kredyty w złotówkach

Jak obniżyć raty kredytu w złotówkach PLN – WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA i dokumentów z BANKU

Wydawało się, że po wakacjach inflacja nieco wyhamuje i że kolejne podwyżki stóp procentowych nie będą konieczne, jednak po wstępnych informacjach opublikowanych przez GUS za sierpień, posiadacze kredytów w złotówkach nie mogą odetchnąć z ulgą, gdyż dane inflacyjne pokazują, że dalsze podwyżki są raczej nieuniknione. Olbrzymie raty kredytowe zadłużonych w złotówkach powodują więc, że coraz więcej osób zastanawia się jak poradzić sobie ze spłatą zobowiązania. Dużą pomocą są na pewno wakacje kredytowe, jak również zawsze można spróbować renegocjować z bankiem warunki umowy kredytowej, jednak niektórzy kredytobiorcy szukają rozwiązania, które definitywnie uwolni ich od zaciągniętego kredytu, a taki efekt daje np. pozwanie banku o unieważnienie kontraktu.

Posiadacze kredytów w złotówkach jak frankowicze.

Kancelarie, które do tej pory zajmowały się pomocą frankowiczom, zaczęły się uważnie przyglądać kredytom udzielonym w złotówkach, gdy raty tych kredytów wzrosły bardzo szybko na skutek podwyższania przez RRP głównej stopy procentowej i okazało się, że i w tych umowach kredytowych banki nie ustrzegły się wad.

Analiza zawartych kontraktów wykazał bowiem, że również kredyty wyrażone w rodzimej walucie (które udzielane były według wzorca umownego opracowanego przez bank), zawierają zapisy stanowiące niedozwolone postanowienia umowne. Według prawników, za takie postanowienia uznać należy regulacje umowne, które w zakresie oprocentowania kredytu odnoszą się do wskaźnika WIBOR, a więc jest to sytuacja bardzo podobna do tej z jaką mierzyli się frankowicze.

Ponadto, również w przypadku kredytów złotówkowych, banki nie udzielały wystarczających informacji na temat WIBOR-u, a więc nie wyjaśniały czym jest WIBOR, jak jest ustalany i jaki ma wpływ na zaciągnięte zobowiązanie, tym samym więc, kredytobiorcy nie mieli wystarczającej wiedzy by podjąć świadomą decyzję o zaciągnięciu kredytu obciążonego ryzykiem płynącym z WIBOR.

Co można zrobić z kredytem złotówkowym?

W sytuacji, gdy umowa kredytowa zawiera wskazane powyżej wady, przed kredytobiorcą otwierają się szerokie możliwości by od takiej umowy się uwolnić, zatem pierwszym krokiem do zakwestionowania kontraktu jest jego analiza dokonywana przez prawnika, który jednoznacznie stwierdzić, czy istnieją podstawy do formułowania roszczeń względem banku i ich dochodzenia na drodze sądowej.

Do złożeniem pozwu konieczne będzie również uzyskanie z banku określonych dokumentów/zaświadczeń, warto zatem taki wniosek złożyć jak najszybciej, gdyż pozyskanie dokumentów z banku może nieco potrwać. Do banku kredytobiorca powinien zwrócić się o wydanie zaświadczenia z którego będzie wynikać jaka kwota została już wpłacona do banku (czyli kapitał, odsetki i dodatkowe koszty), jakie było oprocentowanie kredytu oraz jaka część kapitału i odsetek pozostały do spłaty.

Aby sformułować pozew przeciwko bankowi konieczne jest również przedłożenie zawartej umowy kredytowej wraz z załącznikami i innymi dokumentami, np. wniosku kredytowego, decyzji kredytowej, jeśli więc kredytobiorca nie posiada tych dokumentów, to również można o nie wystąpić do banku.

Zobacz: Unieważnienie kredytu w złotówkach PKO BP jest możliwe. Są już takie prawomocne wyroki

Pozywając bank kredytobiorca może przede wszystkim domagać się unieważnienia zawartej umowy kredytowej, jeśli jednak tak radykalnym rozwiązaniem nie jest zainteresowany (unieważnienie spowoduje, że pozostały do spłaty kapitał kredytu będzie trzeba natychmiast zwrócić, więc przy „świeżych” kredytach może to stanowić problem), wówczas można domagać się usunięcia z umowy kredytowej wadliwych zapisów dotyczących zmiennego oprocentowania, a więc efekt będzie taki jak w przypadku odfrankowienia zobowiązania.

Na ten moment do końca nie wiadomo jak sądy podejdą do roszczeń formułowanych na tle złotówkowych umów kredytowych, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż postanowienia w tych umowach zawarte są bardzo podobne do tych ze spraw frankowych, które już powszechnie uznaje się za niedozwolone, to kredytobiorcy mają duże szanse powodzenia.

 

Pobierz:

Wniosek o wydanie zaświadczenia i dokumentacji dotyczącej umowy kredytowej.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz