Frankowicze najważniejsze wiadomości

PKO BP zmienia zdanie? Ugody tylko dla tych którzy pozwali bank od 4.10.2021

Bank PKO BP przekazał oficjalny komunikat, z którego wynika że w poniedziałek 4 października 2021 r. zainicjuje on akcję ugód dla kredytobiorców frankowych. Jeszcze kilka tygodni temu PKO BP przekonywał, że propozycje ugód będą skierowane do wszystkich Frankowiczów – zarówno tych, którzy już pozwali bank, jak i tych, którzy jeszcze nie weszli w spór sądowy. Różne miały być jedynie ścieżki wypracowywania porozumienia tj. przed Sądem Polubownym przy KNF lub przed sądem powszechnym. Bank po raz kolejny zmienił jednak zdanie i pierwsze propozycje ugód otrzymają tylko kredytobiorcy pozostający już w sporze sądowym z bankiem.

PKO BP od kilku miesięcy zmienia zdanie w sprawie ugód

Pomimo że bank PKO BP jako pierwszy odpowiedział pozytywnie na propozycję Szefa KNF z grudnia ubiegłego roku, która dotyczyła oferowania klientom ugód w zakresie kredytów frankowych, wiele miesięcy musiało upłynąć zanim bank wypracował ostateczne rozwiązanie.

Według pierwszych zapowiedzi, ugody miały ruszyć już od końca czerwca. W tym okresie pojawiły się doniesienia, że pełnomocnicy banku podejmują próby kontaktu z prawnikami reprezentującymi w sporach Frankowiczów i oferują im ugody.

Propozycje były skierowane jednak wyłącznie do kredytobiorców pozostających już w sporze sądowym z bankiem i posiadających aktywny (niespłacony w całości) kredyt.

Podczas wakacyjnych miesięcy przedstawiciele banku wielokrotnie zapewniali, że prowadzą pilotaż ugód skierowany do szerokiej grupy klientów.

Programem ugód mieli być objęci nie tylko Frankowicze posiadający sprawę w sądzie, ale także pozostali. W pierwszym przypadku ugody miały być zawierane przed sądem powszechnym.

Pozostali kredytobiorcy, którzy jeszcze nie zdecydowali się na proces sądowy, mieli uzyskać prawo do mediacji przed Sądem Polubownym przy KNF.

Dla klientów zainteresowanych mediacjami bank zapowiadał możliwość składania wniosków za pośrednictwem bankowości internetowej, a rozwiązanie to miało być dostępne tuż po zakończeniu pilotażu.

Ugody nie dla wszystkich Frankowiczów

PKO BP wielokrotnie podkreślał, że jest zadowolony ze ścieżki wypracowywania porozumienia za pomocą mediatorów działających z ramienia KNF i obiecywał, że szerokie grono klientów uzyska propozycje przewalutowania kredytu na złotowy po kursie z dnia zawarcia, z oprocentowaniem typowym dla kredytów w PLN, tj. opartym na stawce WIBOR. Równocześnie miała pojawić się druga opcja kredytu ze stałym oprocentowaniem.

Najnowsze doniesienia z banku PKO BP wskazują, że kredytobiorcy, którzy nie wytoczyli sprawy sądowej bankowi PKO BP, nie będą objęci programem ugód.

A to przecież ta grupa klientów najbardziej wyczekiwała na propozycje ze strony banku. Bank nie zamierza zatem definitywnie rozwiązać problemu kredytów frankowych, ale próbuje uciec przed negatywnymi konsekwencjami przegrania kolejnych procesów z Frankowiczami.

Oferta ugód banku PKO BP

Oferta ugód banku PKO BP będzie skierowana do kredytobiorców frankowych pozostających w sporze sądowym z bankiem. Szacuje się, że propozycja obejmie 7 tys. klientów banku. W poniedziałek 4 października br., po zalogowaniu się do serwisu internetowego iPKO, znajdą oni tam propozycję polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Propozycje będą opierać się na metodzie zaproponowanej przez Szefa KNF, tj. kredyty frankowe zostaną przewalutowane na PLN po kursie z dnia zawarcia, tak jakby od początku były kredytami złotówkowymi.

Bank nie podaje jednak szczegółów oferty i bardzo ostrożnie wypowiada się na temat potencjalnego zainteresowania kredytobiorców zawieraniem pozasądowych ugód na proponowanych przez niego warunkach. Skąd taka wstrzemięźliwość?

Zobacz: Frankowicze vs PKO BP – wyroki, ugody, aktualna sytuacja

Bank już kilkakrotnie sygnalizował, że po przekształceniu kredytu na złotowy, w większości przypadków klienci będą musieli liczyć się ze wzrostem raty kredytowej. Wynika to z zastosowania wyższej niż w przypadku kredytów walutowych stawki referencyjnej WIBOR (a nie LIBOR) oraz marży typowej dla kredytów złotowych, utrzymującej się także na wyższym pułapie.

Wzrost raty w stosunku do obecnego poziomu jest pewny w drugim wariancie – ze stałym oprocentowaniem, gdzie bank wkalkuluje w koszty kredytu ryzyko zmiany stopy procentowej.

Tak więc kredytobiorcy decydujący się na kredyt złotowy na warunkach oferowanych przez PKO BP, muszą spodziewać się, że będzie to kredyt drogi.

Frankowicze, którzy wstąpili już na drogę sądową przeciwko bankowi PKO BP zapewne mają świadomość, że na korzystnym wyroku sądu (unieważnieniu umowy lub jej odfrankowieniu) zyskają znacznie więcej niż na ugodzie na warunkach proponowanych przez bank.

Należy zakładać, że zainteresowanie akcją ugód ze strony kredytobiorców, którzy już pozwali bank będzie niewielkie, gdyż znają oni statystyki wyroków sądowych (ponad 90% spraw wygrywają kredytobiorcy). Ugody będą dostępne co prawda od zaraz, ale na korzystne rozstrzygnięcie sądu warto poczekać.

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz