wiadomości frankowicze

Prezes Santander Bank przedstawia statystyki i poleca ugody dla Frankowiczów w 2024

31 stycznia Santander Bank Polska przedstawił swój najnowszy raport bieżący. Znaleźć w nim można istotne dla frankowiczów dane dotyczące IV kwartału, jak i całego minionego roku. Ile ugód podpisał Santander w tym okresie? Jak prezentują się wyniki finansowe banku za cały rok i IV kwartał? Zajmiemy się również wypowiedziami władz banku dotyczącymi waloryzacji kapitału. Czy po wyroku TSUE dla sprawy C-488/23 frankowicze z Santandera mogą wreszcie liczyć, że podmiot nie będzie im wysyłał kontrpowództw o waloryzację sądową kapitału? A może będzie dokładnie odwrotnie i dopiero teraz Santander pokaże, na co go stać?

  • W IV kwartale Santander Bank Polska zaraportował wynik odsetkowy na poziomie 3 mld 66 mln zł. Wynik roczny to 13,1 mld zł i jest wyższy o 36 proc. niż w 2022 roku. Zysk netto Santandera w 2023 roku to 4,83 mld zł, o 73 proc. więcej niż rok wcześniej
  • Wynik z prowizji banku za IV kwartał wyniósł 710 mln zł, a w całym 2023 roku aż 2,7 mld zł. To wzrost o 6 proc. w ujęciu rok do roku
  • Grupa Santander zawarła łącznie 9,3 tys. ugód frankowych, a tego rodzaju porozumieniem udało się objąć 24 proc. portfela. Zainteresowanie ugodami spada – w IV kwartale zawarto ich jedynie 405, czyli o 60,8 proc. mniej niż kwartał wcześniej
  • Wg prezesa Santandera wyrok TSUE w sprawie C-488/23 nie stanowi przeszkody do tego, by bank nadal domagał się od frankowiczów zwrotu „rzeczywistej wartości kapitału”. Bank najwyraźniej nie planuje zmiany taktyki i nadal będzie pozywał klientów o kwoty wyższe niż te pierwotnie im udostępnione.

4,83 mld zł zysku netto wypracował Santander Bank Polska w 2023 roku

Santander może być bardzo zadowolony z wyniku finansowego za zeszły rok. Właśnie opublikował raport bieżący, chwaląc się imponującymi osiągnięciami rynkowymi, których może pozazdrościć mu wiele konkurencyjnych podmiotów. Santander niemal na każdym polu poprawił swój wynik względem 2022 roku. Prezentujemy najważniejsze dane ujęte przez Santander w raporcie bieżącym:

  • w całym 2023 roku Santander Bank Polska wypracował zysk netto na poziomie 4,83 mld zł, poprawiając swój wynik o 73 proc. rok do roku
  • dochody grupy Santander wyniosły w 2023 roku aż 15 992 mln zł i były o 29 proc. wyższe niż w roku 2022
  • IV kwartał 2023 roku Santander BP zakończył ze znakomitym wynikiem odsetkowym na poziomie 3 066 mln zł. Wraz z Santander Consumer Bankiem uzyskał wynik z odsetek w wysokości 3 428 mln zł. Roczny wynik z tytułu odsetek to 13 116 mln zł (wzrost o 36 proc. r/d/r)
  • roczny wynik banku z tytułu prowizji to 2 717 mln zł, czyli 6 proc. więcej niż w 2022 roku. W samym IV kwartale wynik z prowizji wyniósł 710 mln zł
  • roczny koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych to w Santanderze 2,59 mld zł, a roczny koszt ugód 330 mln zł.

Radykalnie spada zainteresowanie ugodami Santander Banku. Co się dzieje?

Wczoraj, w trakcie telekonferencji z dziennikarzami, prezes Santander Banku Polska Michał Gajewski odniósł się do kwestii ugód frankowych, także w świetle wyroku, który zapadł przed TSUE 12 stycznia 2024 roku. Gajewski poinformował, że grupa zawarła już łącznie ok. 9,3 tys. ugód frankowych, a w samym banku takich porozumień jest już 7,7 tys. Ugodą objęto jak dotąd 24 proc. portfela aktywnych hipotek we franku. W całym 2023 roku bank zawarł 5,1 tys. ugód, a w samym IV kwartale 405 ugód.

Jeśli przeanalizuje się kwartalne tempo zawierania ugód przez Santander Bank, łatwo można zauważyć, że zainteresowanie frankowiczów takim dobrowolnym porozumieniem maleje. W kwartałach od I do IV 2023 roku podmiot zawarł kolejno 2 907, 1 430, 1 032 i 405 ugód. Ostatni okres 2023 roku to ogromny spadek skuteczności banku w zawieraniu kolejnych porozumień: aż o 86,1 proc. w porównaniu do I kwartału i 60,8 proc. w zestawieniu z III kwartałem.

Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Niewykluczone, że zapał klientów do godzenia się z bankiem zmalał po wyrokach TSUE, które zapadły w IV kwartale 2023 roku. A kilka ich było. Najważniejsze to oczywiście te dotyczące spraw C-140/22 i C-28/22, po których frankowicze będą w końcu mogli egzekwować od banku pełne ustawowe odsetki za opóźnienie, liczone od dnia wezwania przedsiębiorcy do zapłaty.

Wg prezesa Santandera ugody w dalszym ciągu są najlepszym sposobem rozwiązania kwestii kredytów frankowych. Gajewski odniósł się także do orzeczenia TSUE, które zapadło w styczniu. W jego ocenie wyrok TSUE nie zamyka bankom drogi do dochodzenia „rzeczywistego kapitału”. Powołuje się na opinię prawników banku, wg których jest to cały czas otwarta kwestia.

Wygląda więc na to, że pozwy o waloryzację kapitału, kierowane pod adresem frankowiczów sądzących się z Santanderem nie znikną. Inna sprawa, co się z nimi stanie w sądzie. Prawnicy frankowi nie mają wątpliwości, że sądy powszechne staną na stanowisku, iż bankowi, którego umowa kredytowa jest eliminowana z obrotu prawnego na skutek występowania w niej nieuczciwych warunków, należy się zwrot niezwaloryzowanej kwoty kapitału, oczywiście jeśli to roszczenie nie okaże się przedawnione.

Sprawdźmy teraz, jak wyglądały wyroki sądów w sprawach przeciwko Santanderowi w 2023 roku.

Santander Bank przegrywa z frankowiczami w Katowicach. Prawomocny wyrok w 24 miesiące

Dnia 18 października 2023 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1489/22 , w której stronami byli frankowicze oraz, występujący w charakterze pozwanego, Santander Bank Polska. Bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 19 kwietnia 2022 roku (sygnatura I C 1383/21). W całym postępowaniu odbyły się trzy rozprawy – dwie przeprowadzono w sądzie I instancji i jedną w sądzie apelacyjnym.

W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy uznał roszczenia powodów i zasądził nieważność kwestionowanych przez nich dwóch umów, zawartych pierwotnie z poprzednikiem prawnym pozwanego, Kredyt Bankiem S.A. Ponadto pozwany bank musi oddać kredytobiorcom kwoty 305.834,59 zł oraz 50.088,53 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Apelacja banku od tego wyroku została oddalona w całości. Wyrok jest już prawomocny. Całe postępowanie trwało 24 miesiące.

Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Santander Consumer Bank przegrywa w 5 miesięcy w Tarnowie. Frankowicze zyskują 160 tys. zł

W zaledwie 5 miesięcy zakończyła się sprawa zainicjowana pozwem frankowiczów przeciwko Santander Consumer Bankowi, którą rozpatrzył Sąd Okręgowy w Tarnowie. Wyrok w tej sprawie zapadł 18 września 2023 roku, jego sygnatura to I C 383/23. Sąd Okręgowy stwierdził nieważność umowy zawartej przez strony w 2007 roku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 62.586,39 zł oraz 13.078,01 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę. Bank musi pokryć również koszty procesu. Wyrok jest nieprawomocny.

W postępowaniu odbyła się tylko jedna rozprawa, na której sędzia przesłuchał powodów. Przed zamknięciem rozprawy sąd udzielił głosu stronom, które podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. Zysk kredytobiorców z tego wyroku to ok. 160 tys. zł.

Sprawę przeciwko Santander Consumer Bankowi prowadził adw. Paweł Borowski.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Anna Lipińska

Dziennikarka z zamiłowania. Dobrze czuje się w tematyce gospodarczej. Jej rodzinie szczególnie bliskie są zmagania z nieuczciwymi praktykami banków. Specjalizuje się w tłumaczeniu wyroków oraz orzeczeń sądów, tak aby były zrozumiałe dla osób nie będących prawnikami.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz