porady

Obietnice kancelarii Frankowiczów – GWARANCJE i zakres obsługi

Duże zainteresowanie sprawami frankowymi spowodowało, że na rynku pojawiło się wiele nowych firm/kancelarii, które postanowiły pomagać frankowiczom w walce z bankami, efekt jest więc taki, że teraz te firmy zaczynają walczyć o klienta, problem polega jednak na tym, że robią to w sposób nie do końca etyczny. Informacja o darmowym prowadzeniu sprawy i zerowych kosztach na początek, już dawno przestała wywoływać zamierzony efekt, bo wiele podmiotów stosuje ten sposób rozliczania z klientami, dlatego teraz pojawił się nowy pomysł, który polega na udzielaniu przez kancelarię frankową gwarancji.

Owe gwarancje mają kredytobiorcy zapewnić bezpieczeństwo i pewność, że ze strony kancelarii otrzyma najlepszą ochronę i pomoc na rynku, prawda jest jednak taka, że to co dla jednej kancelarii jest gwarancją i czymś dodatkowym, w dobry kancelariach stanowi standard, łatwo więc wysnuć wniosek, że na siłę wymyślane gwarancje mają na celu uzasadnienie gigantycznych w porównaniu do innych wynagrodzeń.

Gwarancja od ewentualnego procesu wytoczonego przez bank.

Określenie „gwarancja” kojarzy się z czymś dodatkowym, z czymś co daje poczucie bezpieczeństwa i szerszej ochrony, bo taki jest de facto cel i definicja gwarancji, której powszechnie się używa, jednak w przypadku spraw frankowych gwarancja jest inaczej postrzegana.

Zacznijmy jednak od tego, że wykorzystywanie gwarancji i inne jej stosowanie, przez co kredytobiorca może zostać wprowadzony w błąd, jest w przypadku spraw frankowych możliwe, gdyż zdecydowana większość podmiotów oferujących pomoc frankowiczom prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a więc nie są to kancelarie, które prowadzą zawodowi pełnomocnicy. Zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni, muszą wykonywać zawód według ścisłych reguł i w sposób etyczny, w ich więc przypadku oferowanie niejasnych gwarancji, nie może mieć miejsca.

Jedną z gwarancji, które w ostatnim czasie oferują spółki kredytobiorcom jest gwarancja bezpłatnej obsługi sprawy w przypadku, gdy bank wystąpi na drogę sądową o wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego kapitału, jednak to co później ma być bezpłatne, najczęściej wiąże się z tym, że premia za sukces (stanowiąca część bądź całe wynagrodzenie spółki) zwiększa się o 2-4%, więc docelowo to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Tak duża kwota wynika z tego, że premia najczęściej liczona jest nie tylko od zasądzonej przez sąd kwoty, lecz również od zmniejszenia salda zadłużenia, spółki nie mają więc problemu pobierać dodatkowego wynagrodzenia, choć spodziewają się pozwu ze strony banku i w związku z tym udzielają gwarancji na 3 lata. Dobre kancelarie frankowe nigdy natomiast nie pobierają prowizji od zmniejszenia salda zadłużenia.

Ryzyko, że bank złoży pozew przeciwko kredytobiorcy po unieważnieniu umowy kredytu frankowego niestety istnieje, i będzie istnieć dopóki TSUE nie zajmie w tej kwestii stanowiska, jednak zamiast już na początku zobowiązywać się ponoszenia kosztów takiego potencjalnego postępowania, warto tę kwestię omówić z prawnikiem na etapie zawierania umowy i ustalić ile w przypadku takiego procesu kosztowałaby pomoc prawna.

Podkreślić należy, że do tej pory banki nie wygrały jeszcze ani jednego postępowania w tym zakresie, a po stronie frankowiczów opowiada się szereg instytucji i organów, zatem prowadzenia takiej sprawy sądowej nie powinno być drogie, a już na pewno nie powinno kosztować kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Gwarancja egzekucji wyroku i zabezpieczenia roszczenia.

Kolejny pakiet gwarancji, które spółki oferują kredytobiorcom, obejmuje gwarancję egzekucji wyroku oraz gwarancję uzyskania wstrzymania spłaty kredytu podczas postępowania sądowego, czyli tak naprawdę wszystko to, co każda dobra kancelaria frankowa oferuje w standardzie, niejako automatycznie.

Dla każdego prawnika, który zajmuje się prowadzeniem procesów sądowych, wyegzekwowanie korzystnego dla jego klienta wyroku tak naprawdę rozumie się samo przez się, bo trudno uznać, że sprawa jest zakończona, skoro pomimo korzystnego orzeczenia kredytobiorca z banku żadnej kwoty nie otrzymał, a na nieruchomości nadal ciąży hipoteka.

Dobre kancelarie frankowe już w umowie zawierają zapisy, że prowadzenie sprawy obejmuje również wyegzekwowanie korzystnego wyroku, z kolei spółki nadają tym czynnościom charakter gwarancji, czyli czegoś czego nigdzie indziej nie ma. Zwrócić uwagę również należy, że szybko wyegzekwować wyrok potrafią tylko doświadczone kancelarie, dlatego jeszcze przed zleceniem sprawy do prowadzenia, warto dowiedzieć się jak kancelaria z tymi kwestiami sobie radzi, a więc czy np. ma sukcesy w wykreślaniu hipotek po wygranym procesie.

Zobacz: Wykreślenie hipoteki na podstawie wyroku unieważniającego kredyt we frankach

Z kolei gwarancja uzyskania wstrzymania spłaty kredytu w trakcie trwania postępowania sądowego, to nic innego jak uzyskanie zabezpieczenia roszczenia.

W przypadku dobrych kancelarii, wniosek o zabezpieczenie mieści się w kwocie ustalonego wynagrodzenia i jest składany już z pozwem, jeśli oczywiście klient sobie tego życzy, jednak nadawanie mu miana gwarancji jest zbyt daleko idące i może wprowadzać w błąd.

O tym czy zabezpieczenie zostanie udzielone i spłata zostanie wstrzymana decyduje bowiem sąd, a więc żadna kancelaria lub spółka nie mogą zagwarantować, że wniosek w przedmiocie zabezpieczenia zostanie uwzględniony. Gwarancja w kontekście zabezpieczenia to zatem czysty chwyt marketingowy.

Gwarancja zwrotu kosztów w przypadku przegranej i gwarancja rozmów z psychologiem.

Wśród gwarancji oferowanych przez spółki znaleźć można również propozycję, iż w razie przegranej spółka zwróci kredytobiorcy koszty postępowania, trudno jednak takie zapewnienie uznać za gwarancję, skoro w razie przegranej frankowicz nadal musi spłacać swój kredyt i nic już z takim zobowiązaniem nie może zrobić.

Ponadto, spółki zajmujące się pomocą frankowiczom działają jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie więc z obowiązującymi przepisami, ich kapitał może wynosić tylko 5 000 złotych, i do takiej kwoty spółka odpowiada, gdy więc nagle więcej prowadzonych postępowań spółka zacznie przegrywać ze swojej winy, wówczas żadna gwarancja nie pomoże, bo kredytobiorca nie będzie mógł wyegzekwować zwrotu kosztów przegranego procesu.

Najwięcej kontrowersji budzi natomiast gwarancja nielimitowanych rozmów wsparcia z innymi frankowiczami, a nawet rozmów z psychologiem, gdyż są to już skrajne pomysły, a ich jedynym celem jest tak naprawdę uzasadnienie gigantycznych wynagrodzeń, które są o wiele wyższe niż w przypadku bardzo dobrych kancelarii frankowych.

Podkreślić również należy, że spółki w przypadku spraw frankowych są tylko pośrednikami, osoby działające w takiej spółce nie będą więc reprezentować frankowicza w sądzie, lecz zrobi to zawodowy pełnomocnik, któremu spółka taką sprawę podzleci, zatem warto się poważnie zastanowić czy warto wierzyć w gwarancje udzielane przez pośrednika, który ma ograniczoną odpowiedzialność.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz