Frankowicze najważniejsze wiadomości Wyróżnione

W sądach bank i klient równiejsi

Sądy, które rozstrzygały na korzyść kredytobiorców, w końcu przywołują utrwalone stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, że ws. nieuczciwych warunków z umów konsumenckich równowaga stron powinna być rzeczywista, a nie tylko formalna.

Granice obciążeń sektora bankowego w Polsce zostały przekroczone, krzyczą ostatnie nagłówki gazet, przytaczając najnowsze stanowisko Związku Banków Polskich. Na czoło postulatów wysuwa się kwestia zamrożenia nominalnej wysokości podatku bankowego.

https://www.rp.pl/Konsumenci/304089981-W-sadach-bank-i-klient-rowniejsi.html?fbclid=IwAR32irZo0mQE3WImxlKt8n5M__coqi-__TKgOSZImnta7zRtsncprzc53ek