wiadomości frankowicze

Wyniki Finansowe mBank 2023 – czy Frankowicze powinni już składać pozwy?

mBank opublikował raport za I kwartał 2023 roku i podał do wiadomości, że wypracował w tym okresie zysk netto w wysokości 142,8 mln zł. Jakkolwiek dodatni wynik finansowy to pozytywna informacja, to trzeba odnotować fakt, że rynek spodziewał się rezultatu lepszego nawet o 100 mln zł (biura maklerskie przewidywały zysk netto na poziomie od 136 mln zł do 246 mln zł). Wynik finansowy poniżej oczekiwań to efekt zawiązania przez mBank dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF, które wyniosły w I kwartale 2023 roku 808,5 mln zł. Najwyraźniej bank spodziewa się jeszcze większej liczby pozwów, bo uruchomiony w ostatnim kwartale ubiegłego roku program ugód okazał się klapą. Na zawarcie z bankiem ugody zdecydowało się zaledwie 5 tys. kredytobiorców. Znacznie więcej można zyskać w wyniku drogi sądowej, zatem nie ma sensu zwlekać z pozwem.

  • mBank w I kwartale 2023 roku osiągnął zysk netto w wysokości 142,8 mln zł. Jest to rezultat poniżej oczekiwań rynku, a powodem jest głównie wzrost salda rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF o kwotę 808,5 mln zł.
  • Program ugód mBanku przynosi mierne efekty. Niemal 100 proc. kredytobiorców frankowych już otrzymało od banku propozycję zawarcia ugody, ale przystało na nią zaledwie 5 tys. osób.
  • W sądach na koniec marca 2023 roku toczyło się ponad 18,8 tys. spraw z powództwa Frankowiczów przeciwko mBankowi. W pierwszym kwartale br. przybyło 1.213 nowych pozwów.
  • Odsetek prawomocnych przegranych mBanku wzrósł do 96 procent. Na koniec I kw. 2023 r. zapadło łącznie 2.605 prawomocnych rozstrzygnięć w sprawach umów frankowych banku, z czego 2.499 stanowiły wygrane Frankowiczów.
  • W ostatnim kwartale br. mBank zanotował rekordowy przyrost prawomocnych wyroków w sprawach dotyczących jego umów frankowych – w ciągu trzech miesięcy było ich aż 664.
  • Nie warto zwlekać z pozwem przeciwko mBankowi, bo ryzyko przegranej jest minimalne, dobrze prowadzone sprawy kończą się pozytywnymi ekspresowymi wyrokami, a sądy zasądzają na rzecz Frankowiczów konkretne kwoty.

mBank w I kwartale 2023 roku na plusie ale wynik nie zwala z nóg

Kolejny z banków frankowych jest na plusie po I kwartale 2023 roku, ale wynik okazuje się poniżej oczekiwań. Niektóre biura maklerskie spodziewały się, że mBank zanotuje zysk nawet na poziomie 246 mln zł. Tymczasem wynik jest znacznie słabszy – w I kwartale br. mBank zarobił na czysto tylko 142,8 mln zł.

Podobnie jak inne banki, mBank najwięcej zarobił na odsetkach – wynik odsetkowy wyniósł 2.092 mln zł, przy czym marża odsetkowa w stosunku do poprzedniego kwartału spadła. Na prowizjach i opłatach bank zarobił 501,1 mln zł. Dochody ogółem wzrosły i ukształtowały się na poziomie aż 2.561 mln zł. Z czego wynika zatem tak słaby wynik finansowy netto?

Powodem jest wyższe saldo rezerw ogółem (bez uwzględnienia rezerw na kredyty walutowe sięgnęły one kwoty 238,2 mln zł), ale przede wszystkim kolejne odpisy na kredyty frankowe. W pierwszym kwartale 2023 r. mBank powiększył saldo rezerw na ryzyko prawne dotyczące kredytów w CHF o kwotę 808,5 mln zł, a wskaźnik pokrycia portfela rezerwami wzrósł do 61,3 proc.

Fiasko programu ugód mBanku. Tylko 5 tys. podpisanych porozumień pozasądowych

mBank późno wystartował z powszechnym programem ugód, który ruszył dopiero jesienią 2022 roku. Chociaż bank przedstawia program jako swój sukces, to liczby zdają się temu przeczyć. Prawie wszyscy posiadacze kredytów frankowych w mBanku (99,3 proc.) otrzymali już propozycję przewalutowania zadłużenia na złotówki, a na podpisanie ugody zdecydowało się zaledwie 5.050 osób. Bank najwyraźniej zdaje sobie sprawę, że z ugodami dotarł już do ściany i z tego powodu zdecydował się powiększyć rezerwy na sporne sprawy z Frankowiczami.

Z raportu kwartalnego mBanku wynika, że na koniec marca 2023 r. w sądach toczyło się przeciwko niemu 18.840 indywidualnych spraw z powództwa kredytobiorców frankowych na kanwie roszczeń dotyczących orzeczenia częściowej lub całkowitej nieważności umów kredytowych. W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2022 r. przybyło 1.213 nowych pozwów, a wartość roszczeń sięgnęła kwoty 6,74 mld zł.

W okresie trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku zapadła rekordowa liczba wyroków prawomocnych w sprawach mBanku – takich rozstrzygnięć było aż 664. Na koniec grudnia 2022 r. bank otrzymał 1.941 prawomocnych orzeczeń, a na koniec marca 2023 r. prawomocnych rozstrzygnięć było już 2.605.

Do 96 proc. wzrósł odsetek niekorzystnych dla banku prawomocnych wyroków w sprawach frankowych. Aż 2.499 spraw zakończyło się prawomocną wygraną Frankowiczów, a zaledwie 106 prawomocnych orzeczeń było korzystne dla banku.

Nie warto zwlekać z pozwem przeciwko mBankowi – przykłady ekspresowych wygranych

Statystyki prawomocnych wyroków zapadłych w sprawach umów kredytowych mBanku mówią same za siebie. Nie ma sensu zwlekać z pozwem, bo ryzyko przegranej w sądzie jest minimalne. Na chwilę obecną bank stać jest na spłatę roszczeń Frankowiczów, ale osiągnięte w I kwartale br. wyniki finansowe są mało imponujące, co tym bardziej powinno skłonić niezdecydowanych kredytobiorców do refleksji.

Ugody proponowane przez mBank oceniane są jako mało atrakcyjne, dlatego znajduje to odzwierciedlenie w stosunkowo niskim odsetku akceptacji ofert ugodowych przez Frankowiczów. W wyniku ugody można zyskać niewielką część tego, co jest do ugrania w sądzie. Tymczasem dobrze prowadzone sprawy sądowe kończą się szybko, a prawomocne wygrane oznaczają dla kredytobiorców konkretne pieniądze.

Na dowód prezentujemy dwie sprawy zakończone prawomocnymi unieważnieniami umów kredytowych mBanku w czasie 15 i 24 miesięcy od wniesienia pozwów. Obie sprawy prowadziła bardzo doświadczona kancelaria specjalizująca się w kredytach frankowych (Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni).

Prawomocne unieważnienie umowy mBanku w Szczecinie w 2 lata. Na rzecz kredytobiorców zasądzona kwota ponad 52 tys. złotych

Sprawa o sygn. I ACa 741/22 dotyczyła umowy kredytowej mBanku pn. „Multiplan” z 2008 roku i zakończyła się w dniu 31 marca 2023 roku prawomocnym wyrokiem wydanym przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Sąd ten oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2022 roku do sprawy o sygn. I C 618/21, w ramach którego ustalona została nieważność umowy, a na rzecz kredytobiorców zasądzona została kwota 52.081,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Korzystny dla kredytobiorców wyrok prawomocny zapadł po upływie zaledwie 24 miesięcy od zainicjowania procesu.

Prawomocna wygrana z mBankiem w Gdańsku w 15 miesięcy. Na rzecz kredytobiorców zasądzona kwota 261.690,76 złotych

Sprawa o sygn. V ACa 113/22 dotyczyła innego wzorca umownego mBanku pod nazwą „mPlan” i zakończyła się w dniu 22 czerwca 2022 r. prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Podobnie jak w wyżej omówionej sprawie, sąd II instancji oddalił apelację banku wniesioną od korzystnego dla kredytobiorców wyroku sądu pierwszoinstancyjnego. Wcześniej, w dniu 3 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w ramach postępowania o sygn. I C 366/21 ustalił, że umowa mBanku jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 261.690,76 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych przez bank świadczeń. Wyrok ten został w całości utrzymany przez sąd II instancji. Postępowanie w dwóch instancjach sądowych trwało zaledwie 15 miesięcy.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz