wiadomości frankowicze

Zobacz LISTĘ banków które PRZEGRYWAJĄ Z FRANKOWICZAMI prawie wszystkie sprawy

Rok 2023 zapowiada się rekordowo pod względem liczby wyroków w sprawach dotyczących kredytów w CHF. Według raportu jednej z kancelarii frankowych, w pierwszej połowie br. zapadło ich przynajmniej 8.129, podczas gdy w całym 2022 roku sądy wydały około 9,6 tys. wyroków. Bez wątpienia po raz pierwszy w historii liczba wyroków wydanych w przeciągu jednego roku będzie pięciocyfrowa. Frankowiczów zapewne ucieszy bardzo wysoki odsetek wygranych spraw, który w pierwszej połowie tego roku sięgnął 97 proc. Najwięcej przegranych zanotowały mBank, Bank Millennium oraz PKO BP, czyli banki zaliczające się także do liderów pod względem ilości toczących się przeciwko nim spraw z powództwa Frankowiczów (każdy z tych banków ma na biegu po około 20 tys. spraw sądowych).

  • Kancelarie frankowe prognozują rekordową liczbę wyroków w sprawach frankowych. Łącznie może ich w tym roku zapaść kilkanaście tysięcy. W samej pierwszej połowie 2023 roku takich wyroków było co najmniej 8.129.
  • Frankowicze wygrali ogółem w I poł. 2023 roku 97 proc. spraw, podczas gdy odsetek prawomocnych wygranych kredytobiorców sięgnął aż 99 proc.
  • Najwięcej spraw frankowych w pierwszym półroczu przegrały mBank, Bank Millennium oraz PKO BP.
  • Korzystny wyrok prawomocny z dobrą kancelarią frankową jest osiągalny nawet w nieco ponad 1 rok od złożenia pozwu. W dalszej części artykułu opisujemy trzy sprawy zakończone prawomocnymi unieważnieniami umów kredytowych mBanku, Banku Millennium i PKO BP w czasie 15 – 26 miesięcy od momentu zainicjowania procesu.

Sądy idą na rekord. Banki jeszcze nigdy nie przegrały takiej ilości spraw frankowych!

Jedna z kancelarii frankowych podała niedawno rewelacyjne dane na temat liczby rozstrzygniętych przez sądy w pierwszym półroczu spraw frankowych. Sądy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku wydały wyroki w przynajmniej 8.129 postępowaniach frankowych. W związku z tym, że nie ma jednej ogólnopolskiej bazy wyroków wydanych w sprawach dotyczących kredytów w CHF, kancelaria posiłkowała się statystykami pochodzącymi od innych kancelarii, informacjami publikowanymi na portalach internetowych i w mediach społecznościowych. Trzeba zatem uznać, że rzeczywista liczba rozstrzygniętych sporów sądowych na tle kredytów w CHF w I połowie 2023 roku była jeszcze wyższa.

Rok 2023 zapowiada się rekordowo pod względem liczby wyroków, a rezultat niewątpliwie będzie pięciocyfrowy. Przypomnijmy ile wyroków w sprawach frankowych sądy wydawały w latach minionych:

  • rok 2019 – 332 wyroki w sprawach frankowych
  • rok 2020 – 955 wyroków w sprawach frankowych
  • rok 2021 – 2.780 wyroków w sprawach frankowych
  • rok 2022 – 9.596 wyroków w sprawach frankowych

Widać jak mocno sądy przyspieszyły z orzekaniem, ale powodem do zadowolenia dla Frankowiczów jest także bardzo wysoki odsetek wygranych. Aż 7.904 (97 proc.) spośród 8.129 rozstrzygniętych w pierwszej połowie 2023 roku spraw wygrali kredytobiorcy, korzystnie dla banków zakończyło się tylko 199 spraw (2,5 proc.), a w 26 przypadkach (0,5 proc.) doszło do uchylenia wyroków pierwszoinstancyjnych przez sądy odwoławcze. Dominowały unieważnienia wadliwych umów kredytowych w całości (7.628 wyroków) – takie rozstrzygnięcia stanowiły 96,5 proc. wszystkich korzystnych wyroków, a do odfrankowienia kredytów doszło w 2.764 sprawach (3,5 proc. korzystnych wyroków).

Wśród wydanych w pierwszym półroczu wyroków w sprawach frankowych 1.611 miało charakter prawomocny, z czego kredytobiorcy wygrali 1.599 spraw, co daje skuteczność na poziomie 99 proc.

mBank, Bank Millennium i PKO BP przegrały najwięcej spraw w I połowie 2023

Zdecydowanie więcej wyroków w pierwszej połowie 2023 roku zapadło w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych niż denominowanych. Na 8.129 orzeczeń, aż 6.319 dotyczyło kredytów indeksowanych do CHF, a tylko 1.810 odnosiło się do kredytów denominowanych kursem CHF. Pierwszy typ umów frankowych mają w swoim portfelu m.in. mBank, Bank Millennium, BPH, Raiffeisen i Getin Bank. Kredyty denominowane posiada w swoich zasobach m.in. bank PKO BP.

Najwięcej spraw przegrał w I półroczu 2023 roku mBank. Na 1.437 zapadłych wyroków w sprawach umów frankowych mBanku aż 1.411 stanowiły przegrane banku, a korzystnych dla niego wyroków było tylko 26. Kredytobiorcy wygrali więc aż 98,2 proc. spraw z mBankiem.

Nieco mniej wyroków (po około 1.210) zanotowały Bank Millennium oraz bank PKO BP, przy czym każdemu z tych banków udało się wygrać niewiele ponad 20 spraw. 

Sporo wyroków (ale mniej niż po 1.000) zapadło w sprawach umów frankowych następujących banków: BPH (989 wyroków), Raiffeisen (886 wyroków), Getin Bank (795 wyroków).

Jak szybko przegrywają w sądach rekordziści – prześledź przykłady spraw

Sprawy przeciwko trzem najchętniej pozywanym przez Frankowiczów i jednocześnie najczęściej przegrywającym w sądach bankom toczą się bardzo sprawnie i trwają coraz krócej. Korzystny wyrok prawomocny w sprawie kredytu frankowego mBanku, Banku Millennium i PKO BP jest osiągalny nawet w czasie nieco ponad roku od momentu wniesienia pozwu. Oczywiście dotyczy to spraw prowadzonych bezbłędnie przez doświadczone kancelarie frankowe, gdzie nie jest kwestionowany przysługujący kredytobiorcy statusu konsumenta.

Poniżej omawiamy trzy przykładowe sprawy zakończone w pierwszej połowie 2023 roku prawomocnymi unieważnieniami umów kredytowych w rekordowo krótkim czasie.

Ekspresowa prawomocna wygrana z mBankiem w Gdańsku w 20 miesięcy

W dniu 21 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny korzystny dla kredytobiorców wyrok w sprawie o sygn. I ACa 1033/22, która dotyczyła zawartej w 2008 roku umowy kredytu indeksowanego do CHF mBanku pn. „Multiplan”. Sąd w Gdańsku oddalił apelację banku od niekorzystnego dla niego wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2022 r. do sprawy o sygn. I C 1632/21, na mocy którego umowa mBanku została uznana za nieważną, a na rzecz powodów zasądził kwotę 244.594,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11.817 zł. Prawomocny wyrok unieważniający umowę mBanku zapadł po upływie zaledwie 20 miesięcy od daty złożenia pozwu. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Szybka prawomocna wygrana z Bankiem Millennium w Warszawie w 26 miesięcy

Bardzo szybko prawomocnie rozstrzygnięta została sprawa o sygn. VI ACa 255/22, która dotyczyła umowy frankowej Banku Millennium. W dniu 15 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w większości podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2021 r. do sprawy o sygn. XXVIII C 1976/21, na mocy którego umowa została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądzona została kwota 313.233,51 zł stanowiąca nadpłatę ponad kapitał kredytu powiększona o odsetki za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Sąd II instancji zmienił wyrok SO w Warszawie jedynie w zakresie początkowej daty naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie. Umowa kredytowa Banku Millennium została prawomocnie unieważniona po upływie nieco ponad 2 lat od momentu złożenia pozwu. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

PKO BP przegrywa prawomocnie w Białymstoku po 15 miesiącach

Rekordowo szybko zapadł prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 971/22, która dotyczyła umowy kredytu denominowanego kursem CHF banku PKO BP. W dniu 19 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację banku od niekorzystnego dla niego wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 23 maja 2022 r. do sprawy o sygn. I C 116/22, który uznał przedmiotową umowę za nieważną, a na rzecz kredytobiorcy zasądził kwoty 129.315,84 zł oraz 15.285,12 CHF, a także zwrot kosztów procesu. Dwuinstancyjne postępowanie przed sądami w Suwałkach i w Białymstoku, zakończone prawomocnym unieważnieniem umowy kredytowej banku PKO BP, trwało łącznie tylko 1 rok i 3 miesiące. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Anna Lipińska

Dziennikarka z zamiłowania. Dobrze czuje się w tematyce gospodarczej. Jej rodzinie szczególnie bliskie są zmagania z nieuczciwymi praktykami banków. Specjalizuje się w tłumaczeniu wyroków oraz orzeczeń sądów, tak aby były zrozumiałe dla osób nie będących prawnikami.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz