wiadomości frankowicze Wyróżnione

Najlepsze w Polsce kancelarie frankowe – Ranking największa ilość wygranych z bankami 2023/24

Połowa stycznia to dla kancelarii frankowych okres publikacji wyników pracy za ubiegły rok. Najlepsze w kraju kancelarie już zrobiły podsumowania swoich osiągnięć w 2023 roku i pochwaliły się nimi na stronach internetowych. Można uznać, że najlepsze w kraju kancelarie od kredytów frankowych mają się czym pochwalić. W minionym roku padły kolejne rekordy pod względem liczby uzyskanych korzystnych rozstrzygnięć sądowych. Dwie najlepsze kancelarie uzyskały ich w ubiegłym roku ponad 700 i ponad 800. Pozostałe kancelarie zaliczające się do krajowej czołówki w 2023 roku uzyskiwały po około 400 – 500 wyroków. Poniżej omawiamy osiągnięcia sześciu najlepszych kancelarii frankowych z minionego roku. 

  • Rok 2023 był rekordowy pod względem liczby wydanych przez sądy wyroków w sprawach frankowych. Najwięcej wygranych spraw frankowych ogółem (łącznie w I i w II instancji) miały Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni (815 wygranych z bankami) oraz Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski (762 wygrane sprawy z bankami).
  • Dobre rezultaty jeśli chodzi o liczbę uzyskanych w 2023 roku korzystnych wyroków osiągnęły także następujące kancelarie: Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych (550 wygranych z bankami) oraz Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz (497 wygranych spraw z bankami).
  • Dużą ilość wyroków w 2023 roku miały na koncie także Kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka (455 wyroków w sprawach frankowych) oraz Kancelaria NA BANK – Orski Dąbrowska Radcy Prawni (257 wyroków w sprawach frankowych).
  • Na podstawie prezentowanych przez poszczególne kancelarie frankowe statystyk wyroków można zaobserwować coraz większy udział w liczbie wyroków ogółem rozstrzygnięć prawomocnych.
  • Najwięcej prawomocnych wygranych zanotowały w 2023 roku następujące kancelarie: Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski (175 prawomocnych wygranych), Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni (147 prawomocnych wygranych) oraz  Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz (125 prawomocnych wygranych).

Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni – 815 wygranych spraw z bankami w 2023 roku

Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni jest niekwestionowanym liderem krajowym pod względem liczby uzyskanych na rzecz Frankowiczów korzystnych wyroków. Od początku działalności łącznie uzyskała ponad 1.400 takich wyroków. Kancelaria reprezentuje kredytobiorców w sądach już od 10 lat. Dysponuje jednym z największych zespołów prawników wyspecjalizowanych w sporach frankowych z bankami, który tworzy 29 adwokatów i radców prawnych.

Rok 2023 upłynął Kancelarii Sosnowski pod znakiem imponujących wyników oraz znacznego wzrostu skuteczności. To właśnie Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała w minionym roku największą liczbę korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych – aż 815, z czego 147 wyroków miało charakter prawomocny. W porównaniu z rokiem 2022 przyrost uzyskanych wyroków wyniósł aż 89% (w 2022 roku Kancelaria uzyskała 431 pozytywnych wyroków).

W 2023 roku Kancelaria Sosnowski wygrywała z każdym bankiem frankowym, także w sprawach dotyczących trudniejszych do podważenia wzorców umownych. Najwięcej wyroków ogółem (w I i w II instancji) uzyskała w sprawach przeciwko bankowi PKO BP (139 wyroków). Na drugim miejscu pod względem liczby wygranych przez Kancelarię spraw uplasował się mBank (136 wygranych spraw), a na trzecim Bank Millennium (129 korzystnych wyroków). Natomiast jeśli chodzi o prawomocne wygrane to najwięcej takich wyroków zapadło w sprawach umów: Banku Millennium (28 prawomocnych wygranych), mBanku (24 prawomocne wygrane), PKO BP (21 prawomocnych wygranych), banku BPH (19 prawomocnych wyroków) oraz banku Raiffeisen (16 prawomocnych wygranych).

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski – 762 wygrane sprawy z bankami w 2023 roku

Na drugim miejscu pod względem liczby korzystnych wyroków uzyskanych w sprawach frankowych w 2023 roku uplasowała się Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski z liczbą 762 zwycięstw nad bankami. Kancelaria ta uzyskała jednak największą liczbę prawomocnych rozstrzygnięć – aż 175.

Kancelaria Borowski od wielu lat reprezentuje Frankowiczów w sądach na terenie całego kraju i obecnie ma już na koncie łącznie prawie 1.500 wygranych spraw frankowych. Jej wieloletni wkład pracy przyczynił się znacząco do ukształtowania korzystnej dla konsumentów linii orzeczniczej. Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski wygrywa z każdym bankiem w sądach w dużych jak i mniejszych miastach Polski. Jej znakiem szczególnym jest szybkie tempo uzyskiwania wyroków – nieraz zapadają one w sprawach prowadzonych przez tę kancelarię w rekordowo krótkim czasie.

Kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka – 455 wyroków w sprawach frankowych w 2023 roku

Kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka od lat zalicza się do krajowych liderów jeśli chodzi o walkę o prawa kredytobiorców frankowych. Rezultaty jej pracy w 2023 roku są zbliżone do osiągnięć z roku 2022. W roku 2023 Kancelaria Czabański Wolna-Sroka uzyskała łącznie 455 wyroków w sprawach frankowych, z czego 104 były prawomocne, a 351 miało charakter nieprawomocny. W roku 2022 liczba uzyskanych przez tę kancelarię wyroków ogółem wyniosła 469, z czego 157 wyroków było prawomocnych, a 312 nieprawomocnych.

Kancelaria podaje następujące statystyki dotyczące rozkładu uzyskanych przez nią w 2023 roku wyroków w I Instancji: w 89% przypadków sądy orzekły nieważność umów kredytowych, w 1,1% spraw doszło do odfrankowienia kredytu, w 9,4% przypadków sądy wydały niekorzystne wyroki tj. uznały umowy kredytowe za ważne. Kancelaria zaczęła też uzyskiwać wyroki oddalające powództwa banków o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału lub waloryzację. Tego typu wyroki stanowiły 1,4% wszystkich wyroków wydanych w I instancji.

Skuteczność Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka w II instancji sądowej była jeszcze wyższa niż w I instancji. Ponad 94% prawomocnych wyroków stanowiły wygrane kredytobiorców tj. sądy uznały umowy kredytowe za prawomocnie nieważne, w 3% spraw doszło do uchylenia wyroku sądu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Tylko 1% prawomocnych wyroków stanowiły przegrane kredytobiorców, przy czym w jednym przypadku sąd uznał umowę za ważną (dotyczyło to nietypowej umowy z 2011 roku), a w drugim przypadku powództwo zostało oddalone z powodu braku statusu konsumenta.

Kancelaria uzyskała w 2023 roku 3 orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach frankowych, z czego w jednym przypadku doszło do odrzucenia skargi kasacyjnej banku, w drugim przypadku Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok, a tylko jedna sprawa zakończyła się niekorzystnie dla kredytobiorcy tj. uchyleniem pozytywnego wyroku (chodzi o głośny wyrok SN wydany przez neo-sędziów w dniu 19.09.2023 r. do sprawy II CSKP 1627/22).

Kancelaria podaje, że średni czas trwania prowadzonych przez nią spraw wynosił w 2023 roku w dwóch instancjach sądowych 52 miesiące. Sprawy zakończone w minionym roku wyrokiem I instancji toczyły się przeciętnie 40 miesięcy, a średni czas trwania postępowania apelacyjnego wyniósł 17 miesięcy.

Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz – 497 wygranych spraw frankowych w 2023 roku

Z zamieszczonych na blogu Kancelarii Radcy Prawnego Barbary Garlacz podsumowań pracy za poszczególne miesiące poprzedniego roku wynika, że łącznie w 2023 roku kancelaria ta wygrała 497 razy w sprawach o nieważność umów kredytowych. Przy tym 372 wyroki miały charakter nieprawomocny, a 125 wyroków było prawomocnych. Na uwagę zasługuje fakt, że kilka wygranych zostało uzyskanych w sprawach dotyczących kredytów frankowych zaciągniętych przez przedsiębiorców, które są trudniejsze do podważenia w sądzie.

Kancelaria podaje także inne rozstrzygnięcia uzyskane w sprawach frankowych. W 16 sprawach sądy I instancji oddaliły pozwy kredytobiorców. W każdym z tych przypadków Kancelaria składała apelacje do sądów wyższej instancji. Poza tym Kancelaria mec. Garlacz uzyskała następujące wyroki w 2023 roku: 1 wyrok uchylony przez sąd II instancji i przekazany do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji, 8 wyroków oddalających pozwy banków o wynagrodzenie lub waloryzację oraz 2 wyroki uwzględniające roszczenia banków o waloryzację kapitału.

Na koniec października 2023 roku Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz chwaliła się łącznie blisko 950 wyrokami uzyskanymi od początku działalności w sprawach frankowych w I instancji oraz 300 prawomocnymi wyrokami. Zatem na koniec grudnia 2023 r. kancelaria ta miała już na koncie około 1.350 takich wyroków.

Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych – 550 wygranych z bankami w 2023 roku

Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w 2023 roku uzyskała aż 550 korzystnych wyroków w sprawach frankowych, z czego około 1/4 stanowiły rozstrzygnięcia prawomocne.

Kancelaria Mazur i Wspólnicy uzyskuje prawomocne wyroki w sprawach frankowych już od 2016 roku. Na swojej stronie internetowej zamieściła listę wyroków wydanych przez sądy w prowadzonych przez nią sprawach po 2 września 2021 roku, kiedy jasne stało się że Sąd Najwyższy nie podejmie kompleksowej uchwały dotyczącej rozstrzygania sporów frankowych. Na koniec 2023 roku Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych na koncie miała już łącznie okrągłe 1.000 zwycięstw nad bankami uzyskanych od początku września 2021 roku.

NA BANK – Orski Dąbrowska Radcy Prawni – 257 wyroków w sprawach frankowych w 2023 roku

Kancelaria NA BANK – Orski Dąbrowska Radcy Prawni w 2023 roku uzyskała łącznie 257 wyroków w sprawach frankowych, z czego 181 miało charakter nieprawomocny, 74 prawomocny, a 2 korzystne wyroki wydał Sąd Najwyższy. Spośród wyroków uzyskanych w I instancji 169 było korzystnych, a 12 niekorzystnych. Kancelaria każdorazowo składa  apelacje od niekorzystnych wyroków sądów I instancji i poprawia je w kolejnych instancjach na korzystne. Jeśli zaś chodzi o wyroki prawomocne to 73 spośród 74 rozstrzygnięć uzyskanych w 2023 roku było korzystne.

Kancelaria podaje, że od 2016 roku uzyskała już łącznie 653 wyroki w sprawach frankowych. Z każdym kolejnym rokiem liczba uzyskiwanych przez tę kancelarię wyroków rośnie, i tak w 2016 było ich zaledwie 2, w 2017 – 7, w 2018 – 16, w 2019 – 26, w 2020 – 34, w 2021 – 81, w 2022 – 230 i w 2023 – 257. Większość niekorzystnych rozstrzygnięć została już poprawiona, tak więc ostatecznie Kancelaria przegrała z bankiem tylko 1 raz, ale i w tym przypadku została złożona skarga nadzwyczajna.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz