poradnik frankowicza

Wcześniejsza spłata kredytu we frankach w Getin Bank czy ma sens?

Kredytobiorcy frankowi najczęściej marzą o całkowitym pozbyciu się toksycznego kredytu. Nierzadko przez lata dokonują regularnej nadpłaty, tak aby saldo zadłużenia topniało w szybszym tempie. Niektórzy Frankowicze mają dość zamartwiania się jaki będzie poziom kursu franka szwajcarskiego w przyszłości i są skłonni dokonać częściowej lub całościowej wcześniejszej spłaty kredytu. Czy taka operacja ma sens w przypadku kredytów frankowych Getin Banku?

Skutkiem wcześniejszej spłaty kredytu jest dokonanie na rzecz banku znacznej nadpłaty, ponieważ kurs franka szwajcarskiego od dłuższego czasu oscyluje wokół wysokiego poziomu 4,20 zł. Dokonanie spłaty kapitału po przeliczeniu go według obecnego kursu CHF oznacza zrealizowanie straty.

Kwoty tej można co prawda dochodzić w postępowaniu sądowym, nawet po całkowitej spłacie kredytu, jednak trudna sytuacja finansowa Getin Banku może spowodować komplikacje w odzyskaniu środków. 

Wcześniejsza spłata a pozew przeciwko bankowi?

Dobrą wiadomością dla tych Frankowiczów, którzy spłacili już w całości kredyt frankowy lub noszą się z zamiarem dokonania wcześniejszej spłaty jest to, że nawet po wpłaceniu ostatniej raty i zamknięciu kredytu mają prawo dochodzenia roszczeń wobec banku z tytułu kredytu w CHF.

Kredytobiorca, który dokonał już spłaty całości kredytu może domagać się od banku zapłaty w związku z nieważnością umowy, bądź jej odfrankowieniem.

Teoretycznie pozew przeciwko bankowi można wnieść nie później niż 10 lat po rozliczeniu umowy, co wynika z ogólnych terminów przedawniania się roszczeń konsumentów.

Nie warto jednak z tym zwlekać, bo bank będzie wykorzystywał wszelkie dostępne środki aby podnieść zarzut przedawnienia części lub całości roszczeń.

Ciekawe: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed takim zarzutem jest zastrzeżenie zwrotu świadczeń, najlepiej w formie pisemnej.

Mało który kredytobiorca frankowy zdaje sobie sprawę z tego, że będąc świadomy wpłaty na rzecz banku nienależnych świadczeń, każdorazowo przed spłatą raty powinien zastrzegać jej zwrot. Wynika to bezpośrednio z zapisów art. 411 Kodeksu Cywilnego, regulującego przesłanki wyłączenia zwrotu świadczeń.

Zgodnie z tym artykułem, zwrotu świadczenia nie można żądać jeśli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej.

Kredytobiorca, który nie dokonał zastrzeżenia zwrotu może jednak dowodzić, że spłacał nienależne raty pod przymusem i w obawie przed wypowiedzeniem przez bank umowy.

Obowiązek zastrzeżenia zwrotu świadczenia nie dotyczy także sytuacji, jeśli wpłaty dokonywane były w wykonaniu nieważnej umowy. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest domaganie się przed sądem stwierdzenia nieważności całej umowy kredytowej.

Mimo że brak zastrzeżenia można obejść w inny sposób, przed dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu warto dokonać zastrzeżenia zwrotu tej kwoty, mając na względzie dochodzenie w przyszłości roszczeń z tytułu kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu frankowego a sytuacja finansowa Getin Bank

Osoby rozważające wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w Getin Bank zapewne pragną pozbyć się zadłużenia i wpisu do hipoteki nieruchomości.

W ten sposób nie tylko uwolnią się natychmiast od kredytu, ale i będą mogły swobodnie dysponować nieruchomością, np. ją sprzedać. Sytuacja każdego kredytobiorcy jest inna i każdy sam powinien rozważyć za i przeciw wcześniejszej spłacie.

Z pewnością jest to droga do szybkiego pozbycia się kredytu, a dodatkowo nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku.

W przypadku Getin Banku trzeba jednakże uwzględnić dodatkowy aspekt. Bank od pięciu lat ponosi regularne straty na działalności, rzędu pół miliarda złotych rocznie.

Fundusze własne banku spadły poniżej 2 mld zł, a luka kapitałowa wynosi 1,5 mld zł. Tymczasem bank posiada portfel kredytów walutowych wart około 9 mld zł. W związku z coraz większą skalą pozwów składanych przez Frankowiczów, dokonuje on odpisów na ryzyko prawne.

Na chwilę obecną wartość tych rezerw pokrywa zaledwie 3% portfela kredytów frankowych.

Gdyby 20% Frankowiczów wygrało swoje sprawy w sądzie, bank przy tak niskim poziomie kapitałów własnych znalazłby się na skraju niewypłacalności. Analitycy rynkowi od dłuższego czasu ostrzegają, że przyszłość Getin Banku rysuje się w czarnych barwach. Realna jest zarówno wizja bankructwa, jak i przejęcia przez inny podmiot.

Sprawdź: Frankowicze z Getin Bank czy bezpiecznie jest jeszcze czekać z pozwem?

Dochodzenie roszczeń od podmiotu objętego postępowaniem naprawczym, jak również od banku niewypłacalnego jest znacznie utrudnione. O ile posiadacze lokat bankowych są względnie bezpieczni, bo ich pieniądze chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny, to w przypadku kredytobiorców frankowych sytuacja nie jest tak komfortowa.

Po ewentualnym ogłoszeniu przez Getin Bank bankructwa, masy upadłościowej mogłoby nie wystarczyć na pokrycie roszczeń obligatariuszy i kredytobiorców frankowych. Natomiast w sytuacji jeśli znajdzie się podmiot zainteresowany przejęciem Getin Banku może on wyłączyć z portfela aktywów najmniej atrakcyjne wierzytelności, do których zaliczają się kredyty w CHF.

Dochodzenie roszczeń zarówno w sytuacji bankructwa, jak i po przejęciu banku z wyłączeniem kredytów frankowych, będzie utrudnione.

Jak mogą zabezpieczyć się kredytobiorcy zamierzający dokonać wcześniejszej spłaty kredytu?

Jeżeli kredytobiorca, pomimo świadomości trudnej sytuacji finansowej Getin Banku i co za tym idzie możliwych komplikacji w odzyskaniu środków, zamierza jednak dokonać wcześniejszej spłaty, to powinien odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy.

Przed dokonaniem spłaty pozostałej części kredytu, warto wnieść na piśmie zastrzeżenie zwrotu tych świadczeń. Po spłaceniu kredytu należy jak najszybciej złożyć przeciwko bankowi pozew w sądzie.

W ten sposób można uniknąć zarzutów przedawnienia roszczeń, a przede wszystkim rozpocząć szybko postępowanie sądowe, tak aby jego finał nastąpił jeszcze przed ewentualną niewypłacalnością banku.

Inną opcją jest złożenie pozwu przeciwko bankowi wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie spłaty rat do momentu uzyskania prawomocnego wyroku. Sądy coraz częściej akceptują wnioski o zabezpieczenia dotyczące kredytów Getin Banku, mając na względzie to, że dochodzenie roszczeń wobec tego banku może być w przyszłości niemożliwe lub utrudnione.

Decydując się na ten wariant kredytobiorca co prawda nie pozbywa się zadłużenia, a nieruchomość nadal jest obciążona hipoteką. Jednak może spokojnie czekać na prawomocny wyrok, bez spłacania rat, które mogą być trudne do odzyskania. 

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz