Frankowicze najważniejsze wiadomości

Długoterminowa prognoza kursu franka szwajcarskiego (CHF)

Tysiące polskich Frankowiczów niemal codziennie śledzą notowania walut i starają się ocenić jak ukształtuje się kurs franka szwajcarskiego względem złotówki w perspektywie krótko i długoterminowej.

Od wyceny helweckiej waluty zależy nie tylko wysokość najbliższej raty, ale też wartość całego zadłużenia. Przewidywanie kursów walut jest jak wróżenie z fusów. Jedno jest jednak pewne – od 30 lat frank szwajcarski systematycznie umacnia się względem złotego i nic nie wskazuje na zmianę tej tendencji. Nie jest to dobra wiadomość dla kredytobiorców spłacających kredyty waloryzowane kursem CHF.

Jedynym sposobem pozbycia się ryzyka walutowego jest pozwanie banku i domaganie się w sądzie unieważnienia umowy kredytowej lub jej odfrankowienia.

Historia notowań franka

W latach 2006-2007, kiedy zawierana była większość umów kredytów frankowych, kurs franka kształtował się na poziomie niewiele ponad 2 złote. Aktualnie średni kurs CHF wynosi 4,22, co oznacza wzrost o ponad 100%. Silna aprecjacja franka szwajcarskiego wobec złotówki jest równoznaczna z koniecznością spłat wyższych rat kredytowych i dużo większą sumą zadłużenia. Niejednokrotnie aktualna wartość długu kredytobiorcy przekracza kwotę pożyczonego kapitału, pomimo regularnej spłaty kredytu.

Frank szwajcarski, obok dolara i jena, jest jedną z walut traktowanych jako tzw. bezpieczna przystań podczas zawirowań międzynarodowych i światowych kryzysów gospodarczych.

Duże zainteresowanie inwestorów stabilnymi walutami, do których zalicza się CHF, sprzyja ich regularnemu umacnianiu. Po raz pierwszy Frankowicze odczuli to na własnej skórze w momencie wybuchu kryzysu gospodarczego w roku 2008. Frank osiągnął wówczas poziom 2,80 zł, co wydawało się potężnym skokiem. Ale znaczący wzrost odnotowano dopiero w kolejnych latach, kiedy szwajcarska waluta regularnie biła nowe rekordy.

Ranking Kancelarii Frankowych

Na koniec grudnia 2010 wartość CHF wobec PLN wynosiła 3,16 ale już rok później 3,63. Dzięki interwencji banku centralnego Szwajcarii przez pewien czas cena franka była sztucznie regulowana, tzn. ustalono sztywny kurs na poziomie 1,2 EUR za CHF. W styczniu 2015 roku Szwajcaria porzuciła taktykę osłabiania swojej waluty i uwolniła kurs CHF. Wydarzenie to przeszło do historii jako „czarny czwartek”, gdyż rynki finansowe zareagowały na tę decyzję bardzo gwałtownie.

Doszło do umocnienia CHF względem wszystkich walut o około 20-30%. Ale polska waluta straciła wobec CHF znacznie więcej, bo około 45%. Z poziomu 3,57 kurs franka momentami wzrósł nawet do ponad 5 złotych, a ostatecznie ustabilizował się na poziomie 4,25 złotego.

Od momentu uwolnienia franka jego relacja względem złotego do roku 2019 była stosunkowo stabilna, ale utrzymywała się na wysokim poziomie – w przedziale 3,80 do 4 złote. Wyjątkiem był rok 2017 kiedy za franka trzeba było płacić „tylko” 3,56. Było to jednak zjawisko krótkotrwałe, bo już w kolejnym roku jego wartość osiągnęła pułap 3,80 złotego.

Na podstawie wykresów kursu franka można zaobserwować, że szwajcarska waluta cały czas pnie się w górę i co rok lub co 3 lata osiąga kolejny historyczny poziom względem złotówki.

źródło: https://www.money.pl/pieniadze/nbparch

Pandemia jeszcze bardziej umocniła CHF – złe prognozy dla kredytobiorców

Według analityków rynkowych, cena 4 złotych za franka szwajcarskiego była do pewnego momentu barierą psychologiczną. Od co najmniej kilkunastu miesięcy kurs CHF permanentnie utrzymuje się na poziomie powyżej tej granicy. Na umocnienie się szwajcarskiej waluty miał duży wpływ wybuch pandemii koronawirusa.

W marcu 2020 roku za franka trzeba było płacić ponad 4,30 złotego. Wycena CHF przez wszystkie miesiące walki z COVID-19 aż do chwili obecnej oscylowała wokół wartości od 4,10 do 4,30 – nigdy nie spadła poniżej symbolicznego poziomu 4 złotych.

Przeczytaj: Czy obecnie można unieważnić każdy kredyt we frankach 

Co interesujące, frank szwajcarski umocnił się nie tylko w stosunku do złotego, ale także do dolara i euro. W 2020 roku jego wartość wzrosła o 9% w stosunku do waluty amerykańskiej. Obrazuje to stałą tendencję światową, gdzie szwajcarska waluta uznawana jest za jedną z najbardziej stabilnych, stąd inwestorzy chętnie ją kupują w sytuacjach kryzysowych. Polska niestety wciąż jest rynkiem wschodzącym, co nie sprzyja umacnianiu się złotego.

Prognozy kursu franka szwajcarskiego na 2021 r.

Prognozy dla kredytobiorców frankowych nie są najlepsze – w perspektywie długoterminowej frank nadal będzie się umacniał wobec złotego. Można spodziewać się przekroczenia kolejnych barier psychologicznych, zwłaszcza jeśli dojdzie do czwartej fali pandemii.

Niektórzy eksperci wskazują, że jest możliwe aby frank szwajcarski pod koniec 2021 r. kosztów będzie ok 5 zł. Warto zauważyć, że kurs franka w trakcie koronakryzysu jest jeszcze bardziej nieprzewidywalny. Momentami szybuje gwałtownie w górę, osiągając niewyobrażalne dotąd pułapy.

Jedynym wyjściem na skuteczne pozbycie się ryzyka walutowego jest złożenie przeciwko bankowi pozwu sądowego i domaganie się unieważnienia umowy lub jej odfrankowienia. Spadek kursu franka w dłuższej perspektywie jest mało realny, tak więc nie ma co liczyć na niższe raty.

Jak pozbyć się ryzyka kursowego – unieważnienie umowy lub odfrankowienie kredytu

W obliczu nieprzewidywalności kursu CHF jedynym rozsądnym wyjściem jest wytoczenie bankowi procesu sądowego i żądanie unieważnienia umowy lub jej odfrankowienia.Obydwa rozstrzygnięcia są korzystne dla kredytobiorców i prowadzą do eliminacji ryzyka związanego z kursem franka, mimo że wywołują dwa różne skutki prawne. Czym różni się unieważnienie umowy od odfrankowienia kredytu?

Unieważnienie umowy kredytowej

Unieważnienie przez sąd umowy kredytowej oznacza jej traktowanie tak jakby od początku była nieważna. Kredytobiorcy przysługują wtedy roszczenia o zwrot sumy wpłaconych rat kredytowych, natomiast bankowi należy oddać kwotę pożyczonego kapitału. W ramach wzajemnego rozliczenia stron, na poczet spłaty kapitału wliczane są także wszelkie opłaty okołokredytowe, np. prowizje i ubezpieczenia.

W wielu przypadkach okazuje się, że kredytobiorca ma do oddania bankowi niewielką kwotę lub to bank musi zwrócić mu nadpłatę. Unieważniając umowę kredytową można skutecznie pozbyć się zadłużenia w CHF. Jednym z ważniejszych skutków prawnych tego rozstrzygnięcia jest wykreślenie banku z hipoteki nieruchomości, tak więc można nią swobodnie dysponować.

Odfrankowienie kredytu

Odfrankowienie kredytu polega na przekształceniu go w złotowy na podstawie kursu z dnia zawarcia umowy. W tym przypadku utrzymane zostaje korzystniejsze względem kredytów w PLN oprocentowanie, według stawki referencyjnej LIBOR. Kredytobiorca pozbywa się ryzyka kursowego, otrzymuje nowy harmonogram spłat kredytu w złotówkach. Ponadto, bank jest zobowiązany do zwrotu nadpłaty, która powstała w wyniku uiszczania zawyżonych rat kredytowych.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU – FRANKOWICZE WIADOMOŚCI dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz