wiadomości frankowicze

Frankowicze nie chcą podpisywać ugód z bankami.

Pomimo zapowiadanej przez KNF pod koniec minionego roku masowej akcji proponowania przez banki kredytobiorcom frankowym ugód, do podpisania takich porozumień doszło jak na razie w nielicznych przypadkach. Większość banków sceptycznie odniosła się do propozycji KNF, a ostrożne podejście do tematu ugód wykazują także sami Frankowicze.

Najbardziej zaawansowany w pracach nad projektem quasi systemowego rozwiązania problemu hipotek frankowych jest bank PKO BP, który planuje pod koniec września zainicjować na szeroką skalę proces proponowania ugód klientom posiadającym kredyty w CHF. Inne banki sygnalizują, że prowadzą prace nad ugodami, jednak do wypracowania konkretnych rozwiązań jest jeszcze daleko.

Dwie ścieżki ugód

Przewidziane zostały dwie ścieżki zawierania ugód w związku z kredytami frankowymi. Pierwsza zakłada zawarcie porozumienia przed sądem powszechnym, a druga – mediacje w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Ze statystyk przedstawionych przez KNF według stanu na dzień 24.08.2021 r. wynika, że do Sądu Polubownego wpłynęło 121 wniosków o mediacje dotyczących sporów na tle kredytów denominowanych lub indeksowanych do CHF.

W 85 przypadkach wyrażona została zgoda na mediację, w 27 odmówiono zgody, a 9 czeka na decyzję uczestnika.

Spośród spraw, w których wyrażono zgodę na mediację dopiero 20 zakończyło się ugodą, w 12 przypadkach nie doszło do zawarcia ugody, a 53 postępowania są w toku.

Przeczytaj: UGODY Z PKO BP – CZY UGODA Z BANKIEM SIĘ OPŁACA?

Przytoczone liczby oddają nikły postęp w procesach ugodowych.

Do zawarcia porozumienia pomiędzy bankiem a kredytobiorcą doszło w nielicznych przypadkach, tymczasem kredytów mieszkaniowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego jest około 410 tys. Do masowego rozwiązania problemu jest wciąż bardzo daleko.

Ranking Kancelarii Frankowych

PKO BP prowadzi pilotaż ugód

PKO BP prowadzi od kilku miesięcy testy dotyczące masowej oferty ugód dla klientów posiadających kredyt w CHF. Pilotaż obejmuje dwie ścieżki.

Pierwsza to proponowanie ugód klientom pozostającym w sporze sądowym z bankiem i podpisanie ugody przed sądem powszechnym.

Zobacz: Uchwały dla Frankowiczów nie będzie 02.09.21 – czy warto czekać dalej?

Druga ścieżka zakłada mediacje przed Sądem Polubownym przy KNF, a w razie dojścia do porozumienia – podpisanie ugody w oddziale banku.

Jak poinformował bank PKO BP w jednym z komunikatów, dotychczas zawarte zostało kilkadziesiąt ugód przewidujących kontynuowanie umowy lub całkowitą spłatę kredytu przy zwrocie przez bank nadpłaty. Kilkadziesiąt kolejnych umów jest aktualnie negocjowana.

Bank przymierza się do rozszerzenia oferty ugód na kolejne grupy klientów. Miało to nastąpić już w czerwcu, jednak termin uległ przesunięciu na skutek konieczności dostosowania oferty dla klientów do wymogów KNF.

Symulacje przygotowane przez bank dotyczyły pierwotnie wyłącznie przekształcenia kredytów w złotowe ze zmiennym oprocentowaniem.

Na wniosek KNF bank zaczął opracowywać także opcję ze stałym oprocentowaniem, która ma być podstawową możliwością konwersji kredytu w ramach masowej akcji planowanej przez PKO BP na koniec września.

Szczegóły oferty PKO BP dla Frankowiczów

PKO zamierza na koniec września rozpocząć masową akcję proponowania ugód Frankowiczom. W ramach podstawowej oferty klienci otrzymają możliwość przekształcenia kredytu w złotowy o stałej stopie procentowej.

Jak zakomunikował niedawno p.o. prezesa banku, prace nad pełnoskalowym rozwiązaniem są już na ukończeniu, a sam proces zawierania ugód będzie przebiegał sprawnie i w sposób przyjazny dla klientów.

Opóźnienie w uruchomieniu akcji jest m.in. wynikiem konieczności przygotowania do uruchomienia procesu doradców bankowych, systemów IT oraz infolinii. PKO BP przyznaje jednak, że przesunięcie terminu zainicjowania masowego procesu ugód ma związek z oczekiwaniem na uchwałę SN, a rozstrzygnięcia Izby Cywilnej SN wpłyną także na przygotowanie finalnych rozwiązań. Obecnie wiemy, że uchwały SN nie ma i jeszcze długi czas nie będzie. Można więc przypuszczać, że pracę nad ugodami zwolnią lub bank zaproponuje Frankowiczom jeszcze mniej korzystne rozwiązania

Inicjatywa ugody po stronie klienta

Koncepcja banku PKO BP zakłada, że inicjatywa co do ugody będzie po stronie klienta. Jeżeli nie wyrazi on zgody na rozpoczęcie mediacji, to będzie spłacał kredyt frankowy na dotychczasowych warunkach.

Klienci otwarci na zawarcie ugody otrzymają w wariancie podstawowym propozycję przekształcenia kredytu w złotowy z oprocentowaniem stałym, a alternatywnie ze zmienną stopą procentową.

Kredyt oprocentowany według stałej stopy procentowej będzie droższy od wersji z oprocentowaniem zmiennym. W zamian kredytobiorca będzie miał pewność, że raty kredytowe nie wzrosną aż do końca okresu obowiązywania stałego oprocentowania tj. maksymalnie przez 5 lat.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz