4 miesiące w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi (sprawa I ACa 552/21, wyrok z dnia 7 lutego 2022 r.). Trzeba podkreślić, że przedmiotowa umowa została wcześniej błyskawicznie unieważniona przez sąd I instancji (SO w Piotrkowie Trybunalskim) w 3 miesiące od złożenia pozwu w ramach sprawy o sygn. akt I C 1402/20. Nieważność została orzeczona w oparciu o zawarte w umowie niedozwolone postanowienia, wyczerpujące dyspozycję art. 385 (1) § 1 k.c.

Prawomocny wyrok w sprawie kredytu „Własny Kąt Hipoteczny” banku PKO BP w 20 miesięcy w Warszawie

Kolejnym przykładem prawomocnego rozstrzygnięcia uzyskanego w imponująco krótkim czasie jest sprawa o sygn. akt V ACa 568/21, do której Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 10 marca 2022 r. wyrok, w którym oddalił apelację banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. do sprawy o sygn. akt  II C 996/20. Sąd I instancji już na 1 rozprawie unieważnił przedmiotową umowę. Od wyroku tego odwołał się bank, jednak SA w Warszawie podtrzymał stanowisko sądu I instancji. Na uwagę zasługuje fakt, że postępowanie dwuinstancyjne trwało łącznie zaledwie 20 miesięcy, a w dodatku było prowadzone w mocno obłożonych sprawami Frankowiczów sądach warszawskich. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie umowy mBank w 18 miesięcy w Łodzi

Bardzo dobry rezultat uzyskała także Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski doprowadzając do prawomocnego unieważnienia umowy mBanku w 18 miesięcy w sądach na terenie Łodzi. Najpierw sprawa była rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt II C 1646/20), który w dniu 2 czerwca 2021 r. ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 150 tys. zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Pomimo że mBank zaskarżył ten wyrok, Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację. W ten sposób umowa mBanku stała się prawomocnie nieważna po zaledwie 1,5 roku trwania postępowania w dwóch instancjach.

Banki popełniają błędy – można wygrać szybko w I instancji

Chociaż postępowania frankowe są zazwyczaj dwuinstancyjne, czasami dochodzi do uprawomocnienia się wyroków I instancji. Dzieje się tak zazwyczaj na skutek błędów i niedopatrzeń popełnianych przez banki.

W minionym roku do sądów I instancji (rejonowych i okręgowych) wpłynęło ponad 62 tys. nowych pozwów od Frankowiczów. Z każdym miesiącem liczba wytaczanych bankom procesów rośnie. Nic dziwnego zatem, że pełnomocnicy banków zaczynają się gubić i popełniać nieodwracalne błędy. Na przykład spóźniają się ze złożeniem apelacji lub nie dotrzymują ustawowego terminu na złożenie wniosku o wydanie wyroku sądu I instancji wraz z uzasadnieniem. W ten sposób banki zamykają sobie drogę do złożenia apelacji oraz ewentualnej skargi kasacyjnej. Natomiast kredytobiorcy mogą się cieszyć z szybkiego wyroku uzyskanego w postępowaniu I instancji.

Santander BP nie złożył w terminie apelacji, kredytobiorcy wygrali po I instancji

Do ewidentnego niedopatrzenia ze strony banku doszło w sprawie o sygn. akt XII C 369/20, która toczyła się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu i dotyczyła umowy kredytowej dawnego Kredyt Banku pn. „Ekstralokum”. W dniu 10 listopada 2021 roku, po nieco ponad 1,5 roku trwania postępowania, SO we Wrocławiu ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot pokaźnych sum w PLN i CHF. Pozwany Santander Bank Polska (następca prawny Kredyt Banku) spóźnił się ze złożeniem apelacji od wyroku I instancji, tym samym uległ on uprawomocnieniu. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz