wiadomości frankowicze

Wakacje kredytowe 2022 od kiedy i kto może z nich skorzystać?

Ustawa, na którą czekały setki tysięcy kredytobiorców, wchodzi w życie już w tym tygodniu. Od 29 lipca będzie można składać wnioski o zawieszenie spłaty rat kredytowych. Posiadacze zobowiązania złotówkowego powinni się jednak pośpieszyć z wnioskiem, jeśli chcą skorzystać z przywileju wakacji kredytowych już od sierpnia. Kto skorzysta z mechanizmu zawieszenia wybranej raty i jakie konsekwencje to za sobą niesie? Jedno jest pewne – na pewno nie Frankowicze! 

Ustawowe wakacje kredytowe – na czym polegają?

Przysługujące kredytobiorcom złotowym wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia 4 wybranych rat kredytowych w bieżącym roku oraz 4 rat w przyszłym. W związku z późnym wprowadzeniem mechanizmu (dostępny będzie od sierpnia), kredytobiorca może zawiesić dowolne 4 raty w 2022 roku, co oznacza, że do grudnia opłaci już tylko jedną ratę.

W przyszłym roku kredytobiorca będzie mógł zawiesić jedną wybraną ratę raz na kwartał. W okresie od sierpnia 2022 roku do grudnia 2023 roku można odroczyć w ten sposób łącznie płatność 8 rat kredytu. Konsekwencją tego będzie wydłużenie okresu kredytowania o 8 miesięcy.

Bank jednak nie ma prawa nałożyć na klienta żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu – kredytobiorca nie zapłaci więc od wakacji kredytowych żadnych nadprogramowych odsetek ani prowizji. Jedyny koszt dodatkowy wiąże się z koniecznością płatności ubezpieczenia kredytu w okresach, w których płatność będzie zawieszona.

Banki nie będą mogły też odmówić kredytobiorcy możliwości skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych – oczywiście, jeśli będzie się on kwalifikował do programu.

Możliwość składania wniosków zostanie udostępniona już od 29 lipca (związane jest to datą publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw – nastąpiło to 14 lipca i od tego momentu obowiązywały 2 tygodnie vacatio legis). Aby móc zawiesić spłatę sierpniowej raty kredytowej, klient będzie musiał złożyć swój wniosek najpóźniej na dzień przed terminem płatności raty.

Część banków udostępni swoim klientom możliwość składania wniosków również w dzień, w którym płatność staje się wymagalna. Taką możliwość zapewnią m.in. Millenium Bank i Alior Bank. Z kolei złożenie wniosku minimum dzień przed wymaganą płatnością będzie obowiązywać w ING Banku Śląskim i Getin Noble Banku.

Najprostszym sposobem na złożenie wniosku jest wypełnienie go i zatwierdzenie poprzez system bankowości elektronicznej – cała procedura zajmuje mniej niż 5 minut.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać posiadacze zobowiązań hipotecznych w złotówkach, którzy zaciągnęli kredyt na własny cel mieszkaniowy. Kredytobiorca posiadający kilka kredytów na więcej niż jedną nieruchomość może skorzystać z wakacji kredytowych tylko w przypadku jednej hipoteki, tej, która dotyczy nieruchomości zamieszkiwanej przez wnioskodawcę. Osoby, których kredyt hipoteczny został zaciągnięty pod inwestycję, np. wynajem mieszkania, nie skorzystają z ustawowego mechanizmu zawieszenia rat.

Wbrew sugestiom NBP i środowiska bankowego rząd nie zdecydował się na wprowadzenie kryterium dochodowego, które umożliwiałoby skorzystanie z wakacji kredytowych tylko osobom w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek mogą złożyć więc wszyscy, którzy spełniają ogólne kryteria, nawet wówczas, jeśli wysokość raty nie wpływa znacząco na kondycję ich domowego budżetu.

Sprawdź: WYROK TSUE 12.10.2022 r. w sprawie o bezumowne korzystanie z kapitału

Pewną kontrowersją jest to, iż z ustawowego wsparcia będą mogli skorzystać zarówno posiadacze kredytu ze zmienną stopą oprocentowania, jak i ci, którzy wybrali stałe oprocentowanie. W przypadku tych drugich aktualizacja WIBOR-u nie wpływa na wysokość spłacanych rat, mimo to jednak i ta grupa może dołączyć do programu.

Z wakacji kredytowych nie skorzystają frankowicze

Jeszcze kilka tygodni temu spekulowano, że mechanizm zawieszenia rat kredytu może objąć również posiadaczy zobowiązań waloryzowanych do waluty obcej. To oznaczałoby, że z wakacji kredytowych skorzystają np. kredytobiorcy frankowi – tego typu kredytów jest w Polsce nadal ok. 400 tys. i stanowią znaczną część portfela kredytowego największych banków w kraju.

Nieprecyzyjne zapisy w projekcie ustawy zostały jednak szybko zmienione na wniosek środowiska bankowego, co tym samym pozbawiło frankowiczów jakichkolwiek złudzeń co do możliwości zawieszenia swoich rat.

Frankowicz, który liczył na rządowe wsparcie, ma jednak atrakcyjniejsze opcje do wyboru niż zawieszenie ośmiu wybranych rat kredytowych.

Może pozwać swój bank za kredyt we frankach i doprowadzić do unieważnienia umowy w całości, co niesie za sobą szereg profitów:

  • unieważnienie umowy to uznanie, że należy ją traktować tak, jakby nigdy nie została zawarta. Strony sporu są więc zobowiązane do wzajemnego rozliczenia się w zakresie środków, które od siebie pobrały w ramach realizacji unieważnionej umowy
  • kredytobiorca w takiej sytuacji jest zobligowany do rozliczenia się z bankiem jedynie z samej kwoty, którą pierwotnie od niego dostał. Bank zaś musi oddać kredytobiorcy wszystkie wpłacone raty wraz z odsetkami, prowizjami, opłatami dodatkowymi – i to w tej walucie, w której je otrzymał od klienta
  • frankowicz, który prawomocnie wygra z bankiem, może rościć od niego również o ustawowe odsetki za zwłokę. Te z powodu aktualnych stóp procentowych są wyjątkowo wysokie i wynoszą w lipcu już 12% w skali roku. Tak wysokie odsetki za opóźnienie powodują, że proces sądowy z bankiem i późniejsza wygrana dadzą kredytobiorcy dużo większą korzyść dodatkową niż najlepsza lokata

Co ważne, pozywając bank, frankowicz ma do dyspozycji coś lepszego niż wakacje kredytowe. Tym narzędziem jest wniosek o zabezpieczenie roszczeń, który – jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd – uprawnia do zawieszenia spłaty zobowiązania aż do momentu ogłoszenia wyroku.

Opcja jest dostępna przede wszystkim dla kredytobiorców, którzy zdążyli już oddać bankowi kwotę wyższą lub równą tej, którą otrzymali w ramach wypłaty kapitału.

Biorąc pod uwagę, że frankowicze wygrywają już 97% spraw przeciwko bankom (dane z I kwartału br.), zdecydowanej większości z nich akceptacja wniosku o zabezpieczenie roszczeń zapewni trwałe uwolnienie się od spłacania rat już na początku postępowania sądowego.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz