wiadomości frankowicze

Czy Getin Bank ogłosi upadłość w 2022 r. przez wakacje kredytowe?

Sytuacja Getin Noble Banku z miesiąca na miesiąc staje się coraz trudniejsza. O problemach finansowych banku wiadomo już od dawna, a w maju media obiegła informacja, że Getinowi grozi upadłość. Rosnąca lawina pozwów frankowych i ogłoszone niedawno przez rząd ustawowe wakacje kredytowe mogą znacząco wpłynąć na i tak już wątłą kondycję banku. Czy Getin Noble podniesie się z tego kryzysu?

Kłopoty Getin Noble: czy bank ogłosi upadłość w 2022 r.?

O sytuacji Getin Noble zrobiło się głośno już pod koniec grudnia ubiegłego roku, gdy KNF wezwała bank do przedstawienia w terminie 4 miesięcy nowego planu naprawczego. Wezwanie zostało poprzedzone jednogłośnym odrzuceniem wniosku Getin Noble o aktualizację planu naprawy.

Komisja Nadzoru Finansowego oczekiwała, że nowy plan naprawczy przedstawiony przez bank będzie uwzględniał zmiany makroekonomiczne i modyfikację linii orzeczniczej związaną ze sprawami frankowymi, którą można było zaobserwować w ostatnich miesiącach poprzedzających decyzję Nadzoru. Dodatkowo podjęto decyzję o przyznaniu Getinowi kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Nie trzeba było długo czekać, aby informacja o kłopotach finansowych i złej kondycji Getinu znów trafiła na główne strony portali finansowych. 29 kwietnia 2022 roku bank ujawnił dane na temat swoich wyników finansowych i aktualnej sytuacji kapitałowej. Choć zarząd banku starał się przedstawiać aktualny stan Getinu w nieco jaśniejszych barwach, wskazując na wypracowany zysk z I kwartału br., który wyniósł 19 mln zł, środowisko finansowe skoncentrowało się bardziej na miliardowej stracie, jaką bank zanotował za zeszły rok, a która związana była z powiększeniem rezerw na ryzyko prawne kredytów waloryzowanych do waluty obcej.

ZOBACZ: MASZ KREDYT WE FRANKACH W GETIN BANK. ZOBACZ CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Tych w portfelu Getin Banku nie brakuje – szacuje się, że ich równowartość wynosi ok. 9 mld zł, podczas gdy rezerwy zawiązane na ryzyko prawne tych produktów stanowią zaledwie 15% tej kwoty. To znacznie mniej niż w konkurencyjnych bankach, które również borykają się z masową skalą pozwów od frankowiczów.

Dodatkowy problem tkwi w tym, że Getin Noble posiada w swoim portfelu znacznie większy udział kredytów frankowych w stosunku do pozostałych produktów hipotecznych niż inne banki na polskim rynku. Szacuje się, że kredyty waloryzowane do CHF stanowić mogą nawet 40% ogółu kredytów mieszkaniowych w tym banku. Nie można też zapomnieć, że jest to jeden z najchętniej pozywanych banków – tylko w I kwartale 2022 roku przeciwko Getinowi toczyły się 9554 postępowania indywidualne zainicjowane przez frankowiczów.

Biorąc pod uwagę, że statystyki sądowe są coraz mniej pomyślne dla banków, a dane za pierwsze 3 miesiące bieżącego roku wskazują, że przegrywają one nawet 97% postępowań z frankowiczami, należy spodziewać się dalszego pogarszania sytuacji finansowej Getin Banku.

Niewykluczone, że dołączą do niego również inni kredytodawcy – przykładem może być choćby Millenium Bank, w którym udział umów frankowych w portfelu kredytów mieszkaniowych przekracza 26%, zaś liczba toczących się postępowań za pierwszy kwartał wyniosła w przypadku tego banku aż 13 538.

Wpływ wakacji kredytowych na trudną sytuację w Getin Noble Bank

Kredytobiorcy złotowi z entuzjazmem przyjęli informację, że od sierpnia będą mogli korzystać z ustawowych wakacji kredytowych i zawiesić płatność 4 rat w tym oraz 4 kolejnych w przyszłym roku. Nie da się ukryć, że hojna propozycja rządu stanowi dla banków ogromne obciążenie, szczególnie dla tych, które już teraz mają poważne problemy finansowe. Najbardziej jaskrawym przykładem tego jest właśnie Getin Noble Bank.

W ciągu zaledwie 6 lat kapitały własne banku znacznie stopniały – jeszcze w 2016 roku wynosiły ponad 5 mld złotych, dziś stanowią jedynie 530 mln złotych. Potencjalny koszt wakacji kredytowych to dla tego banku możliwość rychłej katastrofy – szacuje się, że rządowa propozycja odroczonych rat kredytów hipotecznych może kosztować Getin nawet 500 mld zł brutto.

Jaki będzie łączny koszt programu dla tej instytucji? To zależy od tego, jak wielu uprawnionych skorzysta z wakacji kredytowych. Potencjalny koszt 500 mld zł brutto został przez analityków wyliczony przy założeniu, że z programu skorzystałoby 70% uprawnionych kredytobiorców.

Niewykluczone, że liczba beneficjentów programu okaże się znacznie większa – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że skorzystanie z wakacji kredytowych się po prostu opłaca, nawet tym, którzy w teorii ich nie potrzebują. Środki, które zostaną w portfelu w wyniku wstrzymanej raty, kredytobiorcy mogą przeznaczyć np. na nadpłatę kredytu i skrócenie okresu kredytowania lub zmniejszenie wysokości rat w przyszłości.

Co kłopoty Getin Noble Banku oznaczają dla frankowiczów?

Kredytobiorcy frankowi nie zostali objęci rządowym wsparciem w ramach ustawowych wakacji kredytowych. Muszą więc spłacać swoje rosnące raty, czy im się to podoba, czy nie. Chyba, że zdecydują się na zakwestionowanie swojej umowy kredytowej i złożenie pozwu przeciwko bankowi. W przypadku Getin Noble Banku z taką decyzją warto się jednak pośpieszyć – jeśli bank ogłosi upadłość, wyegzekwowanie od niego zwrotu nadpłaconych środków może być trudne.

Jak na razie nie zapowiada się na to, by Getin Noble Bank mógł liczyć na dokapitalizowanie go ze strony akcjonariuszy. Spekuluje się, że część aktywów Getinu może zostać przejętych przez inny bank komercyjny. W takiej sytuacji w Getin Banku mógłby zostać sam portfel kredytów frankowych, co dodatkowo utrudniłoby frankowiczom egzekwowanie roszczeń.

Dobrą wiadomością dla kredytobiorców Getin Banku jest to, że pozywając bank, mogą oni wnioskować o zabezpieczenie swoich roszczeń poprzez wstrzymanie dalszej spłaty kłopotliwego kredytu. Sądy na ogół przychylają się do tych wniosków, gdy kredytobiorca spłacił już bankowi kwotę pierwotnie otrzymanego kapitału.

Tu zachodzi dodatkowa przesłanka, by przystać na wniosek kredytobiorcy – bank, który jest w tak fatalnej kondycji finansowej, jak Getin, może w niedługim czasie stać się niewypłacalny. Im szybciej frankowicz złoży pozew wobec Getin Noble Banku i zakwestionuje swoją umowę kredytową, tym większe są szanse, że odzyska niesłusznie pobrane środki w przypadku prawomocnego unieważnienia umowy.

 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz