poradnik frankowicza Wyróżnione

Czy można negocjować ugodę z PKO BP? Co zrobić jeśli bank nie chce negocjować warunków ugody

Ogłaszając start programu ugód z Frankowiczami, bank PKO BP deklarował, że chce rozwiązać problem kredytów frankowych. Od 4 października klienci tego banku mają możliwość ubiegania się o wszczęcie mediacji zmierzających do wypracowania ugody. Mediacje odbywają się za pośrednictwem mediatorów Sądu Polubownego przy KNF.

Jak dotąd do 25 listopada bieżącego roku klienci PKO BP zgłosili do mediacji ponad 16 tysięcy umów w kredytach frankowych. Blisko z tysiącem osób podpisano ugody. Skąd zatem dość słabe statystyki podpisanych ugód?

Z doniesień płynących od kredytobiorców, którzy zdecydowali się na mediacje wynika, że bank PKO BP nie jest skłonny do negocjowania warunków ugód, przystając zaledwie na minimalne upusty marży oraz kapitału pozostałego do spłaty.

Przy założeniu, że w miejsce ujemnego LIBOR-u bank wprowadzi jako podstawę oprocentowania WIBOR jej skutek jest niepewny i wątpliwy ekonomicznie. Jako skutek ekonomiczny niektórzy kredytobiorcy muszą przy tym uwzględnić obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od kwoty umorzonego zadłużenia.

Co możesz zrobić, jeśli bank nie chce negocjować ugody, a warunki które proponuje są niekorzystne? Wyjściem z tej sytuacji jest analiza umowy kredytowej pod kątem szans na domaganie się w sądzie jej unieważnienia lub odfrankowienia.

Mediacje w Sądzie Polubownym przy KNF

Działający przy Komisji Nadzoru Finansowego Sąd Polubowny od kilku miesięcy był przystosowywany technologicznie i kadrowo do obsługi mediacji pomiędzy bankami i kredytobiorcami frankowymi. Pierwszy na masową skalę uruchomił akcję bank PKO BP, który umożliwił Frankowiczom składanie wniosków o mediację za pośrednictwem bankowości internetowej i bezpośrednio w oddziałach.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia mediacji jest zakwalifikowanie kredytu do programu ugód, na podstawie kryteriów określonych przez bank. Mediacje odbywają się przy udziale mediatora z ramienia KNF i mogą przebiegać zdalnie. Na kilka dni przed spotkaniem kredytobiorców z przedstawicielem banku oraz mediatorem, bank przedstawia propozycję wyjściową odnośnie do warunków przekształcenia kredytu w złotowy. Zgodnie z deklaracjami banku, kredytobiorca lub jego pełnomocnik może negocjować z bankiem warunki ugody.

PKO BP nie jest skłonny do negocjowania warunków ugody

Z informacji płynących od Frankowiczów, którzy brali już udział w spotkaniach mediacyjnych wynika, że bank PKO BP sztywno trzyma się wstępnej propozycji i nie jest skłonny na większe ustępstwa.

Maksymalnie na co zgadza się podczas negocjacji to obniżka marży o -0,1% oraz redukcja kapitału pozostałego do spłaty o góra 5%. Biorąc pod uwagę aktualną różnicę pomiędzy stawkami LIBOR a WIBOR wynoszącą blisko 2,7% (LIBOR 3M kształtuje się na poziomie ujemnym -0,78%, WIBOR 3M wynosi aktualnie 1,91%), obniżka marży o 0,1% oznacza realny wzrost oprocentowania kredytu o 2,6%, co wpłynie znacząco na wysokość rat.

Przeczytaj: UGODY Z PKO BP – CZY UGODA Z BANKIEM SIĘ OPŁACA?

Proponowana obniżka kwoty kapitału pozostającego do spłaty o  5% może się okazać całkowicie nieodczuwalna. Jest wysoce prawdopodobne, że całkowity koszt kredytu po konwersji wzrośnie w porównaniu do stanu obecnego, na skutek kolejnych podwyżek stawki WIBOR.

Część kredytobiorców frankowych przekonała się już, że mediacje z bankiem nie są ukierunkowane na zaproponowanie kredytobiorcom atrakcyjnych warunków konwersji kredytu. Nie można też mieć złudzeń, że rolą mediatorów powoływanych przez KNF nie jest zabieganie o lepsze warunki ugody dla kredytobiorcy.

Co do zasady mediatorzy są bezstronnymi pośrednikami pomiędzy stronami sporu, ale ich celem jest wypracowanie porozumienia, nawet gdyby było ono niekorzystne dla kredytobiorcy.

Co można zrobić jeśli bank nie chce negocjować ugody?

W trakcie mediacji to bank ma przewagę nad kredytobiorcą – dyktuje warunki wstępne porozumienia, narzuca samą treść ugody, a przy tym dysponuje sztabem prawników i ekonomistów, którzy stoją na straży interesów banku.

W sytuacji jeśli bank nie chce negocjować lepszych warunków ugody, można skorzystać z pomocy profesjonalnego negocjatora. Czy takie działanie przyniesie wymierne efekty? Trudno powiedzieć, bo wszystko wskazuje na usztywnienie stanowiska banku i brak woli do ustępstw na rzecz kredytobiorców.

Posiadacze kredytów frankowych zawartych z bankiem PKO BP lub przejętym przez niego Nordea Bank Polska powinni mieć świadomość, że obydwa banki stosowały w swoich wzorcach umownych niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmu przeliczeniowego, skutkujące nieważnością całej umowy lub koniecznością wyeliminowania z niej nieuczciwych zapisów (tzw. odfrankowienie kredytu).

Roszczenia z tytułu nieuczciwej umowy frankowej trzeba kierować do sądu. Wyroki zapadające w sprawach z powództwa Frankowiczów są dla nich w ponad 90% korzystne tj. kończą się najczęściej unieważnieniem umowy.

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia sądowego można odzyskać od banku wielokrotnie więcej niż podpisując ugodę. 

Jak sprawdzić czy umowę kredytową można skutecznie zakwestionować w sądzie?

Krokiem poprzedzającym decyzję o pozwaniu banku powinna być analiza dokumentacji kredytowej pod kątem występowania w niej niedozwolonych postanowień. W przypadku jeśli umowa, aneksy lub regulamin zawierają klauzule abuzywne, istnieje duża szansa na uzyskanie w sądzie korzystnego wyroku, pod warunkiem że nie ma wątpliwości co do przysługującego kredytobiorcy statusu konsumenta.

Analizę dokumentacji kredytowej pod kątem klauzul abuzywnych można zlecić dobrej kancelarii frankowej lub przeprowadzić samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Doskonałym bezpłatnym narzędziem do wstępnej analizy dokumentacji kredytowej jest SKANER CHF

Wystarczy dostęp do internetu i skaner lub aparat fotograficzny, potrzebny do wykonania cyfrowej wersji całej dokumentacji kredytowej (umowa, aneksy, regulamin). Po wgraniu do programu dokumentacji, zaznaczeniu banku, którego dotyczy umowa oraz podaniu adresu mailowego, po kilku minutach wysyłany jest raport z informacją czy dokumentacja zawiera niedozwolone postanowienia, w których fragmentach poszczególnych dokumentów występują i jakie jest ich brzmienie. Warto zaznaczyć, że analizę przy pomocy narzędzia SKANER CHF można przeprowadzić niezobowiązująco i anonimowo (po zasłonięciu danych wrażliwych).

Inną metodą samodzielnej weryfikacji umowy kredytowej pod kątem klauzul abuzywnych jest porównanie jej ze zbiorem przygotowanym przez biuro Rzecznika Finansowego w dokumencie pod nazwą „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych”.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz