wiadomości frankowicze Wyróżnione

Nowy rząd rozwiąże problemy z kredytami we frankach? Nie warto składać już pozwów?

Po upływie ponad dziesięciu dni od ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych wciąż trwają przepychanki polityczne i nie wiadomo które partie utworzą nowy rząd. Nie warto zwlekać z pozwaniem banku za kredyt we frankach, bo nic nie wskazuje na wprowadzenie przez kolejny gabinet rozwiązania systemowego. Żadna z partii uczestniczących w konsultacjach z Prezydentem dotyczących utworzenia przyszłego rządu nie zapowiadała w swoim programie wyborczym prac nad ustawą frankową przewalutowującą kredyty na złote. Przeciwnie – obietnice składane Frankowiczom dotyczyły usprawnienia procesów sądowych i szybszego rozstrzygania spraw. W sądach toczy się już około 140 tys. postępowań z powództwa kredytobiorców frankowych, a będzie ich znacznie więcej. Dlatego rozsądnym wyjściem jest jak najszybsze złożenie pozwu, tak aby zająć sobie miejsce w kolejce oczekujących na zbadanie sprawy przez sąd.

  • Frankowicze nie powinni oglądać się na polityków, ale brać sprawy w swoje ręce. Z uwagi na rosnącą wciąż liczbę spraw sądowych warto jak najszybciej złożyć pozew przeciwko bankowi, tak aby nie być w ogonie oczekujących na rozstrzygnięcie sądu.
  • Nie ma co liczyć na przyjęcie przez nowy rząd systemowego rozwiązania w sprawie kredytów frankowych. Żadne z ugrupowań politycznych pretendujących do sformowania nowego rządu nie zapowiadało przed wyborami wprowadzenia ustawy frankowej przewalutowującej kredyty.
  • Ustawy domagają się wyłącznie banki, które dzięki niej zaoszczędziłyby miliardy złotych. Frankowicze wygrywający dziś prawomocnie około 99 spraw zostaliby w przypadku przyjęcia ustawy chroniącej interesy banków po raz kolejni pokrzywdzeni. Na szczęście jest to bardzo mało prawdopodobne, nawet jeśli banki będą twierdzić inaczej.
  • Osoby wahające się czy wnieść pozew przeciwko bankowi w związku z kredytem w CHF powinny poświęcić nieco czasu na prześledzenie jak aktualnie przebiegają sprawy frankowe, jakie jest orzecznictwo sądów, jak długo czeka się na wyrok oraz ile można zyskać. Zadanie to nieco ułatwiamy i prezentujemy w dalszej części artykułu trzy przykładowe sprawy.

Nowy rząd nie rozwiąże problemu kredytów frankowych ustawą

Wciąż nie wiadomo które partie polityczne utworzą nowy rząd w Polsce. Wiadomo natomiast, że nowy gabinet w pierwszej kolejności zajmie się „sprzątaniem” po poprzednikach, przyjęciem ustaw dotyczących ważnych kwestii światopoglądowych oraz zmianami w sądownictwie koniecznymi do odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Chociaż problematyka kredytów frankowych została ujęta w programach wyborczych wszystkich partii które dostały się do Parlamentu, to z pewnością nie będą to dla nowego rządu sprawy największej wagi. Frankowicze od kilku lat kwestionują w sądach wadliwe umowy frankowe i wygrywają z bankami. Dlatego nie ma sensu zmieniać wypracowanej już ścieżki rozstrzygania sporów na linii Frankowicze – banki.

Partie polityczne doskonale zdają sobie sprawę z tego, że kredytobiorcy frankowi nie oczekują już ustawy ale zależy im na usprawnieniu procesów sądowych. Stąd w programach wyborczych wszystkich partii wchodzących w skład nowego Sejmu – poza Konfederacją, która nie jest typowana do tworzenia rządu – znalazły się obietnice przyspieszenia procesów frankowych.

Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość obiecało Frankowiczom uruchomienie szybkiej ścieżki sądowej, uproszczenie procesów oraz przerzucenie ciężaru dowodowego z obywateli na banki. Koalicja Obywatelska zaprezentowała przed wyborami projekt ustawy zakładającej wyznaczanie przez sądy terminów pierwszej rozprawy po maksymalnie 4 miesiącach od zainicjowania procesu, udzielanie zabezpieczeń wstrzymujących spłatę rat jeżeli sąd I instancji nie wyda wyroku w ciągu 5 miesięcy od wpłynięcia pozwu lub sąd II instancji nie rozstrzygnie sprawy w ciągu 12 miesięcy, rezygnację z posiedzenia przygotowawczego, obowiązkowe przesłuchanie stron na pierwszej rozprawie oraz ograniczenie dowodu z zeznań świadków na wzór postępowań gospodarczych. Polska 2050 zaproponowała grupowe ugody zgodne z orzecznictwem TSUE. Lewica zapowiedziała pociągnięcie do odpowiedzialności organy państwa (zwłaszcza KNF), które dopuściły się zaniechań i tolerowały niezgodny z prawem proceder, a także wypracowanie standardów zapobiegających takim sytuacjom w przyszłości.

Jak widać nikomu – poza bankami – nie zależy na wprowadzeniu ustawy frankowej. Oczywiście banki próbują coś ugrać na przemodelowaniu polskiej sceny politycznej i wracają do pomysłu z wiosny tego roku. Po tym jak jasne stało się, że TSUE ujmie się za Frankowiczami w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału sektor bankowy, silnie wspierany przez KNF, zaczął lobbować za ustawą zmuszającą strony sporu do negocjowania niekorzystnych ugód. Pojawiły się także absurdalne pomysły opodatkowania zysków z wyroków unieważniających wadliwe umowy kredytowe podatkiem w wymiarze 100 proc.

Wkrótce okazało się, że żadne ugrupowanie polityczne nie zamierza zostać promotorem ustawy chroniącej zyski banków należących do zagranicznych korporacji finansowych, tym bardziej że te same banki kilka lat wcześniej groziły Skarbowi Państwa pozwami o odszkodowania w sytuacji, gdyby doszło do przyjęcia ustawy frankowej.

Dzisiaj o ustawie mówią wyłącznie banki, a dokładnie ich prezesi, którzy po wyborach uaktywnili się w mediach i pod pretekstem diagnozowania sytuacji gospodarczej w Polsce próbują wysondować polityków czy byliby oni skłonni poprzeć ich pomysły w następnej kadencji Sejmu. Przyjęcie ustawy przyniosłoby ogromne korzyści bankom, podczas gdy Frankowicze zostaliby kolejni raz pokrzywdzeni. Dlatego należy liczyć na to, że tym razem dojdzie do realizacji obietnic wyborczych złożonych kredytobiorcom.

Teraz jest bardzo dobry moment na złożenie pozwu frankowego

Z szacunków wynika, że w sądach toczy się już około 140 tys. spraw z powództwa kredytobiorców frankowych. Będzie ich jednak znacznie więcej, bo po czerwcowym wyroku TSUE Frankowiczom nie grożą już pozwy banków o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Coraz więcej osób przekonuje się, że najlepszym sposobem na pozbycie się problemu toksycznego kredytu jest złożenie pozwu przeciwko bankowi. Dlaczego droga sądowa jest bezkonkurencyjnym rozwiązaniem dla Frankowiczów? Pozwala definitywnie pozbyć się zadłużenia we franku i odzyskać od banku nieprawnie pobrane kwoty. Takich korzyści nie daje żadna ugoda proponowana przez banki, a na rozwiązanie systemowe nie ma co liczyć bo na stole nie ma żadnej konkretnej propozycji.

Nie warto zwlekać ze złożeniem pozwu, z uwagi na to że niebawem sądy mogą być zakorkowane. Na razie procesy przebiegają sprawnie, a korzystne dla kredytobiorców wyroki zapadają w całkiem niezłym czasie. Oglądanie się na polityków jest pozbawione sensu. Najlepiej wziąć sprawy w swoje ręce i zainicjować sprawę sądową jak najszybciej, tak aby zagwarantować sobie dobre miejsce w kolejce do rozpoznania sprawy przez sąd.

Przeczytaj jak wyglądają obecnie wyroki w sprawach frankowych i ile można zyskać

Zamiast poświęcać czas na rozważania czy tym razem politycy wywiążą się z obietnic przedwyborczych złożonych Frankowiczom, lepiej spożytkować go na zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądów w sprawach frankowych i poszukanie dobrej kancelarii do poprowadzenia swojej sprawy. Zwłaszcza osoby niezdecydowane powinny poczytać jak przebiegają sprawy frankowe w sądach, jakie wyroki zapadają w tych sprawach oraz ile można zyskać. Aby ułatwić nieco to zadanie, opisujemy poniżej trzy sprawy zakończone w ostatnich miesiącach prawomocnymi wygranymi Frankowiczów. Tutaj warto podkreślić, że polskie sądy od kilku lat wydają tysiące takich wyroków, a w roku bieżącym odsetek prawomocnych wygranych kredytobiorców oscyluje w granicach 99 proc.

Prawomocna wygrana Frankowiczów z Santander BP we Wrocławiu w 19 miesięcy. Zysk z wyroku 269 tys. zł

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 302/23, która dotyczyła umowy kredytu frankowego dawnego Kredyt Banku pod nazwą „Ekstralokum” z 2008 roku, a toczyła się przeciwko następcy prawnemu tego banku tj. Santander Bank Polska. Na skutek pozwu wniesionego przeciwko bankowi do Sądu Okręgowego w Opolu, gdzie sprawa nosiła sygnaturę I C 2768/21, w dniu 2 listopada 2022 r. ustalona została nieważność rzeczonej umowy, a na rzecz kredytobiorców sąd ten zasądził kwotę 178.050,94 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Rozpoznający późniejszą apelację banku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie miał wątpliwości, że umowa kredytowa jest nieważna a zaskarżony wyrok sądu I instancji zmienił jedynie w tym zakresie, że uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut potrącenia.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę frankową Santander BP skutkuje tym, że kredytobiorcy muszą rozliczyć się z bankiem jedynie do wysokości kwoty kapitału (czyli do 200 tys. zł), a wykreowane na skutek stosowania klauzul abuzywnych saldo zadłużenia, które według banku wynosiło jeszcze 283 tys. zł, czyli sporo więcej niż wypłacony przed kilkunastoma laty kapitał, spadło do zera. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy frankowej BOŚ Banku w Warszawie w 18 miesięcy

W dniu 19 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. V ACa 419/22 , która dotyczyła umowy kredytu frankowego BOŚ Banku. Sąd ten rozpoznawał apelację banku od wcześniejszego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2021 r. wydanego w sprawie o sygn. II C 502/20 i zdecydował się podtrzymać go w całości a jednocześnie oddalić apelację banku. Takie rozstrzygnięcie sądu II instancji oznacza, że umowa frankowa BOŚ Banku stała się prawomocnie nieważna.

Na uwagę zasługuje ekspresowe tempo rozpoznania sprawy przez warszawskie sądy. W II instancji sprawa toczyła się około 14 miesięcy, a cały proces od momentu wniesienia pozwu do dnia wydania prawomocnego wyroku trwał zaledwie 18 miesięcy. Kredytobiorczynię reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie nietypowej umowy frankowej PTF Bank S.A. we Wrocławiu. Zysk z wyroku 330 tys. zł

Pomimo bezsprzecznych podobieństw dotyczących wadliwych mechanizmów przeliczeniowych występujących w umowach poszczególnych banków, każdy przypadek jest inny. Zdarzają się umowy nietypowe oraz sprawy trudniejsze z uwagi na okoliczności towarzyszące zaciągnięciu i wykorzystaniu kredytu. W takich sprawach również zapadają korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcia. Przykładem jest postępowanie o sygn. I ACa 1162/22 zakończone w dniu 12 czerwca 2023 r. prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, które dotyczyło umowy frankowej zawartej przed laty z PTF Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

W odróżnieniu od większości umów frankowych indeksowanych lub denominowanych, była to rzadko spotykana umowa kredytu nominowanego do CHF. Charakteryzowała się ona tym, że raty były spłacane w PLN a następnie przeliczane na CHF, na początku według kursu sprzedaży NBP a po zawarciu aneksu do umowy według kursu sprzedaży ustalanego jednostronnie przez bank.

Umowa frankowa dawnego PTF Bank została uznana za nieważną na mocy wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2022 roku do sprawy o sygn. I C 1633/20. Wyrok ten został zaskarżony przez pozwany bank do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który oddalił tę apelację, podobnie jak roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Umowa została prawomocnie unieważniona w oparciu o teorię salda, co oznacza że bank musi zapłacić kredytobiorcy nadpłatę ponad wypłacony kapitał w wysokości 180 tys. zł. Dodatkowo fikcyjne saldo zadłużenia – wynoszące ok. 150 tys. zł a wykreowane przez bank na skutek stosowania abuzywnych postanowień – spadło do zera. Łączny zysk kredytobiorcy z wyroku wyniósł więc około 330 tys. zł. Kredytobiorcę reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz