wiadomości frankowicze Wyróżnione

BANK BPH S.A. (GE MONEY) proponuje UGODY – Frankowicze: te WARUNKI To kpina czy żart?

Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku jest podmiotem silnie uwikłanym w hipoteki frankowe i na masową skalę pozywanym przez klientów o unieważnienie kredytu. Obecnie bank rozumie już, że ma niewielkie szanse na wygraną z kredytobiorcą, który zdecyduje się skierować spór na drogę sądową. Dlatego stara się polubownie dogadywać z frankowiczami, również z tymi, z którymi pozostaje już w otwartym konflikcie sądowym. Ugody proponowane przez BPH S.A. są jednak marne i nijak mają się do aktualnej sytuacji orzeczniczej. Propozycje ugodowe wysyłane klientom za sprawą swoich odbiorców coraz częściej trafiają do sieci, gdzie Internauci nie pozostawiają na nich suchej nitki. Na co może liczyć frankowicz z BPH S.A. i jak to się ma do korzyści możliwych do uzyskania w sądzie?

  • BPH S.A. jest masowo pozywany przez frankowiczów, ale mimo to nie chce zaproponować ugód, które dawałyby kredytobiorcom wymierne korzyści
  • Podmiot oczekuje, że kredytobiorca zgodzi się na ugodę i zapłaci dodatkowo ok. 50 proc. tego, co pożyczył, tytułem wynagrodzenia. Frankowicze wyśmiewają takie propozycje w Internecie
  • Frankowicz, który pozwie BPH S.A. o stwierdzenie nieważności umowy, może liczyć na sankcję darmowego kredytu, czyli na zwrot na rzecz banku wyłącznie „czystej” kwoty kapitału. Na stole są też dodatkowe korzyści, jak choćby ustawowe odsetki za zwłokę.

Ugody frankowe z BPH S.A. mają dla kredytobiorców dużą wartość… satyryczną

Sektor bankowy reklamuje swoje ugody jako tanie, szybkie i pewne. Jego przedstawiciele liczą na to, że skłonią jak największą grupę frankowiczów do konwersji kredytu, co pozwoliłoby ściągnąć z abuzywnych umów wszelkie ryzyko i dałoby bankom zarobić na produktach, które sądy trwale eliminują z obrotu prawnego. Banki różnie podchodzą do kształtowania propozycji ugodowych: jedne są otwarte na indywidualne negocjacje, inne oferują ugody wg zamysłu przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeszcze inne rozsyłają do frankowiczów absurdalne propozycje, nieprzystające do aktualnego stanu orzecznictwa w kraju i otoczenia prawnego, licząc chyba, że ktoś naiwny i nieumiejący przeanalizować takiej oferty w przypływie chwilowej słabości zgodzi się na konwersję swojego kredytu i zrzeknie prawa do pozwania banku o stwierdzenie nieważności umowy. Do tego głównie sprowadzają się ugody z BPH S.A. i z każdym innym bankiem zamieszanym w proceder frankowy.

Co można znaleźć w ugodzie proponowanej przez BPH S.A.? W Internecie krążą już najbardziej „egzotyczne” propozycje. Klienci sami dzielą się nimi na social mediach i porównują warunki, jakie gotów jest przedstawić bank w poszczególnych przypadkach. Przykładowo jeden z Internautów prezentuje skan propozycji ugodowej nadesłanej mu przez BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, dotyczącej kredytu w kwocie ponad 373 tys. zł. Wartość wpłat dokonanych przez kredytobiorcę na moment tworzenia propozycji ugodowej to ok. 391 tys. zł. Kredytobiorca zdążył więc nadpłacić już kapitał kredytu, i gdyby pozwał bank, doprowadzając do stwierdzenia nieważności umowy, odzyskałby od swojego kredytodawcy ok. 18 tys. zł, najprawdopodobniej z odsetkami za zwłokę.

Tymczasem bank wycenia saldo jego zadłużenia na kwotę prawie 98 tys. CHF, czyli ok. 472 tys. zł! BPH S.A. to jednak ludzki pan: proponuje kredytobiorcy ugodę wg koncepcji KNF, po której saldo zadłużenia zmniejszy się do niespełna 214 tys. zł… o ile zdecyduje się na jednorazową spłatę tej kwoty. Śmiać się czy płakać? Kredytobiorcy na tym etapie wybierają już śmiech, co widać po komentarzach do tej oferty. Frankowicze nie pozostawiają na niej suchej nitki i w bardzo niewybredny sposób oceniają podejście banku do klienta.

Kolejny przykład jest nie lepszy: dotyczy kredytu zaciągniętego na kwotę ponad 103 tys. zł. Kredytobiorca zdążył oddać już bankowi w ratach ponad 121 tys. zł, a więc dysponuje nadpłatą kapitału, którą najprawdopodobniej odzyskałby, pozywając bank do sądu. Wszak frankowicze wygrywają prawomocnie z bankami ponad 99 proc. postępowań sądowych. Co robi bank? Proponuje częściowe umorzenie salda zadłużenia – z poziomu ponad 100 tys. zł do ok. 41 tys. zł. I znów BPH S.A. oczekuje, że klient spłaci tę kwotę jednorazowo. Cóż na to powiedzieć, propozycja wprost nie do odrzucenia, gdy chce się dać bankowi w prezencie ok. 59 tys. zł.

I znów, komentujący nie mają litości dla propozycji banku. Porównują tę ofertę z tym, którą otrzymali oni sami lub ich bliscy. Zagrzewają się też wzajemnie do walki sądowej. Ta droga jest bez wątpienia najkorzystniejszą opcją dla kogoś, kto nie chce płacić bankowi dziesiątek albo i setek tysięcy złotych za to, że ów podmiot zaoferował mu skrajnie wadliwy produkt. Przykłady już prawomocnych wyroków wydanych przeciwko BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku prezentujemy poniżej.

BPH S.A. przegrywa w Krakowie w 25 miesięcy i musi oddać klientom 252 tys. zł

16 maja 2023 roku przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie zakończyła się sprawa o sygnaturze akt I ACa 550/23, dotycząca umowy kredytu frankowego zawartej pomiędzy bankiem BPH S.A. a jego klientami. Pozwany bank apelował od wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy 1 grudnia 2022 roku, który ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF i zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 252.294,29 zł. Sąd Apelacyjny skorygował niniejszy wyrok jedynie o kwotę… 10 gr, zasądzając ostatecznie na rzecz kredytobiorców 252 294,19 zł. Bank musi ponieść także koszty postępowania sądowego. Wyrok jest prawomocny.

Całe postępowanie sądowe (wliczając w to I i II instancję) trwało ok. 25 miesięcy. Sprawa w apelacji została zarejestrowana 6 marca 2023 roku i już w nieco ponad 2 miesiące później sąd wydał w niej ostateczny wyrok. Bank próbował podnieść w niniejszej sprawie zarzut zatrzymania, jednak nie został on uwzględniony przez sąd.

Pełnomocnikami kredytobiorców byli adw. Jacek Sosnowski i adw. Kamil Kozak – adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

BPH S.A. przegrywa w Gdańsku w 50 miesięcy i musi oddać klientom 145 079, 35 zł oraz 12 930,50 CHF

Dnia 28 grudnia 2022 roku, po 50 miesiącach postępowania, Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnym wyrokiem zakończył spór pomiędzy BPH S.A. a jego klientami. Przedmiotem sporu była umowa kredytu zawarta w 2006 roku, w której zobowiązanie klienta waloryzowane było kursem CHF. Postępowanie w sądzie II instancji toczyło się pod sygnaturą akt I ACa 599/22.

Bank apelował od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, wydanego 15 lutego 2022 roku (sygnatura XV C 1138/18). Sąd I instancji stwierdził nieważność spornej umowy kredytowej i zasądził od BPH S.A. na rzecz jego klientów kwoty 145 079, 35 zł oraz 12 930,50 CHF. Bank został także obciążony całością kosztów postępowania sądowego. Wyrok sądu II instancji skorygował postanowienia wydane przez sąd I instancji w zakresie ustawowych odsetek za opóźnienie, uznany został także podniesiony przez bank zarzut zatrzymania. Poza tym jednak umowa jest już prawomocnie nieważna.

Umowę należało unieważnić przez istnienie w niej niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z klientami banku i kształtowały ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, co prowadziło do naruszenia ich interesów. Pozostawienie w rękach jednej ze stron kontraktu możliwości dowolnego kształtowania warunków umownych i ich zmiany należy uznać za sprzeczne z naturą umowy. Ponieważ po wykreśleniu zapisów waloryzacyjnych powstaje luka w umowie, której nie da się zastąpić w żaden sposób, np. przepisem dyspozytywnym, należy wyeliminować cały kontrakt z obrotu prawnego.

Pełnomocnikiem kredytobiorców był adwokat Jacek Sosnowski.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz