poradnik frankowicza

Zwrot nadpłaconych rat kredytu we frankach – zobacz jak go uzyskać

Sytuacja osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich jest w tej chwili niewątpliwie bardzo trudna, gdyż kurs franka żywo zareagował na zmiany gospodarcze wywołane epidemią koronawirusa, co niestety bezpośrednio przełożyło się na wysokość comiesięcznych rat kredytowych. Optymizmem nie napawa również fakt, że tak naprawdę nie wiadomo kiedy sytuacja ta zmieni się na lepsze, jeśli więc posiadasz kredyt we frankach, nie powinieneś dłużej czekać, lecz już dziś zająć się sprawą kredytu frankowego np w celu uzyskania zwrotu nadpłaconych rat.

Odzyskanie pieniędzy z kredytu we frankach

W przypadku kredytu we frankach, kredytobiorca może domagać się unieważnienia zawartej umowy kredytowej bądź jej odfrankowienia, czyli usunięcia z umowy klauzul walutowych z uwagi na ich niedozwolony charakter, masz zatem tak naprawdę dwie możliwości by uwolnić się od ciążącego kredytu. Niektórzy kredytobiorcy boją się jednakże wyeliminowania zawartej umowy z obrotu prawnego z tego powodu, że otrzymana przez nich kwota kredytu będzie musiała zostać zwrócona do banku, dlatego wolą walczyć o zwrot nadpłaconych rat, czyli żądają odfrankowienia umowy kredytu.

Odfrankowienie zasadne jednak jest tylko w przypadku kredytu indeksowanego, czyli takiego, którego kwota kredytu została wypłacona kredytobiorcy w złotówkach, jednakże wielkość kredytu przeliczona była po kursie kupna franka szwajcarskiego w dniu wypłaty kredytu. Taka konstrukcja umowy kredytowej powodowała z kolei, że całym ryzykiem kursowym kredytu we frankach szwajcarskich obciążony był kredytobiorca, a ponadto banki w dowolny sposób kształtowały wysokość owych kursów, co finalnie prowadziło do tego, że kredytobiorca spłacał kredyt w wyższej niż powinien wysokości, więc teraz może domagać się zwrotu nadpłaconych rat.

Ranking Kancelarii Frankowych

W procesie o odfrankowienie kredytobiorca musi więc wykazać, że jego umowa zawiera niedozwolone postanowienia, które uprawniały bank do naliczania i pobierania rat w zawyżonej wysokości, w przypadku kredytu frankowego wykazanie tych okoliczności zwykle nie jest jednak problematyczne, gdyż w ogóle trudno jest znaleźć umowę o kredyt we frankach szwajcarskich, która została zawarta zgodnie z prawem.

Gdy po przeprowadzonym postępowaniu sąd uzna, iż zapisy umowy uprawniające bank do określania rat kredytu w sposób wskazany w umowie są niedozwolone z prawnego punktu widzenia, postanowienia te zostaną z umowy wyeliminowane, a bank będzie musiał dokonać zwrotu nadpłaconych rat. W przypadku uznania danych zapisów za niedozwolone, uznaje się, że były one nieważne od początku, czyli że nigdy nie wiązały stron umowy, a zatem bank bezprawnie na ich podstawie pobrał świadczenia od kredytobiorcy.

Po odfrankowieniu strony nadal są związane umową kredytową, jednakże kredyt indeksowany zmienia się w kredyt złotówkowy oprocentowany stawką LIBOR, zatem po takim zabiegu, poza obowiązkiem zwrotu nadpłaconych rat, bank będzie musiał również przeliczyć raty przyszłe, gdyż ich wysokość także będzie ustalana z pominięciem niedozwolonych postanowień. Odfrankowienie wywołuje więc skutki wstecz i na przyszłość, a ponadto nie rozwiązuje zawartej umowy kredytowej.

Kiedy sąd orzeka odfrankowienie kredytu?

O odfrankowieniu umowy kredytu orzeka sąd, gdyż banki nadal uważają, że ich kredyty we frankach szwajcarskich są produktem zgodnym z prawem, choć możliwe jest, że wskazane podejście wkrótce się zmieni. Po stronie frankowiczów opowiadają się bowiem sądy i niewątpliwie spora w tym zasługa wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który wydany został w polskiej sprawie frankowej, a to sprawia, że banki zaczynają godzić się z tym, że sprawy frankowe to dla nich sprawy przegrane, o czym świadczą również wielomilionowe rezerwy zawiązane w związku z ryzykiem prawnym płynącym właśnie z kredytów we frankach szwajcarskich.

Dlatego jeśli chcesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat, lecz pójście do sądu traktujesz jak ostateczność, najpierw wystąp do banku by z uwagi na zawarte w twojej umowie kredytowej niedozwolone postanowienia oraz jednoznaczne i korzystne dla ciebie orzecznictwo sądowe, bank w drodze porozumienia zmienił zawartą umowę i dokonał na twoją rzecz zwrotu nadpłaconych rat. Czy bank przychyli się do twojego wniosku?

Zobacz: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Trudno powiedzieć, dotychczas banki takim rozwiązaniem nie były zainteresowane, jednakże na skutek epidemii sytuacja mocno się zmieniła, więc może i tutaj zmiana nastąpiła.

Pamiętaj jednak, że gdy bank zgodzi się z twoim wnioskiem, konieczne będzie zawarcie aneksu do umowy kredytowej i taki aneks bezwzględnie musi zostać sprawdzony przez prawnika zajmującego się sprawami kredytów we frankach szwajcarskich, nie wykluczone bowiem, że pod pretekstem porozumienia bank będzie jednak chciał wzbogacić się twoim kosztem i aneks nie będzie w pełni odzwierciedlał ustalonych założeń i nie będzie zabezpieczał twoich interesów.

Ile można zyskać pozywając bank o zwrot nadpłaty kredytu we frankach

W każdym przypadku należy dokonać precyzyjnych obliczeń. Do wykonania obliczeń niezbędna jest historia spłaty kredytu, którą musisz uzyskać z banku. Aby to zrobić należy złożyć wniosek. Wzór wniosku znajdzie na tej stronie Wniosek o wydanie historii spłat kredytu CHF [ WZÓR ] – pierwszy krok do pozwania banku . Możesz jednak samodzielnie wstępnie dokonać obliczeń korzystając z kalkulatora dla Frankowiczów do którego link znajduje się poniżej

Bezpłatne kalkulatory dla Frankowiczów pozwalają wykonać przybliżone obliczenia
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz