wiadomości frankowicze

Frankowicze z Getin Bank – co robić po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji – Pozwać czy czekać?

Ogłoszona w piątek restrukturyzacja Getin Noble Banku wywołała początkowo chaos informacyjny, a w mediach krążyło wiele sprzecznych ze sobą wiadomości – zwłaszcza tych dotyczących sytuacji frankowiczów będących klientami spółki. Przez cały weekend prawnicy frankowi stworzyli kompendium materiałów, z których dowiedzieć się można, co przymusowy proces restrukturyzacyjny Getinu zmieni w przebiegu postępowań frankowych. Zapraszamy do naszego podsumowania najważniejszych informacji na ten temat.

To koniec Getin Noble Banku. Co z kredytami frankowymi?

O tym, że Getin ma poważne kłopoty, mówiło się w mediach branżowych od dawna. Już w kwietniu bank był zagrożony przesłanką upadłościową, a jej spełnienie byłoby groźne dla całego polskiego sektora bankowego, co nie pozostałoby obojętne dla – i tak już tonącej – krajowej gospodarki.

Dosłownie 2 miesiące temu powołano do życia nową instytucję, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa całego sektora – to System Ochrony Banków Komercyjnych, który, jak sama nazwa wskazuje, został stworzony przez 8 największych komercyjnych banków działających w Polsce. Dziś to właśnie SOBK we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym będzie czuwał nad podmiotem, który przejmie aktywa Getinu i wkrótce wznowi jego działalność pod innym szyldem.

W nowo zarejestrowanym VeloBanku nie znajdzie się dość miejsca na portfel toksycznych kredytów frankowych – ten pozostanie w banku rezydualnym poddanym przymusowej restrukturyzacji. Argument, że kłopotliwe kredyty waloryzowane kursem obcej waluty muszą zostać w zagrożonej spółce, ponieważ w innym przypadku BFG nie będzie mógł znaleźć nabywcy na bank pod nowym szyldem, nie przekonuje ani kredytobiorców frankowych, ani ich pełnomocników.

Jasne staje się, że BFG znalazł sposób na to, by w majestacie prawa „uratować” tonący bank poprzez pozbawienie konsumentów skutecznej możliwości egzekwowania roszczeń wynikających z wyroków sądowych. Getin był jednym z tych banków, przeciwko którym toczyło się najwięcej postępowań frankowych. Bank miał też największy portfel zobowiązań frankowych w stosunku do ogółu udzielonych kredytów hipotecznych. Żaden inwestor nie zdecydowałby się na jego przejęcie wraz z tak ryzykownym bagażem, postanowiono więc pozostawić ów bagaż w banku-wydmuszce, jednocześnie przenosząc całą resztę do nowego podmiotu.

Co to oznacza dla frankowiczów?

  • kredytobiorcy, którzy na dniach mieli wyznaczone rozprawy sądowe w sprawach przeciwko Getinowi, dostają informacje, że nie odbędą się one w planowanym terminie. Wygasły pełnomocnictwa banku, a zanim do sądu zostaną dostarczone nowe, sytuacja Getinu może zostać zaktualizowana o kolejne „rewelacje”
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny może wystąpić (i prawdopodobnie wystąpi) o zawieszenie postępowań sądowych toczących się przeciwko Getinowi. Taka sytuacja miała już miejsce w przypadku restrukturyzacji Idea Banku. Oznacza to, że sprawy zostaną zamrożone do odwołania, a stan ten może potrwać miesiące
  • kredytobiorcy, którzy już wygrali sprawę z Getinem i mają w ręku prawomocną decyzję unieważniającą umowę, nie mogą kierować jej do komornika celem wyegzekwowania roszczeń
  • te postępowania egzekucyjne wobec Getinu, które już są w toku, zostaną najprawdopodobniej wkrótce umorzone.

Czy frankowicze mają jeszcze szanse na odzyskanie swoich pieniędzy od Getin Banku?

Objęcie Getinu przymusową restrukturyzacją znacznie utrudni egzekwowanie, a nawet dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwości umowy kredytu waloryzowanego kursem franka. Sytuacja wierzycieli banku jest trudna, choć nie tak zła jak położenie akcjonariuszy i obligatariuszy spółki – ci nie odzyskają już pieniędzy zainwestowanych w Getin Noble Banku.

Frankowicze, którzy są w trakcie sporu z Getinem, mogą upatrywać dla siebie nadziei w następujących czynnikach:

  • na pozostały w GNB portfel kredytów frankowych w zdecydowanej większości składają się wciąż systematycznie spłacane umowy, dzięki czemu spółka nadal generuje pewien przychód, z którego wierzyciele będą mogli w przyszłości zaspokoić swoje roszczenia
  • bank zdążył zawiązać rezerwy na ryzyko prawne połączone z kredytami frankowymi, wynoszą one ok. 1,16 mld zł i są co prawda niewystarczające, by zaspokoić wszystkie roszczenia, ale pozwolą części klientów odzyskać należne środki
  • na pozew wobec Getinu za kredyt frankowy zdecydowała się ograniczona grupa kredytobiorców, zatem jest szansa, że uda się jej choć częściowo odzyskać zasądzone w wyniku prawomocnego wyroku korzyści.

Frankowicze powinni jednak zachować czujność i jednocześnie starać się we współpracy z pełnomocnikami prawnymi minimalizować ryzyka związane z restrukturyzacją i ewentualną przyszłą upadłością banku. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokonanie potrącenia wzajemnych świadczeń, a także możliwość zaskarżenia decyzji o restrukturyzacji. Część prawników frankowych doradza swoim klientom rozważenie pozwania Skarbu Państwa, między innymi ze względu na przewlekłość postępowań sądowych oraz negatywne rozpatrzenie wniosków o zabezpieczenie roszczeń.

Osobną kwestią jest to, co powinni zrobić kredytobiorcy, którzy już spłacili kapitał kredytu, a są w trakcie sporu sądowego z Getinem. Jeżeli BFG wystąpi o zawieszenie spraw toczących się przeciwko GNB, kredytobiorcy, którym nie udało się uzyskać zabezpieczenia roszczeń, teoretycznie dalej powinni spłacać swoje raty kredytowe. Problem tylko w tym, że możliwość odzyskania takiej nadpłaty po unieważnieniu umowy stoi obecnie pod znakiem zapytania – nie wiadomo po prostu, czy w Getinie starczy pieniędzy na zaspokojenie wszystkich roszczeń.

Frankowicze mogą rozważyć samowolne zaprzestanie dalszej spłaty, choć muszą liczyć się z konsekwencjami tej decyzji. Bank może m.in. umieścić negatywny wpis o takim kliencie w BIK (co oczywiście wpłynie na historię kredytową konsumenta), a także wypowiedzieć umowę kredytu i pozwać kredytobiorcę. Ostateczną decyzję o ewentualnym zaprzestaniu dalszej spłaty kredytu bez decyzji sądu warto skonsultować z dobrym prawnikiem i rozważyć wszystkie za i przeciw.

 

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.8]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz