pomoc frankowiczom

W jakich instytucjach frankowicze mogą szukać pomocy?

Po korzystnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie frankowej, wielu kredytobiorców liczyło na to, że banki zmienią dotychczasowe praktyki i zdecydują się załatwiać sprawy frankowe poprzez zawieranie ugód, by w ten sposób zminimalizować koszty, które generuje proces sądowy, banki jednakże tak naprawdę wyrok Trybunału mają za nic.

Orzeczenie TSUE nic nie zmieniło w praktyce banków i nawet pojawiły się głosy, że wyrok ten jest korzystny, ale nie dla Frankowiczów, lecz dla banków, co jest twierdzeniem wręcz absurdalnym. Kredytobiorcy w walce z bankami nie zostali jednak zostawieni samym sobie, gdyż liczne instytucje opowiadają się po ich stronie, co powoduje, że szanse na odzyskanie od banku pieniędzy są całkiem spore.

Jak wiadomo, ugoda z bankiem w sprawie frankowej raczej nie wchodzi w grę, a na pewno nie na warunkach które byłyby dla kredytobiorcy korzystne, dlatego najskuteczniejszym sposobem na odzyskanie od banku nienależnie pobranych środków, jest skierowanie sprawy do sądu.

Sprawy frankowe są przez sądy rozstrzygane już dobrych kilka lat, jednak dopiero teraz, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, można powiedzieć, że w sprawach frankowych powstała w miarę stabilna linia orzecznicza, która właśnie dla kredytobiorców jest korzystna.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że stanowisko w polskiej sprawie frankowej zajął niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE jednoznacznie wskazując, że nie można zastępować innymi zapisami niedozwolonych postanowień zawartych w umowie kredytowej. Frankowicze mają więc bardzo duże szanse na uzyskanie korzystnego orzeczenia, a jak powszechnie wiadomo, tylko prawomocny wyrok sądu może zmusić bank do oddania środków kredytobiorcy.

Pomoc Frankowiczom świadczą także wyspecjalizowane

Kancelarie Frankowe

Podczas postępowań sądowych banki stosują jednak różne sztuczki i zabiegi by uzyskać korzystny dla nich wyrok, kredytobiorca nie powinien więc pozostawać bierny wobec takiego zachowania.

Aby zwiększyć szanse na uwzględnienie przez sąd powództwa, kredytobiorca może na przykład zwrócić się do Rzecznika Finansowego o wydanie istotnego poglądu w sprawie, gdyż Rzecznik również po stronie frankowiczów się opowiada.

Opinia Rzecznika przedstawiona podczas procesu nie jest co prawda dla sądu wiążąca, jednak sądy bardzo chętnie z takimi dokumentami się zapoznają i uwzględniają zawarte w nich wyjaśnienia. Z pomocy Rzecznika kredytobiorca może również skorzystać zanim jeszcze zainicjuje postępowanie sądowe, a więc już na etapie złożenia reklamacji do banku.

Bank reklamacji oczywiście nie uwzględni, jeśli jednak mimo wszystko kredytobiorca chce sprawę frankową rozwiązać na drodze polubownej, bez konieczności kierowania sprawy do sądu, wówczas może złożyć do Rzecznika wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego.

Na tym etapie eksperci Rzecznika przygotowują argumentację, która będzie miała na celu przekonanie banku do zmiany stanowiska, a jeżeli takie działania nie przyniosą rezultatu, wówczas kredytobiorca może złożyć do Rzecznika kolejny wniosek, lecz tym razem o przeprowadzenie postępowania polubownego.

Do takiego postępowania bank musi już przystąpić, jeśli jednak ugody nie uda się osiągnąć, wówczas należy skierować sprawę do sądu.

Ponadto, jeśli kredytobiorca nie wie jakie dokładnie posiada uprawnienia i jakie ma możliwości w walce z bankiem, na każdym etapie istnieje możliwość zasięgnięcia porady ekspertów Rzecznika Finansowego.

Ranking Kancelarii Frankowych

Sposób ten jednak nie jest polecany obecnie przez prawników prowadzących postępowania frankowiczów. Zwracają oni uwagę, że banki zupełnie lekceważą próby polubownego załatwienia sprawy przez Rzecznika Finansowego i jeszcze żaden frankowicz nie uzyskał zamierzonego rezultatu w tym postępowaniu.

O wydanie istotnego poglądu w sprawie frankowej można również zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydany w sprawie pogląd także jest brany pod uwagę przez sąd podczas wyrokowania.

W sprawy frankowiczów angażuje się również Rzecznik Praw Obywatelskich, który co prawda nie posiada tak szerokich uprawnień jak Rzecznik Finansowy, jednak wspólnie z Rzecznikiem Finansowym i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przeprowadził szeroko zakrojoną akcję informacyjną dla kredytobiorców.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma ponadto możliwość wytaczania powództwa cywilnego na rzecz konsumentów, a także przystępowania do już toczących się postępowań i właśnie z tego drugiego uprawnienia Rzecznik aktywnie korzysta, pomagając uzyskać korzystne dla kredytobiorców wyroki.

Frankowicze w sprawach przeciwko bankom mogą więc liczyć na wsparcie wielu instytucji, co oczywiście powoduje, że szanse na wygranie postępowania rosną, dlatego warto z takiej pomocy korzystać, a jeśli nadal wahasz się przed pozwaniem banku, może właśnie pomoc wskazanych instytucji pomoże ci podjąć decyzję jakie kroki podjąć.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz