wiadomości frankowicze

Jak pozwać bank za kredyt we frankach i wygrać – kompleksowa instrukcja 2023/24

Jak wygląda droga do wygrania z bankiem sprawy o kredyt frankowy w 2023 roku? Przez jakie procedury będzie musiał przejść frankowicz, by doprowadzić do nieważności swojej umowy? Ta kwestia interesuje wielu kredytobiorców, którzy jeszcze nie zdecydowali, co zrobić ze swoim kredytem frankowym. Wśród tej grupy są także ex-frankowicze, którzy spłacili już bankowi cały dług, a dziś chcą domagać się zwrotu świadczenia nienależnego. Od czego zacząć?

  • Wbrew temu, co twierdzą przedstawiciele sektora bankowego, droga do unieważnienia umowy frankowej wcale nie jest skomplikowana. Zawiera się w kilku krokach, a najważniejszą cechą niezbędną do sukcesu jest… cierpliwość
  • Kluczową rolę w doprowadzeniu do nieważności umowy przed sądem odgrywa dobry prawnik. Nim frankowicz rozpocznie jego poszukiwania, może na własną rękę podjąć pewne kroki, które ułatwią mu później znalezienie kancelarii z najlepszą ofertą
  • Doprowadzenie do prawomocnego upadku umowy w sądzie jeszcze nigdy nie było tak proste jak dziś. Prezentujemy wyroki, które są tego dowodem.

Pozew frankowy w kilku prostych krokach: jak zainicjować spór z bankiem w 2023 i 2024 roku?

Od czego zacząć inicjowanie sporu z bankiem o nieuczciwą umowę kredytową, zawierającą niedozwolone zapisy? Przed złożeniem pozwu należy dopilnować kilku ważnych formalności, dzięki którym cała procedura, zwłaszcza w aspekcie wyboru kancelarii frankowej, stanie się znacznie prostsza. Oto najważniejsze kroki, które frankowicz powinien wykonać, chcąc unieważnić swoją umowę przed sądem:

  • Krok 1: sprawdzenie przeciwnika – frankowicz powinien ustalić, który bank chce pozwać. Może się to wydawać banalną kwestią, ale tylko pozornie. Nie możemy zapominać, że niektóre banki wyszły już z polskiego rynku i sprzedały swój frankowy portfel (oraz resztę krajowej działalności) innemu podmiotowi. Kredytobiorca, który spłaca umowę zawartą z Kredyt Bankiem, będzie więc sądził się z Santanderem. Ten, który podpisał umowę z Fortis Bankiem, będzie musiał pozwać BNP Paribas etc. Warto sprawdzić, jak wygląda sytuacja danego banku w sporach z kredytobiorcami – można to zrobić np. przeglądając aktualne sprawozdania finansowe podmiotu, gdzie powinny znajdować się takie informacje. Pozwoli to oszacować zainteresowanie kredytobiorców pozwem, a w niektórych przypadkach nawet skalę przegranych po stronie banku
  • Krok 2: wstępne oszacowanie zysku z wygranej – kredytobiorca powinien sprawdzić, o co tak naprawdę będzie walczył w sądzie. Umożliwiają mu to darmowe narzędzia dostępne online, takie jak np. kalkulatorfrankowicza.pl, udostępniony kredytobiorcom przez Kancelarię Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Przy pomocy kalkulatora można porównać skutki nieważności umowy z odfrankowieniem, a także ugodą zgodną z rekomendacjami szefa KNF
  • Krok 3: wystąpienie do banku o wydanie historii kredytu – to czynność konieczna do oszacowania roszczeń kredytobiorcy. Z historii spłaty kancelaria, którą wybierze frankowicz, będzie mogła dowiedzieć się, jaką kwotę klient oddał już bankowi, a także będzie w stanie oszacować, ile może on zyskać na pozwaniu banku. Wydanie historii kredytu jest odpłatne i zwykle kosztuje od 100 do 300 zł. Co ważne, wniosek o wydanie takiego dokumentu jest czytelnym znakiem dla banku, świadczącym o szykowaniu się klienta do pozwu. Niewykluczone, że w niedługim czasie bank wystosuje wobec kredytobiorcy propozycję ugody. Eksperci apelują do frankowiczów, by na tym etapie nie podpisywali takiego porozumienia, zwłaszcza bez konsultacji z doświadczonym prawnikiem
  • Krok 4: skompletowanie dokumentów – frankowicz powinien sprawdzić, czy dysponuje kompletem dokumentów kredytowych, w tym samej umowy oraz wszelkich załączników do niej. Jeśli w toku wykonywania umowy podpisał z kredytodawcą jakiś aneks, konieczne będzie odnalezienie go. Jeśli część lub całość dokumentacji została zgubiona, kredytobiorca powinien wystąpić do banku o wydanie kopii 
  • Krok 5: wybór kancelarii adwokackiej lub radcowskiej – mając komplet dokumentów i dysponując zaświadczeniem o historii spłaty kredytu, frankowicz powinien rozpocząć poszukiwania dobrej kancelarii. Warto wytypować kilka profesjonalnych kancelarii adwokackich/radcowskich (nigdy spółek z o.o. czy S.A., które są tylko pośrednikami), które mają już w portfolio prawomocne wygrane przeciwko bankowi klienta, następnie należy wysłać do nich dokumentację z prośbą o analizę i sformułowanie oferty. Spośród otrzymanych ofert frankowicz wybiera tę, która jest dla niego najkorzystniejsza
  • Krok 6: wezwanie do zapłaty – po dokonaniu wyboru adwokata bądź radcy prawnego przychodzi czas na wysłanie do banku przedsądowego wezwania do zapłaty, w którym kredytobiorca, powołując się na warunki abuzywne zawarte w umowie, żąda zwrotu świadczenia nienależnego. Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 7 grudnia 2023 roku, od dnia otrzymania przez bank takiego wezwania powinny być naliczane ustawowe odsetki za zwłokę, należne kredytobiorcy w związku z opóźnieniem w zapłacie
  • Krok 7: złożenie pozwu (zwykle wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń) – bank niemal na pewno nie uczyni zadość roszczeniom klienta wyartykułowanym w wezwaniu do zapłaty. Aby więc wyegzekwować swoje roszczenie, kredytobiorca będzie musiał wygrać w sądzie. W tym celu kancelaria sporządzi w jego imieniu pozew, wskazując w nim roszczenie główne (nieważność umowy, zwykle również zapłata) oraz roszczenie ewentualne (odfrankowienie umowy). Jeżeli spór sądowy dotyczy aktywnego kredytu, prawnik doradzi kredytobiorcy złożenie wraz z pozwem wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie wykonywania umowy. W ten sposób kredytobiorca może uzyskać zgodę sądu na niespłacanie rat kredytu przez cały okres postępowania sądowego.

Jak długo czeka się na unieważnienie kredytu frankowego w 2023 roku?

Ile będzie trwał spór sądowy z bankiem? To zależy od wielu czynników: stopnia skomplikowania sprawy (w tym prawa kredytobiorcy do statusu konsumenta), stopnia obłożenia danego sądu sprawami frankowymi, a nawet tego, do którego orzecznika trafi dana sprawa. Istotna jest sama strategia procesowa banku, który może grać na zwłokę i opóźniać sądowe procedury, np. poprzez zgłaszanie coraz to nowych skarg i zażaleń. Przy odrobinie szczęścia frankowicz może jednak liczyć na prawomocny wyrok nawet w 2-3 lata od złożenia pozwu. A jeśli uda mu się zabezpieczyć powództwo, to przez ten czas nie będzie musiał przejmować się długiem wobec banku, ponieważ wykonywanie umowy zostanie wstrzymane, zaś kredytodawca nie będzie miał prawa do zgłoszenia swojego klienta do BIK ani do wypowiedzenia umowy.

Oto przykłady wyroków, które w ostatnich miesiącach zapadły przeciwko bankom w związku z nieważnymi umowami frankowymi.

Warszawa: unieważnienie kredytu frankowego Millennium Banku w 25 miesięcy

5 września 2023 roku zakończył się spór sądowy frankowiczow z Millennium Bankiem S.A., zarejestrowany w apelacji pod sygnaturą VI ACa 962/22. Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 2022 roku (XXVIII C 5336/21), zgodnie z którym umowa zawarta przez strony sporu w 2008 roku została uznana za nieważną. Decyzją SO bank został obciążony kosztami postępowania, a także zobowiązany do zapłacenia na rzecz kredytobiorców kwoty 176 278,64 zł.

Apelacja banku, która wpłynęła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w lipcu 2022 roku, została w całości odrzucona. Całe postępowanie trwało 25 miesięcy, odbyły się w nim dwie rozprawy (po jednej na każdą instancję). W umowie zawartej przez powodów z Millennium Bankiem zidentyfikowano klauzule niedozwolone wpisane do rejestru przez UOKiK. Bez owych klauzul umowa najprawdopodobniej nie zostałaby w ogóle przez strony zawarta, względnie zawarto by ją, ale na innych warunkach. W związku z tym została uznana za nieważną. Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Dennis Jonczyk – Kancelaria Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Frankowicze prawomocnie wygrywają z PKO BP we Wrocławiu w 29 miesięcy

12 października 2023 roku przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu zakończyła się sprawa o sygnaturze akt I ACa 2325/22. Sąd ustosunkował się do apelacji pozwanego PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 17 października 2022 roku (I C 749/21), uznając zarzut zatrzymania podniesiony przez pozwanego. Apelacja w pozostałym zakresie została oddalona, a umowa kredytu hipotecznego Własny Kąt, którą powodowie zawarli z tym bankiem, jest już prawomocnie nieważna. Kredytobiorcy zyskali na unieważnieniu umowy 169 tys. zł.

Całe postępowanie trwało 29 miesięcy, w tym sprawa w II instancji zajęła 10 miesięcy. W jej ramach odbyła się jedna rozprawa. Umowa została uznana za nieważną przez występujące w niej niedozwolone klauzule, które nie mogą zostać zastąpione żadnymi innymi przepisami (sąd nie może ingerować w treść kwestionowanej przez powodów umowy kredytowej). Po wykreśleniu klauzul i pozostawieniu w tym miejscu luki umowa nie mogłaby być z kolei w dalszym ciągu realizowana. Konieczne było zatem jej wyeliminowanie z obrotu prawnego.

Pełnomocnikiem kredytobiorców był adw. Paweł Borowski.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz