pomoc frankowiczom

Etapy procesu w sprawie frankowej – jak wygląda proces z bankiem?

Wydawać by się mogło, że po tak wielu korzystnych dla frankowiczów wyrokach, w tym orzeczeniu TSUE, banki zrezygnują z prowadzenia procesów sądowych na rzecz zawierania ugód ze swoimi klientami. Niestety polityka prowadzona przez sektor finansowy jest daleka od takich rozwiązań, więc, żeby odzyskać od banku bezprawnie pobrane środki, nadal konieczne jest wytoczenie powództwa i przeprowadzenie postępowania sądowego.

I chodź pojawiają się artykuły w prasie, że banki myślą o zaproponowaniu frankowiczom ugody to eksperci są zgodni, iż ma to jedynie zmylić frankowiczów i opóźnić składanie pozwów. Należy pamiętać, że dzięki każdy miesiąc zwłoki w złożeniu pozwu to dodatkowy zarobek dla banku.

Od czego zatem rozpocząć proces pozwania banku za kredyt we frankach?

Zainicjowanie procesu sądowego następuje z dniem złożenia pozwu, żeby jednak sporządzenie pozwu było w ogóle możliwe, najpierw należy zgromadzić i przeanalizować całą dokumentację kredytową. Niektóre dokumenty pozyskać będziesz musiał od banku, np. zaświadczenie o wysokości dotychczas spłaconego kredytu, musisz więc wystąpić do banku o wydanie stosownych dokumentów.

Ranking Kancelarii Frankowych

Roszczenia frankowiczów oparte są natomiast zwykle na twierdzeniach, że zawarta umowa kredytowa zawiera niedozwolone postanowienia, dlatego zanim pozew zostanie skierowany do sądu, musisz ustalić czy również twoja umowa takie zapisy zawiera. Takie działanie jest również niezbędne by ustalić wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę, której będziesz domagać się od banku w postępowaniu sądowym, a która zależy także od roszczenia z jakim względem banku występujesz.

W momencie, gdy już wiesz ile bank powinien ci zwrócić i masz podstawy do tego by dochodzić swoich praw w sądzie, powinieneś zgłosić swoje roszczenie do banku w sposób mniej formalny, czyli za pomocą reklamacji.

Gdy bank nie uwzględni twojej reklamacji i wyda w tym zakresie decyzję odmowną, będziesz mógł złożyć pozew do sądu, gdyż tylko w ten sposób bank może zostać zobowiązany do zwrotu niesłusznie pobranych środków.

Ile kosztuje pozew w sprawie frankowej?

Pamiętać jednak musisz, że zainicjowanie sprawy sądowej wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów sądowych, w przypadku spraw frankowych musisz więc uiścić opłatę od pozwu.

Opłata od pozwu zależy natomiast od wysokości dochodzonego roszczenia, zasada jest więc taka, że im wyższe roszczenie będziesz kierować względem banku tym większa będzie opłata sądowa, na szczęście dla kredytobiorców ustawodawca zdecydował się tutaj wprowadzić pewien limit stanowiąc, że w przypadku roszczeń przeciwko bankom opłata sądowa maksymalnie wynosi 1 000 zł, zatem nie zależnie od tego z jak wysokim roszczeniem występujesz, opłata od pozwu nigdy nie przekroczy 1 000 zł.

Jeżeli jednak zdecydujesz się, by w postępowaniu przeciwko bankowi reprezentował cię zawodowy pełnomocnik, musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami na pokrycie wynagrodzenia prawnika i opłatą od udzielonego mu pełnomocnictwa.

Zobacz: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Ile trwa sprawa o kredyt we frankach w sądzie?

Po złożeniu pozwu nie pozostaje ci nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na wyznaczenie rozprawy przez sąd, trudno bowiem określić jak szybko sądowi uda się wyznaczyć rozprawę w twojej sprawie. Czas oczekiwania na rozprawę zależy bowiem od obłożenia danego sądu, z reguły jest jednak tak, że w mniejszych sądach rejonowych sprawy rozpatrywane są szybciej niż w dużych miastach, jednakże niektóre sprawy muszą zostać rozpoznane przez sąd okręgowy, tutaj więc czas oczekiwania może być dłuższy.

Niedawna duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotyczyła jednak również właściwości sądowej i obecnie powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda, powyższe oznacza więc, że więcej sądów będzie zajmować się sprawami frankowymi, co może znacznie przyspieszyć ich rozpoznawanie, a ponadto, sprawa będzie rozpoznawana przez sąd do którego będziesz mieć po prostu bliżej.

Podczas procesu sądowego sąd zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii w sprawie, czemu służy przeprowadzenie postępowania dowodowego, dlatego musisz liczyć się z tym, że poza dokładnym przeanalizowaniem złożonej w sprawie dokumentacji kredytowej, sąd wezwie cię na przesłuchanie. W sądzie będziesz więc musiał przybliżyć m.in. w jaki sposób i w jakich okolicznościach doszło do zawarcia umowy kredytowej, czy podpisując umowę byłeś świadomy ryzyka kursowego i zmienności kursów, czy zostałeś poinformowany przez pracownika banku o ryzyku i jako zostało ci ono przedstawione.

Sprawdź: Unieważnienie kredytu frankowego RAIFFEISEN na ekspresowej rozprawie w 16 minut.

Może się również zdarzyć, że bank będzie wnioskować o przesłuchanie świadków, czyli swoich pracowników, a sąd może taki wniosek przyjąć, i wówczas osoby te również będą przesłuchiwane na sali sądowej, bądź może taki wniosek oddalić. W niektórych sprawach frankowych konieczne jest także sporządzenie opinii przez biegłego sądowego z zakresu finansów i rachunkowości, powyższe również jednak zależy od uznania sądu. Wydanie przez biegłego opinii w sprawie zwykle opóźnia rozpoznanie sprawy o kilka miesięcy.

Po złożeniu pozwu to sąd staje się „gospodarzem” takiego postępowania i to od sądu w głównej mierze zależy jak to postępowanie będzie się toczyć. Inicjując proces przeciwko bankowi musisz zdawać sobie również sprawę, że w takim postępowaniu będą poruszane nie tylko kwestie prawne, lecz również natury finansowej i ekonomicznej, dlatego zawsze warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w procesie z bankiem.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz