wiadomości frankowicze

Dziedziczenie kredytu frankowego – czy twoje dziecko będzie frankowiczem?

Nie wszyscy kredytobiorcy posiadający umowę o kredyt we frankach szwajcarskich decydują się na dochodzenie swoich praw w sądzie. Powodów takiego biernego zachowania jest mnóstwo, od obawy porażki i konieczności poniesienia kosztów sądowych, poprzez przeświadczenie, że z bankiem wygrać się nie da, do najzwyczajniejszego w świecie lenistwa, bo w końcu proces z bankiem to trochę zachodu.

Niezależnie jednak od tego dlaczego jeszcze nie podjąłeś próby uwolnienia się od kredytu we frankach, pamiętaj, że robisz to nie tylko dla siebie, lecz również dla swoich dzieci i wnuków, gdyż musisz sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli nie zdążysz spłacić takiego kredytu, to właśnie twoi najbliżsi zostaną obciążeni zaciągniętym zobowiązaniem.

Co się dzieje z kredytem frankowym po śmierci?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, generalna zasada jest więc taka, że dziedziczy się nie tylko aktywa wchodzące do spadku, lecz również pasywa, a więc długi.

Powołanie do spadku, czyli dziedziczenie, może natomiast mieć miejsce na podstawie testamentu, a gdy testament nie został sporządzony, na podstawie przepisów ustawy. W przypadku braku testamentu porządek dziedziczenia określają więc odpowiednie przepisy.

Zobacz: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje natomiast wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Ranking Kancelarii Frankowych

Z momentem otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy, spadkobierca z mocy prawa nabywa prawa i obowiązki majątkowe zmarłego spadkodawcy.

Pamiętać jednak należy, że nabycie to ma charakter tymczasowy, bowiem spadkobierca ma 6 miesięcy od dowiedzenia się o swoim tytule powołania do spadku na złożenie oświadczenia co do tego, czy spadek po danym spadkodawcy odrzuca czy go przyjmuje i jeśli tak, to jak.

Odrzucenie dziedziczenia kredytu we frankach

Ustawodawca przewiduje tutaj trzy możliwości, a mianowicie spadkobierca może spadek odrzucić, może przyjąć go w sposób prosty, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, albo może przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe.

Kredyt we frankach stanowi dług, który tak jak każde inne zobowiązanie, wchodzi do majątku spadkowego, a to oznacza twoje zobowiązanie wobec banku może przejść na twoje dzieci, a nawet na wnuki, niezależnie od tego czy sporządzisz testament, czy też nie.

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi bowiem odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, jednak od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.

Jak pozbyć się kredytu we frankach po śmierci kredytobiorcy?

Żeby więc uniknąć spłacania kredytu we frankach, twoje dzieci będą mogły spadek odrzucić, ale wówczas nie otrzymają również np. prawa własności do nieruchomości lub innych przedmiotów wchodzących do spadku, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza i wówczas spadkobierca ponosić będzie odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku, bądź będą mogły spadek przyjąć w sposób prosty, lecz wówczas będą ponosić odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

Jak wynika z powyższego, istnieją sposoby by w pewien sposób ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe, jednak jeśli nawet spadkobierca swą odpowiedzialność ograniczy, poprzez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to i tak zaciągnięty kredyt będzie musiał spłacać, przynajmniej do wartości otrzymanego majątku spadkowego.

Zobacz: Jak pozwać bank o unieważnienie kredytu we frankach lub odfrankowienie?

Zdecydowaniem lepszym rozwiązaniem jest więc uwolnienie się już teraz od kredytu we frankach, zwłaszcza, że teraz jest najlepszy czas by pozwać bank.

Po orzeczeniu TSUE z października 2019 r., sądy nie boją się orzekać na korzyść frankowiczów i coraz więcej wyroków, wydawanych również przez sądy II instancji, stanowią o nieważności zawartej umowy kredytowej lub odfrankowują zaciągnięte zobowiązanie.

Pozywając już teraz bank, i uzyskując korzystne orzeczenie, możesz nie tylko uwolnić się od uciążliwego kredytu, lecz również odzyskasz pieniądze, które bank bezprawnie pobrał.

Jeśli jednak te argumenty do ciebie nie przemawiają i nadal nie jesteś zdecydowany by walczyć w sądzie z bankiem, zrób to dla swoich bliskich, bo uwalniając siebie od kredytu, również z ich barków zdejmujesz ten ciężar. Uwolnienie się od kredytu jest łatwiejsze niż myślisz, wystarczy tylko podjąć odpowiednie kroki, a nie czekać, aż bank sam się przyzna do błędu, bo to może nigdy nie nastąpić.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz