wiadomości frankowicze

Jak odzyskać od prawnika pieniądze jeśli źle prowadzi sprawę o kredyt we frankach?

Każda kancelaria adwokacka czy radcowska musi mieć wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które w razie wykazania błędów po stronie podmiotu pozwoli uzyskać jego klientowi odszkodowanie. Okazuje się jednak, że w praktyce udowodnienie pełnomocnikowi błędu skutkującego stratą po stronie klienta wcale nie jest takie proste. Niektóre tego rodzaju sprawy znajdują swój finał w sądzie. Kiedy klient może dochodzić odszkodowania od kancelarii za błędy pełnomocnika prawnego?

  • Ubezpieczenie OC to absolutny standard we wszystkich kancelariach prawnych
  • Zdarza się, że kancelaria ma wykupioną dodatkową polisę ponad tę, której wymaga od niej prawo. Ma to znaczenie w przypadku, gdy wysokość roszczeń klienta jest wyższa niż suma gwarantowana przez podstawowe ubezpieczenie
  • Najłatwiejsze jest udowodnienie pełnomocnikowi, że przegapił ważny termin, np. zbyt późno wniósł apelację, z kolei najtrudniejsze są sytuacje, w których klient zarzuca prawnikowi złe poprowadzenie sprawy, skutkujące przegraną.

Odpowiedzialność radcy prawnego i adwokata za błędy – co warto wiedzieć?

Zarówno radca prawny jak i adwokat ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone klientowi, powstałe np. wskutek błędów czy zaniedbań. Czy to oznacza, że prawnika można pozwać za samo to, że przegrał sprawę? Oczywiście nie. To sąd, a nie prawnik decyduje o wyroku, zatem może się zdarzyć, że pełnomocnik, mimo dołożenia wszelkich starań, by wykazać rację swojego klienta, przegra sprawę – i nie będzie w tym jego winy. Jeśli jednak klient uważa, że wynajęty przez niego adwokat lub radca prawny nie dołożył należytej staranności w reprezentowaniu jego interesów, może rościć o odszkodowanie.

Każdy specjalista reprezentujący ten zawód musi posiadać polisę od odpowiedzialności cywilnej. Minimalna wartość gwarancji zapewnianych przez polisę w przypadku pojedynczego zdarzenia to 50 tysięcy euro. Kancelaria prócz podstawowej polisy może zdecydować się także na dodatkowe zabezpieczenie ponad sumę gwarantowaną przez bazowe ubezpieczenie. To dobra opcja dla podmiotów prowadzących sprawy o dużej wartości przedmiotu sporu, w których błędy mogą okazać się wyjątkowo kosztowne.

Co powinien zrobić klient, który uważa, że prawnik lub radca prawny reprezentujący go w danej sprawie popełnił błąd skutkujący przegraną po stronie klienta? Przede wszystkim powinien on skontaktować się kancelarią celem uzyskania numeru polisy oraz nazwy ubezpieczyciela, u którego dany prawnik lub radca prawny ma wykupione ubezpieczenie OC.

Na ogół ubezpieczycielem jest podmiot, z którym Naczelna Rada Adwokacka bądź Krajowa Izba Radców Prawnych mają podpisaną umowę generalną ubezpieczenia. Zwykle proces zgłoszenia szkody ma miejsce bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej, w której wykupiona została polisa.

Pozew o odszkodowanie za działania radcy prawnego – najczęstsze przyczyny

Za co klienci najczęściej pozywają swoich pełnomocników prawnych?

  • Za niedotrzymanie terminu, np. w zakresie złożenia wniosku dowodowego czy apelacji
  • Za złe poprowadzenie sprawy, np. niewykorzystanie dokumentów i materiałów, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyrok w sprawie
  • Za niepoprawne wyliczenie kosztów sądowych.

Co bardzo istotne, adwokaci i radcowie prawni ponoszą odpowiedzialność nie tylko za swoje błędy, ale również błędy swoich pracowników. Jeśli więc wskutek zaniedbań ze strony sekretariatu nie dopilnowano terminu złożenia odwołania, adwokat nie może się tłumaczyć tym, że to nie jego wina.

Klient, prócz dochodzenia wypłaty odszkodowania z polisy OC pełnomocnika może złożyć też na niego skargę w Naczelnej Radzie Adwokackiej. Co jednak zrobić, jeśli adwokat nie przyznaje się do błędu, zaś NRA odrzuci skargę klienta? Takie przypadki bardzo często nakładają się również z odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Wówczas klientowi pozostaje droga sądowa – w trakcie procesu podejmie on próbę udowodnienia swoich racji.

Winę prawnikowi trzeba bowiem udowodnić. Nie wystarczy wykazać, że popełnił on błędy, np. nie złożył odpowiedniego wniosku dowodowego czy zażalenia na postanowienie sądu. Klient musi przekonać sąd, że wskutek błędnych decyzji pełnomocnika sprawa została przegrana. To niełatwe zadanie, choć wiele zależy od konkretnej sprawy.

Przykładowo, gdyby adwokat reprezentujący kredytobiorcę w sprawie o kredyt frankowy niepoprawnie sporządził pozew sądowy, wskutek czego sąd oddaliłby w całości roszczenia powoda, stosunkowo łatwo byłoby wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniami pełnomocnika a przegraną jego klienta. Podobnie klarowna byłaby sytuacja, w której adwokat nie wniósłby odwołania od niekorzystnego dla jego klienta wyroku w ustawowym terminie. Nawet tak z pozoru jasne sytuacje nie zawsze pociągną za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą pełnomocnika.

Znacznie trudniej będzie udowodnić winę pełnomocnika w sytuacji, gdy klient ma zastrzeżenia co do argumentacji podniesionej przez niego w sądzie czy po prostu sposobu poprowadzenia sprawy. Wówczas sąd rozpoznający sprawę o odszkodowanie musi odpowiedzieć na pytanie, czy zachowanie pełnomocnika rzeczywiście przełożyło się na werdykt, czy nie.

Jak wybrać dobrego pełnomocnika do swojej sprawy?

Ponieważ sprawy o odszkodowanie za błędy prawnika lub radcy prawnego są wyjątkowo trudne, lepiej jest uważnie dobierać pełnomocnika, tym samym zmniejszając prawdopodobieństwo przegranej. Kluczowym parametrem jest zwykle doświadczenie adwokata lub radcy prawnego w sprawach z danej gałęzi prawa. Jeśli więc klient szuka prawnika, który poprowadzi dla niego spór z bankiem o kredyt w walucie obcej, powinien dokonać wyboru spośród specjalistów, którzy mają na tym polu wieloletnią praktykę, w dodatku popartą udokumentowanymi sukcesami.

W szczególnie kosztownych procesach, takich jak sprawy o kredyty frankowe, warto unikać współpracy z pseudokancelariami, czyli kancelariami odszkodowawczymi działającymi w formie spółek kapitałowych. Te podmioty nie mają obowiązku posiadania polisy OC, nie obowiązuje ich też kodeks etyki adwokackiej.

Konsument powierzający swoją sprawę takiej firmie ryzykuje też, że w przypadku wygranej zapłaci za obsługę prawną znacznie więcej niż w renomowanej kancelarii, prowadzonej przez adwokatów i radców prawnych. Dlatego lepiej zawierzyć wyspecjalizowanemu, profesjonalnemu podmiotowi, który w prowadzonych sprawach zawsze dokłada należytej staranności i nie popełnia kosztownych dla klientów błędów.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz