Wyroki frankowicze

Unieważnienie umowy frankowej BGŻ S.A. BNP Paribas Bank S.A.

Dobre wieści dla frankowiczów. Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 08.04.2019, sygn. akt XXV C 1327/18. SSR (del.) Agnieszka Wlekły – Pietrzak.
Sąd unieważnił umowę kredytową oraz zasądził na rzecz Kredytobiorcy różnicę wzajemnie wpłacanych kwot przez Bank i Kredytobiorcę.