wiadomości frankowicze

Frankowicze mogą skorzystać z wakacji kredytowych?

Kilka tygodni temu Premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje, które mają ulżyć posiadaczom złotowych kredytów mieszkaniowych borykających się ze spłatą wysokich rat na skutek serii podwyżek stóp procentowych. Jedną z tych propozycji miały być tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat. Propozycja rządu z założenia nie dotyczyła kredytów frankowych. Do Sejmu trafił już jednak projekt ustawy rządowej zawierający nieprecyzyjne zapisy, które teoretycznie dopuszczają możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przez Frankowiczów. Czy kredytobiorcy frankowi załapią się na tę formę rządowego wsparcia, czy też dojdzie do przeforsowania poprawek w projekcie ustawy i – zgodnie z pierwotnymi intencjami rządu – kredytobiorcy frankowi nie zostaną objęci pomocą?

  • Wakacje kredytowe przewidziane zostały dla posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe. Kredytobiorcy złotowi będą mogli wnioskować o zawieszenie spłaty łącznie ośmiu rat w latach 2022-2023 i nie płacić z tego tytułu dodatkowych odsetek. Zadłużenie nie zostanie jednak anulowane – okres kredytowania ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, a zawieszone raty i tak trzeba będzie kiedyś spłacić.
  • Rząd nie przewidział takiej formy wsparcia dla Frankowiczów, którzy od lat zmagają się z wysokimi ratami na skutek wzrostu kursu franka. Dodatkowo, wartość ich zadłużenia w PLN urosła blisko dwukrotnie w wyniku stosowania przez banki nieuczciwych mechanizmów przeliczeniowych.
  • Posiadaczy aktywnych kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego na koniec kwietnia br. było w Polsce blisko 373 tysiące. To znacznie mniej niż osób, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe w PLN. Liczba złotowych kredytów hipotecznych wynosi aż 2 miliony, co może tłumaczyć dlaczego rząd pomyślał właśnie o tej grupie kredytobiorców, a nie o Frankowiczach.
  • Dla kredytobiorców frankowych pojawił się jednak promyk nadziei. W rządowym projekcie ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe znalazł się zapis, że zawiesić będzie można spłaty rat kredytu „udzielonego w walucie polskiej”. Takie sformułowanie teoretycznie dopuszcza możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przez posiadaczy kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego i euro. W przypadku tych kredytów wartość zobowiązania jest w umowie wyrażona w złotych, a wypłata i spłata kredytu następuje również w walucie krajowej. Najprawdopodobniej jednak uwzględnione zostaną poprawki zgłoszone już przez Związek Banków Polskich i Frankowicze nie załapią się na wakacje kredytowe.

Dla kogo wakacje kredytowe?

Projekt rządowy od początku zakładał wsparcie wyłącznie dla posiadaczy złotowych kredytów mieszkaniowych. Takich umów kredytowych jest około 2 mln. W ostatnich miesiącach kredytobiorcy złotowi zmagają się z gwałtownym wzrostem rat kredytowych na skutek serii comiesięcznych podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, które mają miejsce od października ubiegłego roku. Raty kredytów złotowych urosły już od tego czasu niemal dwukrotnie, a nie jest to jeszcze koniec wzrostu stóp procentowych w Polsce. Najmocniej odczuwają to osoby, które zadłużyły się przy rekordowo niskich stopach, które obowiązywały jeszcze do jesieni ubiegłego roku.

Premier Morawiecki kilka tygodni temu zapowiedział wsparcie dla kredytobiorców złotowych, którego jednym z elementów mają być tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty ośmiu rat od III kwartału 2022 do końca 2023 roku.

Z tej formy wsparcia rząd zamierzał wyłączyć posiadaczy hipotecznych kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty (denominowanych i indeksowanych) oraz osoby, które zaciągnęły kredyty typowo walutowe. Pomoc ma być dedykowana dla osób, które zaciągnęły przed lipcem 2022 roku kredyt mieszkaniowy w PLN na własne cele mieszkaniowe i obejmować tylko jedno zobowiązanie.

Nadzieja na wakacje kredytowe dla Frankowiczów?

Do Sejmu trafił już rządowy projekt ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe. W projekcie tym znalazł się zapis (art. 77 ust. 1), który wywołał kontrowersje. Zawieszenie rat ma dotyczyć kredytu „udzielonego w walucie polskiej”. Przedstawiciele Związku Banków Polskich dostrzegli zagrożenie, że na podstawie tego artykułu o wsparcie będą mogli ubiegać się także Frankowicze, zwłaszcza posiadacze kredytów indeksowanych.

Zgodnie ze specyfiką tych umów, kwota kredytu jest określona w PLN, a wypłata i spłata także następuje w złotówkach. Dla porównania, kredyty denominowane opiewają na kwoty wyrażone w walucie obcej, natomiast wypłata i spłata – tak jak w kredytach indeksowanych – jest w PLN. Biorąc pod uwagę podejście prawne i orzecznictwo sądów na gruncie kredytów frankowych, umowy te nie są kredytami walutowymi, ale złotowymi waloryzowanymi kursem obcej waluty. Daje to części Frankowiczów teoretyczną możliwość ubiegania się o wsparcie rządowe przeznaczone dla posiadaczy kredytów złotowych.

Wydaje się jednak, że szanse na uzyskanie przez Frankowiczów pomocy w postaci wakacji kredytowych są niewielkie. ZBP już zgłosił swoje uwagi i domaga się doprecyzowania przepisów. Prawdopodobnie naniesione zostaną poprawki do projektu ustawy, których celem będzie wyeliminowanie możliwości interpretacji przepisów na korzyść posiadaczy kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty. Dotyczy to nie tylko Frankowiczów, ale także osób zadłużonych w euro.

Liczba czynnych umów frankowych na koniec kwietnia br. była szacowana na 373 tys., z czego około 60-70 proc. stanowiły kredyty indeksowane. Natomiast liczba kredytów mieszkaniowych denominowanych i indeksowanych do euro wynosiła ponad 77 tys. Wydaje się, że o tych grupach kredytobiorców rząd zapomniał, pomimo że zwłaszcza Frankowicze borykają się od lat z wysokimi ratami i wzrostem wartości zadłużenia przeliczonego na złote. Przedstawiciele rządu dopytywani o kwestię wsparcia dla kredytobiorców frankowych powoływali się na orzeczenia sądów, które masowo unieważniają te umowy. Rządzący po raz kolejny umyli ręce i pozostawili Frankowiczów samym sobie.

Czy jest o co zabiegać? Zasady udzielania wakacji kredytowych

Nawet jeśli Frankowicze zostaną pozbawieni możliwości ubiegania się o wakacje kredytowe, to muszą wiedzieć że ta forma wsparcia nie jest równoznaczna z umorzeniem rat.

Według projektu ustawy, kredytobiorcy będą mogli nie zapłacić w latach 2022-2023 łącznie ośmiu rat, tj. po dwie raty w III i IV kwartale 2022 roku oraz po jednej racie w każdym kwartale 2023 roku. Zadłużenie nie zostanie im jednak umorzone, ani pokryte przez państwo czy banki, ale odpowiednio zostanie wydłużony okres kredytowania.

Przykładowo, jeśli kredytobiorca skorzysta z zawieszenia spłaty ośmiu rat, a zgodnie z umową kredyt miał być spłacany do stycznia 2030 roku, to termin spłaty kredytu zostanie przesunięty o osiem miesięcy, do września 2030 roku. Pieniądze zaoszczędzone w latach 2022-2023 trzeba będzie oddać w późniejszym terminie. Ewidentnym bonusem jest jednak brak dodatkowych odsetek za miesiące, w których raty zostały zawieszone.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]