wiadomości frankowicze Wyróżnione

Wojna na Ukrainie a kredyty we frankach – co teraz mogą zrobić Frankowicze?

Atak militarny Rosji na Ukrainę wywołał gwałtowne reakcje na rynkach finansowych. Inwestorzy zaczęli uciekać z giełdy i wyprzedawać akcje, a kapitał lokować w pewnych aktywach, które mimo zawirowań nie tracą na wartości. W momentach kryzysów gospodarczych i politycznych za tzw. „bezpieczną przystań” uznawany jest frank szwajcarski. W chwili kiedy świat obiegła informacja o inwazji rosyjskiej na Ukrainę inwestorzy zaczęli kupować franka, co wywindowało jego kurs względem PLN do poziomu około 4,50 zł. Należy się spodziewać, że szwajcarska waluta jeszcze bardziej się umocni, co odbije się negatywnie na sytuacji Frankowiczów. Co zrobić z kredytem we franku w tak niepewnych czasach?

Ugoda z bankiem w obecnej sytuacji nie ma sensu

Wojna na Ukrainie całkowicie zmieniła dotychczasowe prognozy gospodarcze dla Polski. Ekonomiści przewidują, że na skutek zmniejszenia się wymiany handlowej z Rosją i Ukrainą, polskie PKB spadnie o 1 proc., a podwyżki stóp procentowych mogą sięgnąć niespotykanej dotąd skali. W sytuacji kryzysów światowych z rynków wschodzących (do których wciąż zalicza się Polska) odpływa kapitał, co negatywnie odbija się na stanie gospodarki. Złoty już osłabił się wobec głównych walut. Najmocniej urosły kursy CHF i USD, które w ciągu doby podrożały o 3,5 – 4 proc. Spodziewane jest dalsze umacnianie się franka, co wywinduje w górę raty kredytów w CHF. Nie warto jednak w tej sytuacji podejmować pochopnej decyzji i ulegać namowom banków aby zawrzeć ugodę.

Zamiana kredytu na złotowy nie ma aktualnie sensu. NBP będzie musiał zareagować na osłabienie złotego znacznie większymi podwyżkami stóp procentowych, niż było to zapowiadane niedawno. Przypomnijmy, że na konferencji prasowej w dniu 9 lutego Prezes polskiego banku centralnego sugerował wzrost stóp procentowych w tym roku do 4 procent. W obliczu ataku Rosji na Ukrainę dotychczasowe próby ustabilizowania złotego wydają się niewystarczające. Dojdzie prawdopodobnie do dalszego osłabienia złotówki, tak więc NBP będzie musiał jeszcze bardziej zacieśnić politykę monetarną. Do tego dochodzi aspekt inflacyjny – już podrożały surowce energetyczne i produkty rolne. Aby wyhamować inflację, trzeba będzie znacząco podnieść stopy procentowe.

Dla osób spłacających kredyty złotowe oznacza to bardzo wysokie raty. W tej samej sytuacji znajdą się Frankowicze, którzy zdecydowali się na ugodę z bankiem i konwersję kredytu na złotowy, oprocentowany według wskaźnika WIBOR. W wyniku pięciu podwyżek stóp, jakie miały miejsce od października, „Złotówkowicze” płacą raty o kilkaset złotych wyższe, a nie jest to koniec ich problemów. Co zatem robić, aby pozbyć się toksycznego zadłużenia we franku i przestać martwić się o kurs szwajcarskiej waluty w przyszłości?  Jedynym rozsądnym wyjściem jest pozwanie banku z jednoczesnym złożeniem wniosku o zawieszenie spłaty rat do czasu prawomocnego wyroku.

Jak pozbyć się kredytu w CHF? Najlepsza opcja – pozew wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń.

Orzecznictwo sądów w sprawach kredytów frankowych jest od dłuższego czasu prokonsumenckie. Sądy masowo unieważniają umowy kredytowe i zasądzają na rzecz Frankowiczów zwrot nieprawnie pobranych przez bank kwot. Złożenie pozwu przeciwko bankowi nie jest obarczone dużym ryzykiem, gdyż banki przegrywają około 98% proc. spraw. Na prawomocny wyrok trzeba oczywiście trochę poczekać, chociaż coraz częściej zdarzają się wyroki wydawane w ekspresowym tempie kilku lub kilkunastu miesięcy.

Nawet jeśli czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądowe nieco się wydłuży, to i tak warto złożyć pozew. Tym bardziej, że jednocześnie z pozwem można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat do czasu zapadnięcia prawomocnego wyroku. W takich okolicznościach można w komfortowych warunkach czekać na zakończenie postępowania.

Zobacz: Najszybsze prawomocne wyroki Frankowiczów w Polsce – Lista październik 2021

Sądy coraz częściej przychylają się do wniosków o udzielenie zabezpieczenia. Wydział Frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie przyjął jednoznaczne stanowisko w tej kwestii i zakomunikował, że będzie udzielał zabezpieczenia jeśli kredytobiorca ma nadpłacony kapitał. Wykorzystanie instytucji zabezpieczenia roszczeń jest w takiej sytuacji zasadne, gdyż zmniejsza skalę rozliczeń kredytobiorcy z bankiem po unieważnieniu umowy.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń powinien być dobrze uzasadniony i wskazywać zarówno na aspekty związane z nieważnością umowy, jak i na konieczność zminimalizowania ewentualnych trudności w wyegzekwowaniu od banku nieprawnie pobranych kwot. Niepewność na rynkach finansowych wywołana wojną na Ukrainie powinna skłaniać sędziów do uwzględniania wniosków o zabezpieczenie w jeszcze większym zakresie. Warto zatem wnieść pozew wraz z dobrze umotywowanym wnioskiem o zabezpieczenie. Dobre kancelarie frankowe wiedzą, jakie argumenty przemówią najlepiej do sędziów. Dwa opisane niżej przykłady spraw prowadzonych przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni pokazują, że w ciągu kilkunastu dni od złożenia pozwu można legalnie zaprzestać spłacania kredytu frankowego.

Prawomocne zabezpieczenie roszczeń w Warszawie – zawieszenie spłaty rat w Raiffeisen Bank

Korzystną dla Frankowiczów linię orzekania Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdza postanowienie z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4661/21 uwzględniające w całości wniosek o udzielanie kredytobiorcom zabezpieczenia roszczeń. Strona powodowa wnioskowała o wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu hipotecznego zaciągniętego w dawnym EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen Bank) do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie, zakaz wypowiedzenia w tym czasie umowy przez bank, jak również przekazywania informacji na temat zadłużenia do BIK oraz Systemu Bankowy Rejestr. Na uwagę zasługuje zarówno fakt, że wniosek został przez sąd uwzględniony w całości, jak również krótki czas rozpatrywania go przez sąd. Sprawa została zarejestrowana 29 kwietnia 2021 r., a już 10 maja 2021 r. wydane zostało postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia.

Bank złożył co prawda zażalenie na niniejsze postanowienie, ale skład odwoławczy Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 22 lipca 2021 r. oddalił je. Tym samym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń stało się prawomocne, a kredytobiorca będzie mógł spokojnie czekać na wyrok nie płacąc rat kredytowych.

Sąd Okręgowy w Olsztynie udzielił zabezpieczenia kredytobiorcom z PKO BP – nie muszą płacić rat

Inna sprawa o sygn. akt I C 63/21 prowadzona przez Kancelarię Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni dotyczyła kredytu frankowego zaciągniętego w PKO BP, gdzie pożyczony kapitał został już nadpłacony. Pozew przeciwko bankowi wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia kredytobiorców poprzez zawieszenie spłaty rat do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, zakaz wypowiedzenia przez bank umowy oraz wpisywania kredytobiorców do rejestrów dłużników wpłynął do Sądu Okręgowego w Olsztynie 4 lutego 2021 r., a już 15 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sąd wydał postanowienie w tej sprawie.

Wniosek strony powodowej został zaakceptowany w całości, a sąd w Elblągu odstąpił nawet od uzasadnienia, w pełni podzielając zaprezentowaną argumentację. Zdaniem sądu, w związku z niepewnością stanu prawnego, kredytobiorcom należy się ochrona. Dalsze płacenie rat pomimo spłaconego już kapitału kredytu podważałoby sens postępowania o stwierdzenie nieważności umowy, skutkowałoby bezpodstawnym wzbogaceniem się banku i zwiększeniem skali rozliczeń po wyroku. Pozwany bank PKO BP złożył zażalenie na postanowienie z dnia 15 lutego 2021 r.

Także w tym przypadku działanie banku było nieskuteczne, bo Sąd Okręgowy w Elblągu w dniu 9 kwietnia 2021 r. oddalił przedmiotowe zażalenie. Dzięki uprawomocnieniu się zabezpieczenia roszczeń, kredytobiorcy mogą legalnie nie płacić rat, aż do momentu uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz