poradnik frankowicza

Lepiej pozwać bank przed spłatą czy po spłacie kredytu frankowego?

Żeby odzyskać pieniądze bezprawnie pobrane na podstawie umowy kredytu frankowego trzeba pozwać bank, jest to jedyne skuteczne rozwiązanie, jednak dla wielu kredytobiorców jest ono w pewien sposób ryzykowne, dlatego też uważają, że lepiej wystąpić z powództwem już po całkowitej spłacie kredytu, gdyż bank nie będzie mógł np. wypowiedzieć zawartej umowy kredytowej.

Kiedy pozwać bank za kredyt we frankach?

Odsuwanie w czasie złożenia pozwu przeciwko bankowi rzadko jednak będzie dobrym pomysłem, musisz bowiem pamiętać, że twoje roszczenia względem banku również się przedawniają i fakt, że obecnie frankowicze w sądzie mają przewagę, nie oznacza, że za kilka lat, gdy zdecydujesz się zainicjować proces, również tak będzie.

Przede wszystkim podkreślić należy, że skierowanie do sądu sprawy przeciwko bankowi nie oznacza, że z tego powodu bank wypowie ci zawartą umowę kredytu frankowego i będzie żądał natychmiastowej spłaty całego zobowiązania lub zajmie nieruchomość na której ustanowione zostało zabezpieczenie hipoteczne. Bank umowę może wypowiedzieć tylko w określonych przypadkach, gdy np. nie będziesz terminowo spłacać kredytu, nie może natomiast tego zrobić tylko z tego powodu, że złożyłeś przeciwko bankowi pozew.

Zasadność zainicjowania procesu już po całkowitej spłacie kredytu zależy przede wszystkim od tego jak długi jest twój okres kredytowania i jak długo będziesz spłacać jeszcze raty umowy kredytowej.

Jeśli bowiem kredyt masz spłacać np. przez najbliższe dziesięć lat i nie masz możliwości wcześniejszej spłaty kredytu frankowego, to czekanie aż do zamknięcia kredytu, żeby pozwać bank, jest co najmniej kiepskim rozwiązaniem.

Ponadto, nie ma żadnej gwarancji, że dotychczasowe korzystne dla frankowiczów orzecznictwo utrzyma się i za kilka lat sądy kredytobiorcom będą również przychylne. Jeszcze kilka lat temu roszczenia z tytułu kredytu frankowego nie były uznawane za zasadne i wielu kredytobiorców, którzy zdecydowali się pozwać bank, niestety żałowało swojej decyzji. Obecnie jednak tendencja zupełnie się odwróciła, choć zmian w przepisach nie wprowadzono, które uzasadniałyby zmianę podejścia.

Przeczytaj: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Nie można również wykluczyć zmian legislacyjnych, które roszczenia frankowiczów znacznie ograniczą, o rozwiązaniach prawnych w tym zakresie mówi się przecież od dawna.

Pozwanie banku po spłacie kredytu we frankach

Niektórzy kredytobiorcy zdecydowani są również dokonać wcześniejszej spłaty kredytu frankowego, by jak najszybciej móc wystąpić z pozwem przeciwko bankowi, gdyż w ten sposób kwestia przedawnienia zostaje „załatwiona”, jednak problem powstaje gdzie indziej.

Przede wszystkim obecnie nie jest najlepszy czas by dokonywać natychmiastowej spłaty kredytu frankowego, ponieważ frank jest drogi i spłata całego pozostałego zobowiązania będzie po prostu bardzo kosztowna. Pamiętać ponadto należy o regulacjach Kodeksu cywilnego, które stanowią, że nie można żądać zwrotu świadczenia jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej.

Ranking Kancelarii Frankowych

Dokonując więc wcześniejszej spłaty kredytu frankowego musisz pamiętać, by dokonać zastrzeżenia zwrotu wpłaconego świadczenia, w przeciwnym wypadku bank może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Wcześniejsza spłata zobowiązań wynikających z umowy kredytowej może również mocno nadwyrężyć twój budżet, a jak wiadomo, żeby pozwać bank, również należy dysponować pewnymi środkami.

Pozwanie banku podczas spłaty kredytu we frankach

Pozwanie banku przed spłatą kredytu powoduje, że prowadzisz proces przeciwko bankowi i jednocześnie spłacasz kredyt zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, gdybyś jednak zaprzestał spłaty kredytu, to pamiętaj, że naruszysz wówczas warunki umowy i bank będzie mógł zawartą umowę wypowiedzieć i dochodzić swoich należności.

Dla wielu kredytobiorców właśnie perspektywa prowadzenia długotrwałego procesu z bankiem i konieczność spłacania w tym czasie kolejnych rat, powoduje, że jednak skłaniają się do ku wcześniejszej spłacie kredytu, by kolejno wystąpić przeciwko bankowi z pozwem, wiedz jednak, że istnieją jeszcze inne i znacznie korzystniejsze sposoby, by nie spłacać kredytu podczas procesu sądowego.

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają ci na wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie, udzielenia zabezpieczenia może bowiem żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje natomiast wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Wraz z pozwem przeciwko bankowi powinieneś więc zażądać udzielenia zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu obowiązku spłacania rat kredytu przez czas trwania postępowania sądowego. Takie wnioski już niejednokrotnie były rozpatrywane przy okazji spraw frankowych i coraz częściej spotykają się z aprobatą sądów, gdyż uwzględnienie roszczeń frankowiczów jest w takich procesach bardzo prawdopodobne, warto więc z tej możliwości skorzystać.

Czy warto jeszcze poczekać z pozwem frankowym?

Żeby skutecznie i bezpiecznie pozwać bank nie trzeba martwić się więc całkowitą spłatą kredytu, bo czy zrobisz to przed czy po spłacie kredytu, na zasadność twoich roszczeń nie będzie to mieć żadnego wpływu i bank nie będzie mógł względem ciebie żadnych negatywnych konsekwencji wyciągnąć, za to, że dochodzisz swoich praw.

Im szybciej natomiast wystąpisz z pozwem przeciwko bankowi, tym szybciej twoja sprawa sądowa się zakończy, jeśli więc czekasz ze złożeniem pozwu, aż całkowicie spłacisz zobowiązanie, to zdecydowanie nie warto, bo zanim kredyt spłacisz, twoja sprawa w sądzie może już się zakończyć.

Pamiętaj, że tylko wyrokiem sądu możesz definitywnie pozbyć się kredytu frankowego, nie zwlekaj więc i nie bój się walczyć o swoje, bo im później zdecydujesz się pozwać bank, tym dłużej czerpie on zysk z twoich pieniędzy, których nigdy nie powinieneś do banku wpłacić.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz