wiadomości frankowicze

WYROK TSUE C-756/22 z dnia 11.12.23 – Trybunał potwierdza waloryzacja nie należy się bankom za kredyty we frankach

W dniu 11 grudnia 2023 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w sprawie C-756/22 pomiędzy Bank Millennium a Arkadiuszem Szcześniakiem, które jest kolejnym ciosem w banki udzielające kiedyś kredytów we frankach a obecnie będące stroną licznych procesów sądowych o unieważnienie umów.

Znacząca Wygrana Dla Frankowiczów przed TSUE

W swoim wyroku, TSUE stwierdził, że po uznaniu umowy kredytu za nieważną, banki nie mają prawa domagać się od konsumentów zwrotu kwot innych niż wypłacona kwota kapitału kredytu. Oznacza to, że kredytobiorcy nie będą zobowiązani do płacenia dodatkowych kwot związanych z waloryzacją kapitału kredytu, co było dotychczas praktykowanym zwyczajem przez banki.

To postanowienie TSUE zapowiada ogromne zmiany dla sektora bankowego w Polsce. Banki mogą ponieść straty liczone w miliardach złotych, zważywszy na to, że dotyczy to dziesiątek tysięcy spraw sądowych związanych z nieważnością umów kredytowych i roszczeniami banków.

Co oznacza wyrok C-756/22 dla Frankowiczów?

Wyrok ten kończy długotrwały spór dotyczący prawa banków do sądowej waloryzacji świadczeń. W rezultacie, banki nie będą już mogły oczekiwać od konsumentów zapłaty absurdalnie wysokich kwot z tytułu waloryzacji. Dla polskich kredytobiorców, szczególnie tych zaciągających kredyty we frankach szwajcarskich, orzeczenie to jest znaczącym zwycięstwem. Konsumenci mogą teraz bez obaw o dodatkowe należności, wytaczać bankom sprawy sądowe o ustalenie nieważności umów kredytów.

Dlaczego banki pozywają frankowiczów o waloryzacje

W ostatnich latach spór między bankami a frankowiczami, czyli osobami posiadającymi kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, stał się jednym z najważniejszych tematów w polskiej branży finansowej. Po wielu latach walki w sądach, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał szereg orzeczeń, które wywarły duże znaczenie na dalszy przebieg sporu i Frankowicze pod koniec roku 2023 wygrywają w sądach już 95% spraw.

Jednak banki nie zrezygnowały z prób odzyskania swoich pieniędzy od frankowiczów. Teraz skupiały się na roszczeniach o waloryzację kapitału.

Waloryzacja kapitału to proces dostosowania wartości kapitału do inflacji. Innymi słowy, jest to metoda, która pozwala utrzymać siłę nabywczą pieniądza w czasie. W przypadku kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, banki twierdziły, że mają prawo do żądania od frankowiczów waloryzacji kapitału, aby zrekompensować straty wynikające z unieważnienia umów kredytowych.

Wcześniej banki próbowały dochodzić swoich roszczeń poprzez żądanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Jednak orzeczenie TSUE z 15 czerwca 2023 roku jednoznacznie stwierdziło, że bankom nie przysługują takie roszczenia. TSUE uznał, że banki nie mogą czerpać korzyści z własnego bezprawia i że przepisy o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich mają na celu ochronę konsumentów, a nie przedsiębiorców, takich jak banki.

Po tym niekorzystnym dla siebie orzeczeniu TSUE, banki zmieniły taktykę i zaczęły występować z roszczeniami o waloryzację kapitału. Twierdzą, że waloryzacja kapitału nie jest wynagrodzeniem banku, ale jedynie utrzymaniem wartości siły nabywczej pieniądza w czasie. Banki argumentują, że skoro TSUE w swoim orzeczeniu wspomniał o „rekompensacie”, to nie wyłącza to ich prawa do żądania waloryzacji kapitału.

Banki składały pozwy przeciwko frankowiczom, żądając waloryzacji kapitału. Ich argumentacja opierała się na tym, że waloryzacja kapitału ma na celu jedynie utrzymanie wartości pieniądza w czasie i nie stanowi dodatkowego wynagrodzenia dla banków. Niektóre sądy, jak na przykład Sąd Okręgowy w Gdańsku, zasądziły już bankom zwrot kapitału kredytu powiększony o kwotę waloryzacji. Jednak większość sądów oddalała takie roszczenia banków.

Jeden z warszawskich sądów już skierował pytanie prejudycjalne do TSUE w tej sprawie na które właśnie TSUE udzielił odpowiedzi w sprawie C-756/22 w dniu 11 grudnia 2023 r. i ostatecznie wskazał, że banki nie mają prawa do sądowej waloryzacji kapitału

Co oznacza wyrok TSUE C-756/22 w dniu 11 grudnia 2023 r.

Orzeczenie TSUE z 11 grudnia 2023 roku w sprawie C-756/22 stanowi przełomowy moment w sporze między bankami a frankowiczami. Decyzja ta, postrzegana jako znacząca wygrana dla posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich, zapowiada istotne zmiany w praktykach bankowych oraz w podejściu do umów kredytowych. Banki, które wcześniej próbowały odzyskać swoje pieniądze poprzez roszczenia o waloryzację kapitału, teraz stanęły w obliczu wyraźnej decyzji TSUE, która ogranicza ich możliwości dochodzenia roszczeń.

Orzeczenie to nie tylko umacnia pozycję konsumentów w walce sądowej, ale także podkreśla znaczenie ochrony praw konsumentów w kontekście nieuczciwych warunków umów kredytowych.

W świetle tej decyzji, banki muszą teraz przemyśleć swoje strategie i przygotować się na potencjalne straty finansowe, a frankowicze mogą czuć się bardziej bezpieczni dochodząc swoich praw w sądach ubiegając się o unieważnienie kredytów. Ostatecznie, orzeczenie to może być punktem zwrotnym, który zdefiniuje przyszłe relacje między bankami a konsumentami w Polsce. Niebawem bo już 14 grudnia zapadnie w TSUE kolejne ważne orzeczenie dla Frankowiczów.

 

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.3]